Egyetemi szintű Gépészmérnöki Szak

 

 

Általános géptan

GEGET 201

GAG 1/GE/22K

A gépek szerepe a társdalomban. Osztályozások. Tervezés, gyártás, üzemeltetés, újrahasznosítás. A mechanikai munka és a teljesítmény haladó és forgó mozgás esetén. Az állandó és változó sebességű üzem. Menetábrák. A gépek működési veszteségei, hatásfok, teljesítményszalag. A nyugvó, és egyenletesen áramló folyadék, a levegő (gáz) és a vízgőz energiatartalma. Hajtások. Szilárd, folyékony és légnemű anyagokat szállító gépek, robotok. Erőgépek (hajtógépek): Gőz- és gázgépek. Vízerőgépek, villamos gépek. Gépcsoportok üzeme, a hajtógépek, hajtóművek és munkagépek együttműködése, egyszerű üzemtani mérések.

Dr. Döbröczöni Ádám
Dr. Terplán Zénó (német)
Dr. Szabó J. Ferenc (angol)

 

 

A design elemei

GEGET 239

GCG 7/GE/23K

Bevezetés. Alapfogalmak. A terméktervezés módszertana. Az értékelemzés szakaszai. Termékéletpályák. Jellegzetes termékfunkciók. A funkciókban való gondolkodás módszere. Az absztrakciós szint megválasztása. A használati és esztétikai funkciók kapcsolatának modellje. A funkció meghatározás gyakorlata. Gyakorlati feladat kidolgozása. A formatervezés folyamata és gyakorlata. Formatan. Szakgrafikai alapeszközök. Megjelenítési technikák. A tervdokumentáció elemei. Struktúra és funkciórajz. Ergonómiai terv. Mozgásdiagram. Vázlatterv. Alapterv. Látványterv. Színterv. Műszaki dokumentáció. Formai modell. Modellezés. Termék ­ergonómiai Arculattervezés. Betli-emblématerv. Színtani alapismeretek. CIE: 1931 (RGB). Gyakorlati feladat beadása. A formatervezés pszichológiai vonatkozásai.

Dr. Kamondi László

 

 

Finommechanikai gépelemek

GEGET 259

GDP 7/GE/22K

A finommechanika tárgykörébe azok a műszaki gyártmányok tartoznak, amelyek tehermentesítik és kibővítik az ember szellemi tevékenységét, a készülékeken az áthaladó jel vagy függvényérték a döntő és amelyeknél a geometriai méretek viszonylag kicsik és különleges gyártástechnológiát igényelnek. Ennek megfelelően a tárgy foglalkozik a különleges kötésekkel, az egyenesbe vezetésekkel, él vezetésekkel, a vezető mozgás akadályozásával az egyirányú és teljes megakasztással, az engedő akadályozással és az engedő megakasztással. További témaköröket jelentenek az ütközők, mikrokapcsolók az energiatárolás, energiaközlés, a szakaszmozgás és gyártás, a sebességi lassítás, a fékezés és csillapítás fogalmával. Valamint a készülékek felépítésének elemeivel, a rész- és összfunkcióval.

Jálics Károly

 

 

Formatan

GEGET 240

GCG 7/GE/21K

Két- és háromdimenziós formák törvényszerűségeinek megismerése. a formaalkotás alapelemei. Természeti formák elemzése. Természeti formák funkcionális vizsgálata és konstrukcióbeli alkalmazásuk. Geometriai formák. Alapformákból felépített testek vizsgálata. Formaelemek kapcsolata, viszonya. Formák evolúciója. A forrna szerkezeti és funkcionális modellje. Modellező anyagok. A modellezési technikák elmélete és gyakorlata. Struktúravázlatok. A modellalkotás és vizuális megjelenítés számítógépes lehetőségei. Formatanulmányok. A formák pszichikai és kulturális vonatkozásai. A forma információhordozó szerepe. Az anyagszerűség, a formák és anyagok kapcsolata. Egy kéziszerszám modelljének elkészítése.

Dr. Péter József

 

 

Gépek fémszerkezetei

GEGET 218

V 8/GE/22K
V 10/GE/22K
GCH 8/GE/22K-V

Méretezési összefoglalás. Anyagválasztás, jellemzők. Méretezési módszerek. Megbízhatóság és biztonság. Kötéstípusok, összehasonlító értékelés, általános alkalmazási feltételek. Szegecselt szerkezetek. Kialakítás és méretezés. Alkalmazási területek. Feszített csavarozott szerkezetek. Kialakítás és méretezés. Hegesztett szerkezetek kialakítási szempontjai, a technológia, a karbantartás, a korrózióállóság stb. figyelembe vétele a tervezésnél Hegesztett kötések méretezése. Ragasztott kötések technológiája, kialakítása és méretezése. Héj- és szendvicsszerkezetek. Stabilitás (kihajlás, kifordulás, horpadás). Statikus és dinamikus merevség, szerkezeti elemek összehasonlítása, kiválasztási irányelvek. Rezgésmagatartás, rezgéscsillapítás. Befolyásoló tényezők. Rezgésmérés. Műszerek és eljárások. A rezgésdiagnosztika és módszerei, előnyei.

Dr. Kováts Attila

 

 

Gépelemek I-III.

GEGET 204, 205, 206

GAG 4/GE/22G(I)
GAG 5/GE/32K(II)
GAG 6/GE/112K(III)

Modellalkotás. Terhelések osztályozása. Terhelésátadás nyugvó és mozgó felületek között. Szerkezeti anyagok. Méretezés ill. ellenőrzés statikus, dinamikus és időben változó terhelés esetén. A tervezés folyamata, technológiai, szerelési, gazdaságossági (optimalizációs) szempontok. A biztonsági tényező megválasztása. Kötések osztályozása. Csavar-, ék-, retesz-, bordás-, poligon-, csapszeg-, és különleges kötések. Hegesztett kötések kialakítása és méretezése. Szegecselt-, ragasztott- és kombinált kötések. Fém- és műanyag rúgók. Egyenes és görbe középvonalú tengelyek. Merev, rugalmas-, kiegyenlítő- és különleges tengelykapcsolók. Az indítási folyamat. Forgó elemek megtámasztása: sikló- és gördülőcsapágyak. Súrlódó- és nem súrlódó tömítések. Féktípusok. Csővezetékek és csőszerelvények. Vezérlő és működtető hidraulikus és pneumatikus elemek. .

Hajtóelempárok csoportosítása. Alapfogalmak, elnevezések. Rugalmas hajtások (szíj-, ékszíj-, fogazott szíj-, lánc-, dörzshajtások) szerkezeti kialakítása, geometriai- és szilárdsági méretezése. Forgattyús hajtások kinematikai és dinamikai viszonyai. Lendkerék méretezés.

Fogazott elempárok osztályozása. Elnevezések, betűjelek. Egyenes és ferde fogú, külső és belső fogazatú hengeres kerékpárok geometriája és szilárdsági méretezése. A metsződő tengelyű kúpkerékpárok származtatása. Egyenes- és ferde fogú kúpkerékpárok geometriai és szilárdsági méretezése.

Csigahajtások. Alapfogalmak, jelölések, osztályozás. Csigahajtópárok származtatása, geometriája és méretezése. A hatásfok és az önzárás vizsgálata.

A kifáradási jelenségek fizikai alapjai. A kifáradási határt befolyásoló tényezők. A kifáradás elleni biztonság meghatározása instacioner feszültségváltozás esetre. Szerkesztési, gyártási, karbantartási szempontok a szerkezet élettartamának növelésére.

Hajtások rezgései. Vonóelemes és fogaskerekes hajtások rezgésforrásai, jellegzetes frekvenciák, forrásteljesítmények. Decibelek és szintek, műveletek szintekkel. Rezgésmérési módszerek, műszerek. Határértékek. Rengéscsökkentési lehetőségek. Kenéselmélet. A folyadéksúrlódási állapot leírásának általános módszere. A kenőfilm mozgásegyenlete, sebesség-függvénye, nyomásfüggvénye, energiaegyenlete. A folyadéksúrlódási állapot jellemzői. Hidrodinamikus és hidrosztatikus folyadéksúrlódási állapot. EHD kenéselmélet.

(I) Dr. Döbröczöni Ádám, Dr. Kováts Attila (német), Németh Géza (angol)
(II) Dr. Döbröczöni Ádám, Dr. Kováts Attila (német), Dr. Szente József (angol)
(III) Dr. Apró Ferenc, Dr. Szota György, Dr. Kováts Attila, Dr. Szente József (angol)

 

 

Technikatörténet

GEGET207

 
A technikatörténet jelentősége a tárgyalásának szükségessége. Az ipari forradalom és hatása a gépiparra, a gépészeti tudományok fejlődése. Az ókor technikája a civilizáció kezdetén, a görög-római kor technikája. Az energetikai gépek fejlődése az ókortól napjainkig. A közlekedés fejlődése a kezdetektől az ipari forradalomig. A belsőégésű motorok kialakulása és fejlődése. Az elektrotechnika fejlődése. A fegyverek története. Nagy magyar feltalálók és tudósok (Galamb József, Bánki Donát, Csonka János, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Kármán Tódor, Pattantyús Á. Géza, Fonó Albert).

Dr. Terplán Zénó

 

 

Gépelemek IV

GEGET 250

GCS 8/GE/22K

Tengelyek méretezése változó igénybevételre. A kifáradás elleni biztonság meghatározása. Konstrukciós megoldások. Hosszú tengelyek deformációi és lengései. Fix és csúszógyűrűs tömítések méretezése. Kis- és nagynyomású szerkezetek és szerelvények. Hidrosztatikus sarucsapágyak méretezése, tervezése. Műanyag gépelemek alkalmazása a vegyiparban. Nagyáttételű hajtóművek kinematikája és dinamikája, méretezésük.

Németh Géza

 

 

Gépelemek végeselemes analizise

 GEGET 221

V 8/GE/22K
V 10/GE/22K
GCH 8/GE/22K-V
GCM 10/GE/22K-V

Gépelemek működése, más gépelemekkel való együttdolgozás révén adódó speciális hatások, követelmények figyelembevétele a végeselemes modell megalkotásában, a megoldási módszer megválasztásában és az eredmények további feldolgozásakor. Konstrukciós változtatások, beépítési változatok hatása gépelemek elmozdulási – feszültségi állapotára, egyéb jellemzőire. Konstrukciós változtatási javaslatok kidolgozása a rendszert alkotó gépelemek analízise útján nyert tapasztalatok felhasználásával (anyagkihasználás, hatékonyság javítása, feszültségcsúcsok, veszélyes frekvenciák elkerülése, stb.), a konstrukciós és a modell szintjén végrehajtott beavatkozások kölcsönhatása. Különböző gépelemek, alkatrészek együttdolgozását modellező speciális feladatok (Kontakt, folyadék-fém interakció, idő- terhelés görbe alakulása a működés során nemlineáris vizsgálatokhoz, stb.) megoldása. Konkrét alkalmazások tanulmányozása (fogaskerék idénybevételei, menetes orsó-anya kapcsolat, tengelykapcsolók alkatrészeinek vizsgálata, retesz- és bordáskötés, siklócsapágy egyszerűsített vizsgálata hajtóműalkatrészek vizsgálata, melegedés okozta deformációk, stb.). Különböző CAD-programokban (Autocad, CADKEY, CADdy, Personal Designer, stb). megtervezett gépelemek további vizsgálatai a COSMOS/M programrendszerben.

Dr. Szabó J. Ferenc

 

 

Gépészeti rezgésdiagnosztika

GEGET 224

V 10/GE/22K
GCH 10/GE/22K-V

Diagnosztikai módszerek, az egyes eljárások összehasonlítása, alkalmazási lehetőségei, jelentőségük a korszerű karbantartásban. Rezgésjellemzők, alapvető rezgéstani alapfogalmak. Szintek, műveletek szintekkel. Jeladók, rezgésmérési módszerek (különös tekintettel a tranziens folyamatokra), alkalmazható műszerek és eljárások. Testhang- és léghangmérés. Gépállapotra vonatkozó előírások és műszaki irányelvek. Frekvenciamérés. Színkép és kiértékelési lehetőségiei. Fourier-analízis, gyors Fourier-analízis. A frekvenciák és a lehetséges hibaforrások azonosítása. Különböző elempárok és gépegységek jellegzetes frekvenciái, azok lehetséges torzulásai, modulációs jelenségek. A megbízhatóság elmélet alkalmazása. Határértékek egyedi és tömegtermékeknél ill. ezek megállapítási lehetőségei. Gazdaságossági kérdések, elérhető eredmények.

Dr. Kováts Attila

 

 

Géprajz I-II.

GEGET 202, 203

GAG 2/GE/22K(I)
GAG 3/GE/03G(II)

A műszaki ábrázolás alapfogalmai. Szabványos vetületek. Nézetek, metszetek, szelvények rajzolása. Mérethálózat felépítése és elemei. Méretmegadás szabályai. furatok egyszerűsített ábrázolása. Kúposság és lejtés fogalma és jelölése. Tűrések, illesztések, IS0 illesztési rendszer. Felületminőség. Technológiai előírások (Hőkezelés, felületkikészítés, stb.) műhelyrajzon. Szabványosított gépelemek géprajzi ábrázolásának szabályai: csavarok, menetes kötések, kötő- és biztosítóelemek, fogazatok, fogaskerekek és rugók, gördülőcsapágyak egyszerűsítő ábrázolása ill. műhelyrajza. Öntött, kovácsolt, hengerelt, hegesztett forgácsolt alkatrészek ábrázolása. CAD rendszerek alkalmazásának alapjai. Szabadkézi vázlatok és axonometriktus ábrák készítése modellekről a számítógépes rajzolás-tervezés térszemléleti alapjainak elsajátítása érdekében. Szerelt egységek összeállításának elkészítése. Konstrukciós alapelvek.

(I)-(II) Dr. Szente József, (I-II) Jálics Károly (német),
(I) Dr. Péter József (angol),
(II) Dr. Szente József (angol)

 

 

Géprendszerek dinamikája

GEGET 213

V 10/GE/22K
GCH 10/GE/22K-V

Az erő- és munkagépek jellemző karakterisztikája. Üzemi pont, egyenletes sebességű, változó sebességű üzemmód. Szabályozás. Egy motor, több munkagép kapcsolata, több motor egy munkagép együttműködése. Összetett hajtóműrendszerek elágazó teljesítményfolyammal. Keringő teljesítmény, hatásfok. Hajtásláncok lengései. A lengések csökkentésének lehetőségei (kiegyensúlyozás, lengéscsökkentők). Gépek alapozása, gépalapok rezgése, rezgésszigetelés.

Dr. Döbröczöni Ádám

 

 

Gépszerkezettan A

GEGET 212

GCH 9/GE/22K

Rugalmas állapotú hengeres és kúpos feszített kötések jellemzői, tervezése és szerelése. Rugalmas-képlékeny állapotú hengeres kötések. Rúgók, rúgók jellemzői, rúgók csoportosítása. Húzó-nyomó, hajlító, csavaró és nyíró igénybevételű rugók. A tribológia alapjai. Súrlódási állapotok. Siklófelület párok kenésielmélete. Hidrodinamikus folyadéksúrlódási állapot. Hidrosztatikus folyadéksúrlódási állapot. Felületpárok tribológiai jellemzői. Finommechanizmusok különleges hajtóművei. A hajlékony elemes hajtűmű változatai, az osztályozás és a kiválasztás szempontjai. A hajlékony-merev fogaskerékpár kapcsolódása a geometriai és szilárdsági méretezésének alapjai.

Dr. Péter József

 

 

Gépszerkezettan B

GEGET 256

GDH 7/GE/22K

Rugalmas állapotú hengeres és kúpos feszített kötések jellemzői, tervezése és szerelése. Rugalrnas-képlékeny állapotú hengeres kötések. Rugók, rugók jellemzői, rugók csoportosítása. húzó-nyomó, hajlító, csavaró és nyíró idénybevételű rugók. A tribológia alapjai. A súrlódás jelenségei. A súrlódási állapotok. Siklófelület párok kenéselmélete. Hidrodinamikus folyadéksúrlódási állapot. Hidrosztatikus folyadéksúrlódási állapot. Felületpárok tribológiai jellemzői. Robotok, finom mechanizmusok különleges hajtóművei. Cyclo és hullámhajtómű. A hajlékony elemes hajtómű változatai, az osztályozás és a kiválasztás szempontjai. A hajlékony-merev fogaskerékpár kapcsolódása. A hullámhajtómű geometriai és szilárdsági méretezésének alapjai. Hullámhajtómű laboratóriumi vizsgálata.

Dr. Apró Ferenc

 

Az ipari formatervezés alapjai

GEGET 208, 223

V 10/GE/22 K
GCH 0/GE/22K-V

Az értékelemzési folyamat szakaszai. A termékfejlesztés folyamata, termékéletpályák. Jellegzetes termékfunkciók. A funkciókban való gondolkodás módszere. Az absztrahálás szükségessége, az absztrakciós szint megválasztása. A funkciómeghatározás gyakorlata. A Teammunka meghatározása, a tagok kiválasztásának szempontjai. A módszeres és intuitív tervezési technikák összekapcsolása. Az ipari formatervezés és a korszerű technológia szemlélet kapcsolata.

A formatervezés folyamata és gyakorlata. Az ergonómia, mint az ember – tárgy – környezet harmonikus viszonyának létrehozásához szükséges eszköz. Formatan, formalkotó elemek. Színtani alapismeretek, színkeverés, színmérés. A Coloroid – színrendszer. Szín, ember, környezet közötti összefüggések. Színharmoniaösszefüggések. Az arculattervezés és folyamata. Image és embléma kapcsolata. Arculati elemek tervezése.

Dr. Péter József

 

 

Karbantartás tervezése

GEGET 236

V 10/GE/22 K
GCR 0/GE/22K-V
GCS 0/GE/22K-V

A karbantartás általános feladatai, szervezete és helye a gazdálkodó tevékenységében. A karbantartás fogalma és rendszere. Preventív karbantartás fogalma, feladatai és jellemzői. Karbantartási rendszerek, javítási időközök karbantartáshoz szükséges erőforrások meghatározása. Karbantartási munkák műszaki előkészítése. Diagnosztika szerepe a karbantartásban. Vizsgálatok általános előkészítése és szervezése. A hibaanalízis célja és módszerei. A gépek és berendezések üzembehelyezése, .javítása, felújítása. A tervezés és a karbantartás kapcsolata. Gépalkatrészek és gépelemek javítása.

Jálics Károly

 

 

Készségfejlesztő technikák

GEGET 241

GCG 8/GE/25K

Egyszerű geometriai felületekkel határolt tömör és üreges testek ábrázolásának lehetőségei. Szemléleti látszattag. Horizont perspektívák. Szabadkézi rajzolás, vonalas rajzok, vázlatok készítése. Az ábrázolás hagyományos és korszerű eszközei. Háromdimenziós ábrázolás lehetősége. "Robbantott" ábrák készítése. A konstrukció felépítése röntgenképszerű ábrázolással. Árnyékolás és színezés. Fény és az árnyékhatás. Nézeti képek tónus és szín hozzáadásával. Térillúzió keltése. Az anyag érzékeltetése. A modell készítéséhez használható gépek és szerszámok. A modell és a végtermék anyagai. Vázmodellek készítése. Gipsz-, fa, műanyag és fém felhasználásával modellek készítése. Működő modellek készítése. A felületkikészítés és a festés. Feliratozás. Egy kézi szerszámgép modelljének elkészítése.

Dr. Péter József

 

 

Komplex tervezés G I-II.

GEGET 242, 243

GCG 9/GE/04G

Egy termék, kisgép tervezése, vagy továbbfejlesztése a működés és az esztétikai követelmények javításával. Változatok tervezése. Látványterv és konstrukciós összeállítási rajz, kritikus alkatrészek tervezése. Termékbevezetés, a vezetési tréninghez kapcsolódó elemek.

Dr. Péter József

 

 

Komplex tervezés H

GEGET 211

GCH 9/GE/03G

A tervezői szakismereti blokk tárgyaiban tanultak alkalmazása egy gép meg­tervezése során, különös tekintettel a tervezésmódszertan által előírt fejlesztési út bejárására, változatok képzésére, a végső változat összeállítási rajzainak, üzemeltetési és karbantartási utasításainak elkészítésére.

Dr. Szente József

 

 

Komplex tervezés H I-II.

GEGET 210, 211, 229, 230

GCM 9/GE/04G

Az elméleti tárgyakban tanultak alkalmazása egy gép megtervezése során. Bonyolult mozgású és/vagy terhelésű gépelemek és szerkezetek igénybevételeinek meghatározása végeselemes vagy más számítógépes programmal. A méretezés (ellenőrzés) továbbfejlesztése és esetleges szerkezeti vagy konstrukciós változtatások kidolgozása a számítások eredményei alapján.

Dr. Kamondi László

 

 

Különleges gépek

GEGET 244

GCG 9/GE/22K

A köznapi használatban gyakran előforduló, mindenki által kezelhető gépekkel szemben támasztott követelmények, megvalósított eszközök, ezek mechanikus részegységei, elektronikai és elektrotechnikai igényei. Egy részegység analízise vagy tervezése. Szolgáltatások gépei (élelmiszeripar, háztartás). Az informatika és irodatechnika gépei (számítógépek, nyomtatók, másológépek). Orvosi műszerek és gépei (kézműszerek, bélvarrógép). A védelem eszközei (kézifegyverek). Barkács - és kisgépek rendszerei (kézi fúró, ütve fúró, csiszoló). Mezőgazdasági kisgépek és szerszámok (kerti traktor, öntözőberendezések). Egyszerű optikai eszközök (távcső, fényképezőgép, mikroszkóp).

Dr. Döbröczöni Ádám

 

 

Mikrogépek, mikromechanizmusok

GEGET 225

V 10/GE/22 K
GCH 0/GE/22K-V
GCL 0/GE/22K-V

A mikroáramkörök rétegtechnológiájának alkalmazása mikrogépek és mikrogépelemek gyártására. Hasonlósági törvények, kisminta- és nagyminta kísérletek. A felületi és tehetetlenségi erők viszonya. Különleges hajtásláncok és azok szerkezeti anyagai. Az alkalmazható hajtási energiák (ultrahang, elektromágneses, infravörös). Mikro járművek, mikrorobotok erő- és nyomásérzékelők.

Dr. Döbröczöni Ádám

 

 

Módszeres géptervezés A

GEGET 209

V7/GE/22K
V9/GE/22K
GCH 7/GE/22K
GDH 9/GE/22K-V
GDJ 7/GE/22K-V

A tervezéselmélet szerepének, ,jelentőségének és történeti fejlődésének áttekintése. A német és az angolszász géptervező iskolák jellemzése és sajátosságai. Tervezési folyamat általános felépítése, a folyamat csomópontjainak kijelölése. A tervezési folyamata elemei: feladat felismerés, kitűzés és pontosítás (követelményjegyzék felépítés és ellenőrzés), funkcióstruktúra (felépítés, alapműveletek, szintézis), fizikai hatások (hatásvariációk felépítése, hatásstruktúrák elemzése), megoldáselvek előállításának és a megoldás variációk képzésének elve. A kialakítás kötöttségeit figyelembe vevő kialakítás elvei (hegesztés, megmunkálás, karbantartás, újrahasznosítás, anyagtakarékosság). A megtervezés és a dokumentálás feladatköre és alkalmazott módszerei. A megoldás variációk kiértékelő eljárásai, a hibafelismerés és a hibaanalízis módszerei. A tervezési folyamat erőforrásainak összefoglalása.

Dr. Kamondi László

 

 

Műszaki akusztika

GEGET 215

V 10/GE/22K
GCH 7/GE/22K-V
GCG 0/GE/22K-V

Az akusztika tárgya. Alapfogalmak. Hanghullámok, hullámegyenlet. Decibelek és szintek. Műveletek szintekkel. Többszörös hangforrások. Típus, osztályozás, leírás. Akusztikai mérések és műszerek. Mérőrendszerek összeállítása. Előírások, kiválasztásai szempontok. Imperanciák. Fogalmak, alkalmazások, analóg körök. Szilárd szerkezetek magatartása. Átvezetés. Hanggátlás, test hanghidak. Hang átvitel elemekben és szerkezetekben. Pszichoakusztikai fogalmak. Egyadatos mérőszámok. Zajterhelési mutatók. Hanterek. Hangtompítók. Hanggát és burkolat. Kiválasztás és méretezés. Csapágyazások, rugalmas hajtások és fogaskerekes hajtóművek zaja. Zajcsökkentési Iehetőségek. Villamos gépek, tüzelés- és légtechnikai berendezések, szerszámgépek és technológiai folyamatok, hidraulikus és pneumatikus rendszerek zajforrásai és csökkentésük.

Dr. Kováts Attila

 

 

Műszaki megbízhatóság

GEGET 222, 228,

E8/GE/22K
V10/GE/22K
GCH 8/GE/22K-V
GCJ 8/GE/22K-E
GCR 0/GE/22K-V
GCG 0/GE/22K-V
GCS 0/GE/22K-V

A megbízhatóság alapvető fogalommeghatározásai. Minőség és megbízhatóság. A meghibásodások osztályozása. Károsodási formák. Elemek és rendszerek. Az előírásos és a működőképes állapot fogalma, kritériumai. Megbízhatósági paraméterek, összefüggéseik. Magárahagyott rendszerek. Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolódású rendszerek megbízhatósága. Helyreállítható elmek. A felújítási folyamat, a készenléti tényező fogalma, számítása. Helyreállítható elemekből felépített rendszerek megbízhatósági kérdései. Előírt megbízhatóságú rendszerek tervezése, a megbízhatóság nö­velésének lehetőségei. A megbízhatóság számítógépes szimulációja, mé­rése. Vizsgálati tervek és kiértékelésük. Megbízhatóság és gazdaságosság. Meg­bízhatóság és jótállás. Korszerű karbantartás a megbízhatóság elmélet alap­ján.

Dr. Siposs István

 

 

Nemfémes gépelemek tervezése

GEGET 220

V8/GE/22K
GCH 8/GE/22K-V 

A legfontosabb nemfémes műszaki anyagok (műanyagok, elasztomerek, kompozitok, kerámiák, grafit stb.) és az alkalmazásának segítő illetve korlátozó tulajdonságaik és ezek figyelembe vétele a tervezésnél, gyártásánál és az anyagválasztásnál. Műanyagok és elasztomerek kifáradási viselkedései, valamint hatásuk a konstrukcióra. Méretezési alapelvek. Konkrét gépelemek, sikló és gördülő felület párok (csapágyak, fogaskerekek, görgők, tömítőelemek) szilárdsági és geometriai méretezése, illetve konstrukciós kialakítása. Kerámia és grafitelemek beépítési irányelvei. Erősen rugalmas anyagok megmunkálási irányelvei, anyag technológia és konstrukcióhelyes tűrések megállapítása. Nemfémes anyagok kopásállósága, az adalékanyagok hatása a súrlódási tényezőre, méretállóságra és a kopásállósára. Kopás és zajcsökkentés szintetikus anyagok segítségével. Vékony műanyag bevonatok alkalmazási lehetőségei. Megvalósított konstrukciók elemzése, a választott anyag a technológia és piacképesség alapjai.

Dr. Kamondi László

 

 

Robotok mechanikus elemeinek tervezése

GEGET 214, 227

V10/GE/22K
GCH 7/GE/22K-V
GCL 0/GE/22K-V

A robotokkal szemben támasztott követelmények. A rendszerezés szempontjai. Erő, nyomaték, energia és teljesítményviszonyok. A robotok felépítése. Az állvágy kialakítása. Mozgásformák. A karrendszer kialakítása. Megfogó szerkezetek rendszerezése, tervezése. Robotok sikló és gördülőcsapágyai, egyenes vezetékei. A hajtólánc elemei egyenes vonalú és forgó mozgás esetén. Robotok pneumatikus, hidraulikus és elektromos hajtása. Robotok mechanikus hajtóművei, fogaskerék - bolygómű, fogaskerék-hullámhajtómű, cyclo hajtómű alkalmazásának lehetősége, kiválasztása, tervezése. Holtjáték mentes hajtóművek tervezése, mechanikus hajtóművek kinematikai pontosságának növelése. Robot részegységének tervezése, robothajtómű laboratóriumi vizsgálata.

Dr. Péter József

 

 

Számítógépes tervezés

GEGET 238

GCG 7/GE/22K

Geometriai modellező eljárások alapjai, 3D felület- és térfogati modellek, PC és Workstation alapú rendszerek, parametrikus modellezés. Grafikus rendszerek adatbázisa, az IGES és a STEP adatbázisok szerkezete. Grafikai interfészek alkalmazása VEM, CAM stb. programrendszerekhez. A formatervezés számítógépi reprezentációs alapjai. Szimulációs eljárások. Mesterséges intelligencia alkalmazásának alapjai. A számítógéppel integrált gyártás (CIM) filozófiája, a terméktervezés helye és szerepe CIM rendszerekben.

Dr. Szente József

 

 

Színdinamika

GEGET 245

GCG 9/GE/12K

Színtani alapismeretek. A látható sugárzás és a fény. Szín, színinger, színérzet. Színrendszerek. A CIE XYZ rendszer. A Coloroid-színrendszer. Színezetskála, telítettségskála, világosságskála. A Coloroid-színrendszer koordinátái és színösszetevői. A színkeverés elmélete és gyakorlati módszerei. Színmérés. Színatlaszok használata. Színpreferenciák. A színasszociációk biológiai, esztétikai, szimbolikus tartalma. A színek pszichoszomatikus hatásai. A színlátás folyamataiból származó színkompozíciós törvények. Színadaptáció, színkonstancia, színkontrasztok. A szín használati, esztétikai és informatív funkciói. A szín térérzetet módosító szerepe. Tömeg, felület, forma. Szín és ergonómia. Gépek színezése. Színharmónia-összefüggések. Színharmonia fajták. Színdinamikai tervezés gyakorlata.

Dr. Kováts Attila

 

 

Termékfejlesztés alapjai

GEGET 246, 257

V 7/GT/22K
V 9/GE/22K
V 10/GE/22K
GCG 0/GE/22K-V
GDH 9/GE/22K-V
GDJ 7/GE/22K-V

Gyártmányfejlesztés folyamata. Igényfelmerülés, piackutatás, tervtanulmány, tervcél, műszaki terv. Konstrukciókészítés, készletrajzok, ellenőrzés, módosítás. Prototipus, 0 széria, sorozatgyártás dokumentációi. Családfa, tipizált elemek. szervíz, vevőszolgálat. Minőség és konstrukció kapcsolata. Minőségellenőrzés, átvételi utasítás. Újítás és találmány szerepe a termékfejlesztésben. Ipari jogvédelem, mintaoltalom, licencszerződések. Szabványosítás. Szabványosítás történetei áttekintése, forgalma, indítékai, specifikus funkciói. szabványosítás fő irányai. Emberekkel való bánás alapelemei. Tárgyalás pszichológiája. Tárgyalási módszerek. Műszaki szövegezés nyelvi és formai kérdései. Műszaki témák közzétételének módja.

Dr. Siposs István

 

 

Tömítéstechnika

GEGET 216

V 10/GE/22K
GCH 7/GE/22K-V
GCR 0/GE/22K-V

A tömítés célja. A tömítettség és résveszteség és az abszolút tömítettség fogalma. A tömítések legfontosabb elemei. A modern tömítéstechnika anyagai: műanyagokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények és műszaki jellemzők. A tömítések osztályozása, nyugvó és mozgó tömítések. Rugalmas tömítések működési mechanizmusa, O-gyűrűk beépítési irányelvei. Mozgó felületpárok tömítései a felületpárok alakjától, a mozgás fajtájától, a nyomástól, a hőmérséklettől és a tömítendő közegtől függően. Érintkezésmentes tömítések. Fontosabb tengelytömítések forgó és alternáló mozgásai, alkalmazási határai valamint kiválasztása. A nagy nyomás, magas és alacsony hőmérséklet, továbbá a vákum figyelembevétele a konstrukciós megoldásoknál.

Ifj. Jálics Károly

 

 

Tribológia

GEGET 217

GCH 7/GE/22K-V

A tribológia tárgyköre. Tribológiai alapfogalmak. Surlódások csoportosítása. A surlódás jelenségei. Surlódóanyagok, kenőanyagok, kenési rendszerek. Folyadéksurlódási állapotú felületpárok kenéselmélete. Valóságos (érdes) felületek tribológiai jellemzői. A surlódási ellenállás és a kopás számítási módszerei. Gépelemek tribológiai jellemzői. A berágódás elleni biztonság meghatározása. Mechanikus hajtóművek tribológiai elemzése. Tribológiai rendszerek tervezése, minősítése, karbantartása. Csuszó-, gördülő-, és gördülőcsapágyak és fogaskerekek kárododása és változása. Tribodiagnosztika.

Dr. Szota György

 

 

Zajszegény tervezési eljárások

GEGET 219

V 10/GE/22K
GCG 0/GE/22K-V

Akusztikai alapfogalmak. Zajforrások rendszere. Osztályozás a gerjesztés jellege szerint. Alapösszefüggések. Léghanggerjesztésű zajforrások. A multipól szemlélet és ennek gyakorlati alkalmazása. Testhanggerjesztésű zajforrások. Rendszerelv és osztályozás. Impedanciák. Fogalmak, alkalmazások, analóg körök. Átviteli függvény. Testhanghidak. Sugárzási tényező, kritikus frekvencia, forrásteljesítmény. Akusztikai áttétel. Irányelvek és megoldások csapágyazások és hajtások zajszegény kialakítására. Irányelvek és megoldások légtechnikai berendezések, hidraulikus és pneumatikus rendszerek, szállítóeszközök, technológiai berendezések zajszegény kialakítására. Forrásjellemzők meghatározása összetett rendszereknél. Különleges zajcsökkentési megoldások. Aktív zajcsökkentés és gyakorlati lehetőségei. Ellenőrzési módszerek. Ipari példák elemzése.

Dr. Kováts Attila

 

 

Introduction to Mechanical Engineering Science

GEGET 262

 

Coulomb’s law of dry friction, wedges. Motion on inclined planes, angle of repose. Friction drives, belt drives. Rectilinear and circular motion, velocity, acceleration, force, work energy, power. Several types of brakes. Energy forms of fluids, Bernoulli- equation of ideal and real fluid. Dynamic force of fluid jet. Fluid friction in pipes and fittings. Pumps, characteristics and transportation diagram. Rules of perfect gases, diagrams of state changings. Energy and state changings of steam. Water and gas turbines. Experimental demonstrations for dry friction, fluid friction and gear pumps.

Dr. Szabó J. Ferenc

 

 

Mechanical Drawing I.

GEGET 263

 

The engineering design process. PAD and CAD. Theory of projection. Multiview drawing. Sectional views. Dimensioning. Tolerances. Position tolerancing. Geometric tolerancing. Screw threads. Types of fasteners. Locking devices. Gears. Springs. Roller bearings. Part drawing, assembly drawing, casting drawings, welding drawings.

Dr. Péter József

 

 

Mechanical Drawing II.

GEGET 264

 

Preparation of detail drawings using real models. Drawing of shaft, gear, spring, casted and forged machine components. Construction of assembly drawing. Design and drawing of elements of assembled structure.

Dr. Szente József

 

 

Machine Elements and Design I.

GEGET 265

 

Principles of dimensioning and stress calculation of machine elements. Design of threaded and unthreaded fasteners and connections. Bolted joint in tension. Press and shrink fits. Welded and bonded joints. Design of power screws. Design of shafts. Clutches and couplings. Introduction to the tribology, design of journal bearing. Selection of rolling contact bearing and their installation. Gaskets and seals. Brakes. Mechanical springs. Design of flexible drives and its elements – belt and chain drives.

Németh Géza

 

 

Machine Elements and Design II.

GEGET 266

 

Type of gear trains. Conjugate action. Fundamental law of gear meshing. Spur gears. Helical gears. Bevel gears. Worm gears. Manufacturing methods. Geometrical calculations. Force analysis. Investigation of the bending strength and the surface durability. Slider-crank mechanisms. Pipes and pipe fittings.

Dr. Szente József

 

 

Machine Elements and Design III.

GEGET 267

 

Failure modes of machine components. Design for fatigue strength. Fatigue strength of shafts. Deformation of shafts. Friction. Lubrication. Wear. Calculations to prevent the failures of machine elements.

Dr. Szente József

 

 

Theory of Machines and Structures

GEGET 268

 

Cylindrical and conical joints having elastic fitting. Characteristics, design and assembly of the joints. Design of cylindrical joints with elastic-plastic fitting. Mechanical springs: characteristics and classification. Compression spring, extension spring, helical torsion spring, Belleville spring, leaf spring, conical and volute spring, ring spring. Fundamentals of tribology. Friction. Wear. Lubrication. Theory of hydrodynamic lubrication. Hydrostatic lubrication. Tribological characteristics of the contact surfaces. Special drives for robots and micromechanisms. Cyclo drive. Harmonic drive. Contact between flexible and rigid gear in harmonic drive. Geometrical and stress calculations for components of harmonic drive.

Dr. Péter József

 

 

 

 

Műszaki Informatika Szak

 

 

S206 CAD rendszerek

GEGET 269

GET/8/31K

A CAD rendszerek áttekintése, helye a mérnöki munkában. Termékmodell és adatstruktúrái. Grafikus rendszerek fejlesztése. CAD rendszerek interfészei. CAD rendszerek alkalmazása a géptervezésben.

Dr. Szente József

 

 

S107 Komplex tervezés I.

GEGET 270

/8/ 04G

A hallgatóknak – lehetőleg csoportmunkában – összetett programfejlesztési, integrálási, illesztési, rendszerépítési feladatot kell megoldani, teljes dokumentálással. A heti 8 órás projekt osztható két félévre, teljesíthető két kisebb projekt kidolgozásával is. Egy projekt kidolgozása esetén – értékelhető részfeladatokra bontással – is két gyakorlati jegyet kapnak. A komplex tervezés lehetőleg összekötendő a 8. félév utáni 4 hetes nyári termelési gyakorlattal. A projekt során munkanaplót kell vezetniük, melyet a konzulensek rendszeresen láttamoznak.

Dr. Kamondi László

 

 

S107 Komplex tervezés II.

GEGET 271

/9/ 04G

A hallgatóknak – lehetőleg csoportmunkában – összetett programfejlesztési, integrálási, illesztési, rendszerépítési feladatot kell megoldani, teljes dokumentálással. A heti 8 órás projekt osztható két félévre, teljesíthető két kisebb projekt kidolgozásával is. Egy projekt kidolgozása esetén – értékelhető részfeladatokra bontással – is két gyakorlati jegyet kapnak. A komplex tervezés lehetőleg összekötendő a 8. Félév utáni 4 hetes nyári termelési gyakorlattal. A projekt során munkanaplót kell vezetniök, melyet a konzulensek rendszeresen láttamoznak.

Dr. Kamondi László

 

 

S2V8 Gépszerkezettan I.

GEGET 272

GET/8/22K

Gépek osztályozása, üzemi jellemzői. Gépszerkezetek és elemeik károsodása és méretezési kérdései. A tervezési folyamat optimalizálása. Gépszerekezetek megbízhatósága.

Dr. Kamondi László

 

 

S2V9b Gépszerkezettan II.

GEGET 273

GET/9/22K

Hajtásrendszerek tervezési kérdései. Mechanikus, hidraulikus, pneumatikus és villamos hajtások. Mechanikus rendszerek tribológiai elemzése. Kenés, súrlódási jelenségek, hőfolyamatok. Zaj, rezgés, műszaki akusztika.

Dr. Siposs István

 

 

 

 

Műszaki Menedzser Szak

 

 

Géptan

GEGET 274

MA/1/GE/22/k

A gépek fogalma. A gépek osztályozása, a munka minősége, az erőforrás, a szerkezet és a mechanikai munka alapján. Az informatika, az egészségügy, a közlekedés, a védelem, a mezőgazdaság gépészeti igényei. Anyagmozgatás és alakítás. Gépek és korok. Gépszerkesztési elvek. Alapismeretek a gépek szerkesztéséhez. A gépészeti gyakorlatban használatos fizikai alapfogalmak és üzemtani jellemzők kapcsolata. Gépek és gépalkatrészek váltzó sebességű mozgása. Folyadékok és gázok tulajdonságai. Gépek építésével kapcsolatos feladatok: gépek tervezése, szabványok, újítások, találmányok felhasználása. Gépek műszaki vizsgálata: üzemtani jellemzők meghatározása, erő és munkagépek, gépcsoportok üzeme, mérőberendezések és műszerek használata, méréstechnika. A gépek forgalombahozatala: kereskedelmi, iparvédelmi és átvételi feladatok.

Dr. Kováts Attila

 

 

Géprajz I.

GEGET 275

MA/2/GE/22/k

A műszaki ábrázolás alapfogalmai. Szabványos vetületrend. Nézetek, metszetek, szelvények rajzolása. Mérethálózat felépítése és elemei. Méretmegadás szabályai. Tűrések, illesztések, ISO illesztési rendszer. Felületminőség. Technológiai előírások (hőkezelés, felületkikészítés,) műhelyrajzon. Szabványosított gépelemek géprajzi ábrázolásának szabályai: csavarok, menetes kötések, kötő- és biztosítóelemek, fogazatok és fogaskerekek, rugók gördülőcsapágyak egyszerűsítő ábrázolása, ill. műhelyrajza. Öntött, kovácsolt, hengerelt, hegesztett, forgácsolt alkatrészek géprajzi ábrázolása. CAD rendszerek alkalmazásának alapjai. Szabadkézi vázlatok és axonometrikus ábrák készítése modellekről a számítógépes rajzolás-tervezés térszemléleti alapjainak elsajátítása érdekében. Szerelt egység összeállítási rajzának és alkatrészrajzainak elkészítése. Konstrukciós alapelvek.

Dr. Péter József

 

 

Gépszerkezettan

GEGET 276

 

Gépelemek szilárdsági méretezésének célja és alapelve. Kötőelemek és kötések. Tengelyek és tengelykapcsolók egyenes és görbített tengelyek; merev, kiegyenlítő, dörzs- és rugalmas tengelykapcsolók: hidrodinamikus, elektromos tengelykapcsolók. Csapágyak kenések és kenőrendszerek, sikló- és gördülőcsapágyak. Rugalmas hajtások szíj-, ékszíj- fogazott szíj-, lánc- dörzshajtások. Fékek és méretezésük. Fogaskerekek hengeres, kúpos; egyenes, ferde és ívelt; külső és belső fogazatok. A forgattyús hajtómű elemei. A csővezetékek és elemeik, csőelzáró szerkezetek, szerelvények. Tömítések.

Dr. Apró Ferenc

 

 

A formatervezés elemei

GEGET 277

MD/9/GE/23k

Bevezetés. Alapfogalmak. A terméktervezés módszertana. az értékelemzés szakaszai. Termékéletpályák. Jellegzetes termékfunkciók. A funkciókban való gondolkodás módszere. Az absztrakciós szint megválasztása. A használati és esztétikai funkciók kapcsolatának modellje. A funkciómeghatározás gyakorlata. Gyakorlati feladat kidolgozása. A formatervezés folyamata és gyakorlata. Formatan. Szakgrafikai alapeszközök. Megjelenítési technikák. a tervdokumentáció elemei. Struktúra és funkciórajz. Ergonómiai terv. Mozgásdiagram. Vázlatterv. Alapterv. Látványterv. Színterv. Műszaki dokumentáció. Formai modell. Modellezés. Termékergonómia. Arculattervezés. Betű-emblématerv. Színtani alapismeretek. CIE 1931 (RGB). Gyakorlati feladat beadása. A formatervezés pszichológiai vonatkozásai.

Dr. Péter József

 

 

Komplex tervezés I.

GEGET 278

 
Jellegzetes gyártmányok gyártási és kereskedelmi dokumentációi. Gyártmányismertetők, garanciális feltételek, üzemeltetési utasítások, gépkönyvek szerkesztési és tartalmi elvei. A teljes termékéletpálya állomásai, környezeti és társadalmi hatások.

Dr. Kamondi László

 

 

Komplex tervezés II.

GEGET 279

 

Egy kiemelt gyártmány, vagy teljes életciklusának megtervezése a termékötlettől az elhasznált termék gondjának megoldásáig terjedő tevékenység (piackutatás, termékinnováció, újrahasznosítás stb.).

Dr. Péter József

 

 

Zaj- és vibráció

GEGET 280

MA/6/GE/22/k

A zajvédelem szükségessége. Hanghullámok, hanterek, szintek, műveletek szintekkel. Terjedési viszonyok és terjedési anomáliák. Fiziológiai hatások, előírások és ajánlások. Hangátvitel viszonyok és terjedési anomáliák. Fiziológiai hatások, előírások és ajánlások. Hangátvitel szerkezetekben. Zajcsökkentés a forrásnál, az átviteli úton (hangtompítók, burkolatok, stb.) és a vevőnél. Jellegzetes ipari berendezések zaja, forrásjellemzői és csökkentési lehetőségei. Mérőműszerek és műszerrendszerek.

Dr. Kováts Attila

 

 

Termékfejlesztés alapjai

GEGET 281

MV/9/GE/22/g

Gyártmányfejlesztés folyamata. Igényfelmerülés, piackutatás, tervtanulmány, tervcél, műszaki terv. Konstrukciókészítés, készletrajzok, ellenőrzés, módosítás. Prototípus, 0 széria, sorozatgyártás dokumentációi. Családfa, tipizált elemek. szervíz, vevőszolgálat. Minőség és konstrukció kapcsolata. Minőségellenőrzés, átvételi utasítás. Újítás és találmány szerepe a termékfejlesztésben. Ipari jogvédelem, mintaoltalom, licencszerződések. Szabványosítás. Szabványosítás történetei áttekintése, forgalma, indítékai, specifikus funkciói. szabványosítás fő irányai. Emberekkel való bánás alapelemei. Tárgyalás pszichológiája. Tárgyalási módszerek. Műszaki szövegezés nyelvi és formai kérdései. Műszaki témák közzétételének módja.

Dr. Péter József

 

 

Számítógépek a tervezésben

GEGET 282

MV/10/GE/22/k

A terméktervezés alapjai. A termékparaméterek és a termék életciklusának kapcsolata. A számítógéppel segített termékjfelesztés helye és szerepe a terméktervezés folyamatában. A terméktervezés és a termékfejlesztés munkalépései, a tervezési módszertan alapjai. A tervezést támogató számítógépes eljárások (analízis és szintézis). Grafikus programrendszerek alapjai. A 2D-s és a 3 D-s valamint a parametrikus modellezés és alkalmazása a terméktervezésben. Grafikus tervezőrendszerek csoportosítása, fejlesztése. A konstrukció minőségi színvonalának meghatározására szolgáló eljárások, munkamódszerek, az értékelését támogató programrendszerek, alkalmazási lehetőségek (REM, QFE, FMEA, DFX eljárások). Számítógépes rajzkészítés, digitalizálás. Grafikus rendszerek adatbázisai, grafikus rendszerek közötti kapcsolatot biztosító interfészek.

Dr. Szente József

 

 

 

 

Más Karnak oktatott tárgyaink

 

 

Zaj- és vibráció

GEGET 283

 

A zajvédelem szükségessége. Hanghullámok, hanterek, szintek, műveletek szintekkel. Terjedési viszonyok és terjedési anomáliák. Fiziológiai hatások, előírások és ajánlások. Hangátvitel viszonyok és terjedési anomáliák. Fiziológiai hatások, előírások és ajánlások. Hangátvitel szerkezetekben. Zajcsökkentés a forrásnál, az átviteli úton (hangtompítók, burkolatok, stb.) és a vevőnél. Jellegzetes ipari berendezések zaja, forrásjellemzői és csökkentési lehetőségei. Mérőműszerek és műszerrendszerek.

Dr. Kováts Attila

 

 

Géprajz

GEGET 284

 

A gépek osztályozása. Haladó mozgás, állandó és változó sebességű üzem. Forgó mozgás. A gépek veszteségei, hatásfok. Nyugvó- és áramló folyadékok jellemzői. A levegő (gáz) állapotváltozása. Vízgőz energiája. Szállítógépek, hajtógépek és gépcsoportok üzemtana.

Tárgyak műszaki ábrázolása. Méretarányok, vonalfajták, feliratok. Nézetek, metszetek, szelvények. Tűrések. Érdesség. Gépelemek ábrázolása.

Jálics Károly

 

 

Géprajz BSc levelező

GEGET 284L

 

Alapfogalmak. A műszaki rajz készítésének általános követelményei. Tárgyak műszaki ábrázolása. Vetületek, nézet, metszet, szelvény. Műszaki rajzok méretaránya. Méretek megadása. A vázlatkészítés menete. Oldható és nem oldható kötések, fogazott gépelemek, gördülőcsapágyak ábrázolása. Tűrések és illesztések., felületminőség előírása. Alakhűség és helyzetpontosság. Modellrajzolás, alkatrészrajz készítése összeállítási rajz alapján.

Siposs István

 

 

Gépelemek

GEGET 285

 

A gépelemek méretezésének alapelvei. Kötőelemek és kötések. Tengelyek. Tengelykapcsolók. Merev, kiegyenlítő, dörzs- és rugalmas tengelykapcsolók. Oldható, önműködő- és villamos tengelykapcsolók. Súrlódás. Kenőanyagok. Kenéselméleti eredmények. Sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti kialakítása, méretezése, kiválasztása, beépítése. Rugalmas hajtások. Rugók. Tömítések. Fékek. Mechanikus hajtások áttekintése. Fogazott elempárok. Külső, egyenesfogú, hengeres fogaskerekek. Elemi, kompenzált és általános fogazatú kerékpárok. Relatív csúszás. Fogaskerekek szilárdsági és geometriai méretezése. Ferde fogazatú fogaskerekek. Kúpkerekek. Csigahajtások. Fogaskerékhajtóművek, bolygóművek. Különleges hajtások. Fogattyús hajtóművek. Csővezetékek és szerelvények. Tömítések.

Dr. Siposs István

 

 

Zajvédelem

GEGET 286

 

Az akusztika tárgya. Alapfogalmak. Hanghullámok. Hullámegyenlet. Decibelek és szintek. Műveletek szintekkel. Akusztikai mérések és műszerek. Szilárd szerkezetek magatartása. Átvezetés, hanggátlás, testhanghidak. Hangátvitel elemekben és szerkezetekben. Egyadatos mérőszámok. Zajterhelési mutatók. Hangterek. Hangtompítók. Hanggát és burkolat. Csapágyazások, rugalmas hajtások és fogaskerékhajtóművek zaja. Zajcsökkentési lehetőségek. Villamosgépek, tüzelés- és légtechnikai berendezések, szerszámgépek, technológiai folyamatok, hidraulikus és pneumatikus rendszerek zajforrásai és zajcsökkentése.

Dr. Kováts Attila

 

 

Diagnosztika, karbantartás

GEGET 287

 

A karbantartás feladata és jelentősége az üzemvitelben. Alkatrészfelépítési és javítási eljárások: hegesztés, forrasztás, ragasztás, termikus szórás, krómozás, műanyag bevonás, felrakóhegesztés. Szereléstechnológia. A karbantartás szervezése, karbantartási rendszerek. Diagnosztikai eljárások: zaj- és rezgésvizsgálat, ipari endoszkópia, tribológiai vizsgálatok, termovízió. Jellegzetes gépegységek diagnoszikai jellemzői. Diagnoszikai műszerek.

Dr. Kováts Attila

 

 

Diagnosztika II.

GEGET 288

 

Diagnosztikai módszerek, az egyes eljárások összehasonlítása, alkalmazási lehetőségek, jelentőségük a korszerű karbantartásban és állapotfelügyeletben. Rezgésjellemzők, alapvető rezgéstani és akusztikai alapfogalmak. Szintek, műveletek szintekkel. Jeladók és érzékelők, szűrők és elemzők, rezgésmérési módszerek (különös tekintettel a tranziens folyamatokra), alkalmazható műszerek és eljárások. Testhang- és léghangmérés. Gépállapotra vonatkozó előírások és műszaki irányelvek. Frekvenciamérés. Színkép és kiértékelési lehetőségei. Fourier-analízis, gyors Fourier-analízis. A frekvenciák és a lehetséges hibaforrások azonosítási módszerei. Különböző elempárok, folyamatok és gépegységek jellegzetes frekvenciái, azok lehetséges torzulásai, modulációs jelenségek. A megbízhatóság-elmélet alkalmazása. Határértékek egyedi és tömegtermékeknél, ill. ezek megállapítási lehetőségei. Gazdaságossági kérdések, elérhető eredmények.

Dr. Kováts Attila

 

 

 

 

Önköltséges angol nyelvű oktatás

 

 

Introduction to Mechanical Engineering Science

GEGET 289

 

Coulomb’s law of dry friction, wedges. Motion on inclined planes, angle of repose. Friction drives, belt drives. Rectilinear and circular motion, velocity, acceleration, force, work energy, power. Several types of brakes. Energy forms of fluids, Bernoulli- equation of ideal and real fluid. Dynamic force of fluid jet. Fluid friction in pipes and fittings. Pumps, characteristics and transportation diagram. Rules of perfect gases, diagrams of state changings. Energy and state changings of steam. Water and gas turbines. Experimental demonstrations for dry friction, fluid friction and gear pumps.

Dr. Szabó J. Ferenc

 

 

Mechanical Drawing I.

GEGET 290

 

The engineering design process. PAD and CAD. Theory of projection. Multiview drawing. Sectional views. Dimensioning. Tolerances. Position tolerancing. Geometric tolerancing. Screw threads. Types of fasteners. Locking devices. Gears. Springs. Roller bearings. Part drawing, assembly drawing, casting drawings, welding drawings.

Dr. Péter József

 

 

Mechanical Drawing II.

GEGET 291

 

Preparation of detail drawings using real models. Drawing of shaft, gear, spring, casted and forged machine components. Construction of assembly drawing. Design and drawing of elements of assembled structure.

Dr. Szente József

 

 

Machine Elements and Design I.

GEGET 292

 

Principles of dimensioning and stress calculation of machine elements. Design of threaded and unthreaded fasteners and connections. Bolted joint in tension. Press and shrink fits. Welded and bonded joints. Design of power screws. Design of shafts. Clutches and couplings. Introduction to the tribology, design of journal bearing. Selection of rolling contact bearing and their installation. Gaskets and seals. Brakes. Mechanical springs. Design of flexible drives and its elements – belt and chain drives.

Németh Géza

 

 

Machine Elements and Design II.

GEGET 293

 

Type of gear trains. Conjugate action. Fundamental law of gear meshing. Spur gears. Helical gears. Bevel gears. Worm gears. Manufacturing methods. Geometrical calculations. Force analysis. Investigation of the bending strength and the surface durability. Slider-crank mechanisms. Pipes and pipe fittings.

Dr. Szente József

 

 

Theory of Machines and Structures

GEGET 294

 

Cylindrical and conical joints having elastic fitting. Characteristics, design and assembly of the joints. Design of cylindrical joints with elastic-plastic fitting. Mechanical springs: characteristics and classification. Compression spring, extension spring, helical torsion spring, Belleville spring, leaf spring, conical and volute spring, ring spring. Fundamentals of tribology. Friction. Wear. Lubrication. Theory of hydrodynamic lubrication. Hydrostatic lubrication. Tribological characteristics of the contact surfaces. Special drives for robots and micromechanisms. Cyclo drive. Harmonic drive. Contact between flexible and rigid gear in harmonic drive. Geometrical and stress calculations for components of harmonic drive.

Németh Géza

 

 

Computer Aided Design of Machine Elements

GEGET 295

 

Usage of CAD systems for standardized elements (bolts, bearings, seals, etc.). Programming possibilities of CAD systems to draw standardized elements (C, Visual Basic). Examples of programming in CAD system in CADdy. Steps of the program design. Flow chart, Chapin- chart, editor, input/output commands, program testing. Presentation of the previous results and programs under CAD, FEM systems and optimization. The Solid Edge system for mechanical engineering design. Programming possibilities of Solid Edge using Visual Basic programming language. Application of the CAD programming knowledge during the development of a bolt drawing program in Solid Edge through Visaul Basic.

Dr. Szabó J. Ferenc

 

 

Design of Mechanical Parts of Robots

GEGET 296

 

Introduction. Elements of a Robot System. Design and Function Structural Design. Stuctural Characteristics. Impact of Mode of Sensing and Control Actuation and Power Transmission System. Requirements. Electric systems. Hydraulic Systems. Pneumatic Systems. Sensing Systems. Requirements. Encorders and Revolvers Force Systems. Robot Vision Systems Computer Hardware and Software Organisation. Servo Design Geometric Design. Structural Subdivison. Workspace Optimization. Accuracy and Repeatability Harmonic Gear Drives in Industrial Robots. HGD Constructions Design of Gear Drives for Robots.

Dr. Péter József

 

 

A szellemi tulajdon jogvédelme

GEGET 299

 

Bevezetés a szellemi tulajdon védelme fogalomkörébe. Szerzői jog hazai és nemzetközi intézményei (állami, közhatalmi szervezetek, szerző és szomszédos jogok kezelését végző egyesületek, szerzői jog szakértő testület, egyeztető testület). Szerzői jogdíj. Szabadalmi jog. Általános tudnivalók az európai szabadalmi bejelentésről. Védjegyjog (védjegyoltalom, a védjegyek fajtái, védjegyhasználat, jogok érvényesítése). Használati mintaoltalmi és formatervezési mintaoltalmi jog. Iparjogvédelmi tájékoztatás, kutatási gyakorlatok.

Dr. Takács Ágnes

 

 

 

 

Főiskolai szintű Gépészmérnöki Szak

 

 

Általános géptan

GEGET 101

 

A gépek szerepe a társadalomban. Osztályozások. A mechanikai munka és a teljesítmény haladó és forgó mozgás esetén. Az állandó és változó sebességű üzem. Menetábrák. A gépek működési veszteségei, hatásfok, teljesítményszalag. A nyugvó, és áramló folyadék, a levegő (gáz) és a vízgőz energiatartalma. Hajtóművek. Szilárd, folyékony és légnemű anyagokat szállító gépek. Erőgépek (hajtógépek): Gőz- és gázgépek. Vízerőgépek, villamos gépek. Gépcsoportok üzeme: a hajtógépek, hajtóművek és munkagépek együttműködése.

Dr. Döbröczöni Ádám

 

 

Géprajz

GEGET 102

GK2/GE/22k

A műszaki ábrázolás alapfogalmai. Szabványos vetületrend. Nézetek, metszetek, szelvények rajzolása. A méretmegadás szabályai. Tűrések, illesztések, ISO illesztési rendszer. Felületminőség. Technológiai előírások műhelyrajzon. Szabványosított gépelemek géprajzi ábrázolásának szabályai. Öntött, kovácsolt, hengerelt, hegesztett, forgácsolt alkatrészek géprajzi ábrázolása. CAD rendszerek alkalmazásának alapjai.

Dr. Békés Attila

 

 

Gépelemek I.

GEGET 103

FK/GE/23g

Gépelemek funkciói, gépelemek csoportosítása. Gépelemek rekonstrukciója modellek és gépszerkezetek funkcionális analízise alapján. A gépelemek méretezésének alapelvei: Kötőelemek és kötéstípusok. Tengelyagy kötései. Tengelyek. Tengelykapcsolók. Sikló és gördülőcsapágyak. Kenőanyagok. Fékek.

Dr. Békés Attila

 

 

Gépelemek II.

GEGET 104

FK4/GE/22k

Gépelemek méretezése kifáradásra. Mechanikus hajtóművek. Fogazatok geometriai és szilárdsági méretezése. Rugalmas hajtások. Lánc, ékszíj, bőr, műanyag, lapos és fogazottszíjhajtások. Forgattyús hajtóművek, lendítőkerekek. Nyugvó és mozgó tömítések. Csövek, csőszerelvények. Gépek, géprendszerek indítási problémái. Rugók méretezése.

Dr. Kamondi László

 

 

Zaj- és rezgésvédelem I-II.

GEGET 105, 106

FKV5,6/GE/21g,21k

A zajvédelem szükségessége. Hanghullámok, terjedési sebesség, hullámegyenlet. Hangterek. Szintek, műveletek szintekkel. Fiziológiai hatások. Előírások és ajánlások. Átvezetés, hanggátlás, hangátvitel elemekben és szerkezetekben. Zajforrások azonosítása. Zajcsökkentési módszerek. Zajmérések. Zajcsökkentés az átviteli úton: hangtompítók, hanggátak, burkolatok, árnyékolás. Csapágyazások és hajtások zaja, forrásjellemzői, befolyásoló tényezők. Zajcsökkentési lehetőségek. Villamosgépek, légtechnikai berendezések, szerszámgépek, hidraulikus és pneumatikus rendszerek, technológiai folyamatok, szállítóberendezések és közlekedési eszközök jellegzetes zajforrásai és zajcsökkentési lehetőségei.

Bihari Zoltán

 

 

Komplex tervezés

GEGET 107

 

A szakiránynak megfelelő és a szaktárgyak témakörét jórészt átfogó feladat kidolgozása azzal a céllal, hogy abból a szakdolgozat továbbfejlesztéssel felépíthető legyen. A kidolgozási lépések: feladat megfogalmazása – megoldási lehetőségek – értékelés és kiválasztás – elemzés – megoldás.

Dr. Kováts Attila

 

 

Szakdolgozat készítés

GEGET 108

 

A képzési szakiránynak megfelelő tervezési feladat kidolgozása a „komplex tervezés” c. tárgyban megkezdettek folytatásával. Az előzőekben kidolgozottak elemzése és értékelése, esetleges módosítása, és a végleges megoldás kidolgozása az üzemi gyakorlat alapján a tervezésvezető és a konzulensek irányításával.

Dr. Kováts Attila

 

 

 

 

Villamosmérnöki Szak

 

Járműszerkezetek

GEGET 109

FVF 4/GET/220k

Karosszéria fajták, különböző futóművek, kerék felfüggesztések, lengéscsillapítók, járművek stabilizálása, a kormányzás szervei, a kormányzás geometriája, kormány mechanizmusok, kormány szervóberendezések. Fékek: mechanikus fékek, légfékek, hidraulikus fékek. Belsőégésű motorok: Otto-motorok, diesel motorok. Erőátvitel: tengelykapcsolók, kardántengelyek, osztóművek, differenciál művek. Sebességváltó: bolygóműves sebességváltók, hidraulikus nyomatékváltók, automatikus sebességváltók, különleges sebességváltó művek. Járműmozgások. Sűrített levegő-, olaj-, villamosenergiaellátás, fűtés, szellőzés, jelzőberendezések, műszerek.

Jálics Károly

 

 

Mikrogépek, mikromechanizmusok

GEGET 110

FVH 6/GET/220k-V2

A mikroáramkörök rétegtechnológiájának alkalmazása mikrogépek és mikrogépelemek gyártására. Hasonlósági törvények, kisminta- és nagyminta kísérletek. A felületi és tehetetlenségi erők viszonya. Különleges hajtásláncok és azok szerkezeti anyagai. Az alkalmazható hajtási energiák (ultrahang, elektromágneses, infravörös). Mikrojárművek, mikrorobotok, erő- és nyomásérzékelők.

Dr. Döbröczöni Ádám

 

 

 

 

PhD

 

 

Módszeres géptervezés

GEGET 401

 

A tervezéselmélet kialakulása, módszertani fejlődésének sajátosságai. A tervezési folyamat általános rendszerének felépítése. A tervezési eljárás sajátosságai az új termék meg­alkotásánál és egy meglévő tovább fejlesztésénél. A végtelen megoldáshalmazok generálása és kezelése a funkciókkal, a funkcióstruktúrákkal és funciómüveletekkel. A termékkialakítás életciklus elvű megvalósítása. A tervezési folyamat és a számítógépes erőforrások kapcsolata.

Dr. Kamondi László

 

 

Gépszerkezetek méretezése

GEGET 402

 

A kifáradási jelenségek fizikai alapjai, terhelésanalízis. A méretezési modellek szemléletmódjai. A fárasztóvizsgálatok és azok eredményei. Bemetszések, feszültséggyűjtő helyek hatása a kifáradási határra. A kifáradás elleni biztonság meghatározása. Elemzések hengeres fogaskerekek fogtőteherbírására.

Dr. Kamondi László

 

 

Különleges fogazatok tervezése

GEGET 403

 

Kapcsolódás-elméleti alapok. Koordináta-transzformáció. Síkbeli fogazatok. A Willis-tétel. Görbesereg burkológörbéje. Az Euler-Savary egyenlet. Síkbeli fogazatok mozgástörvénye. Térbeli fogazatok elmélete. Felületsereg burkolófelülete. A kinematikai módszer. A kapcsolódási tengelyek. Térbeli fogazatok alámetszése. Hordkép a fogfelületen. Térbeli fogazatok mozgástörvénye. Ciklois fogazatok. Közönséges ciklois fogazat. A pálcás fogazat. A Root-féle kerekek. Nem köralakú fogaskerekek. Elliptikus fogaskerekek. Excentrikus kör alakú kerék kapcsolódása nem köralakú kerékkel. A Wildhaber-Novikov fogazat. ívelt fogú kúpkerekek tervezése. Evolvens fogirányvonalú kúpkerekek. Ciklois fogirányvonalú kúpkerekek. Kör fogirányvonalú kúpkerekek. Lefejtett és nem lefejtett fogazatok. A Formate eljárás. Hypoid fogazat. Evolvens profilú kúpos fogaskerekek.

Dr. Szente József

 

 

Számítógépes géptervezés

GEGET 404

 

A tervezési folyamat. A CAD szerepe. A modell megalkotása. Térbeli modellezési lehetőségek. A huzalváz modell. Felület-modellek. Térfogati modellek. A geometriai modellezés alapjai. Görbék és felületek paraméteres megadása. Az interaktív számítógépi grafika elemei. Rajzelemek manipulálása. Transzformációk. Tükrözés. Levágás, kiterjesztés. Az adatok tárolása. Az interaktív modellezés adatstruktúrái. Integrált adatbázisok. Mérnöki adat menedzsment rendszerek. Objektum-orientált adatbázisok. A CAD modell alkalmazása a tervezésben. 3D modellezés és 2D megjelenítés. A tervezés az elemzés és a CAD integrálása. Végeselemes vizsgálat. A CAD szabványai. Adatátviteli szabványok. DXF, IGES, STEP. Tulajdonság (sajátosság) alapú modellezés. A tervezés és gyártás kapcsolata: CAD/CAM. Gyors prototípus előállítás. Matematikai programok a géptervezésben.

Dr. Szente József

 

 

Fogaskerék-bolygóművek és Fogaskerék-hajtóművek terheléseloszlása

GEGET 406

 
Terheléseloszlás fogaskerék-hajtóművekben, összetett fogaskerék-bolygóművek­ben. Összefüg­gés a konstrukciós kialakítás, a gyártási pontosság és a teheléseloszlás között. Egyes és kettős foga­zott tengelykapcsolón felfüggesztett központi elemek hatása a terhelésel­­oszlásra.

Dr. Döbröczöni Ádám

 

 

Rezgésdiagnosztika

GEGET 407

 

Diagnosztikai módszerek, az egyes eljárások összehasonlítása, alkalmazási lehetőségeik, jelentőségük a korszerű karbantartásban és az állapotfelügyeletben. Rezgésjellemzők, alapvető rezgéstani és akusztikai alapfogalmak. Szintek, műveletek szintekkel. Jeladók és érzékelők, szűrők és elemzők, rezgésmérési módszerek (különös tekintettel a tranziens folyamatokra), alkalmazható műszerek és eljárások. Testhang- és léghangmérés. Gépállapotra vonatkozó előírások és műszaki irányelvek. Frekvenciamérés. Színkép és kiértékelési lehetőségei. Fourier-analízis, gyors Fourier-analízis. A frekvenciák és a lehetséges hibaforrások azonosítási módszerei. Különböző elempárok, folyamatok és gépegységek jellegzetes frekvenciái, azok lehetséges torzulásai, modulációs jelenségek. Oldalsávok. A megbízhatóságelmélet alkalmazása. Határértékek egyedi és tömegtermékeknél, ill. ezek megállapítási lehetőségei. Gazdaságossági kérdések, elérhető eredmények.

Dr. Kováts Attila

 

 

Műszaki akusztika

GEGET408

 

Akusztikai alapfogalmak: részecske-kitérés, -sebesség, -gyorsulás, a forrásteljesítmény mint hangteljesítmény, hangintenzitás, -nyomás, akusztikai és mechanikai impedanciák, akusztikai áttétel és -hatásfok. Hullámegyenlet. A szintek bevezetésének szükségessége, a teljesítményszint és származtatott szintjei. Frekvenciaszint és –mérték. Abszolút és relatív szint. Műveletek szintekkel. Zaj- és rezgésmérő műszerek. Érzékelők, szűrőkörök, szűrők, elemzők, rögzítési lehetőségek. Műszerrendszerek összeállítása és kiválasztása. Adat­fel­dol­go­zási és kiértékelési lehetőségek. Korrelációs technika. Hibaanalízis. Hangtér, térjellemzők. Forrástípusok. Térjellemzők számítása pont és vonalforrások esetén. Szilárd szerkezetek magatartása. Hangvisszaverés, -elnyelés, -abszorpció és átvezetés. Hanggátlás. Egyadatos mérőszámok, előírások és ajánlások. Hatásvizsgálati eljárások és módszerek. Források rendszere. Hangtompítók, burkolatok, ernyők és hanggátak. A zajcsökkentés módszertana.

Dr. Kováts Attila

 

 

Tribológia

GEGET 409

 

A tribológia tárgyköre. Tribológiai alapfogalmak. Súrlód felületpárok károsodási formái. Súrlódóanyagok, kenőanyagok, kenési rendszerek. Folyadéksúrlódási állapotú felületpárok kenéselmélete. Valóságos (érdes) felületek tribológiai jellemzői. A súrlódási ellenállás és a kopás számítási módszerei. Gépelemek tribológiai jellemzői. A berágódás elleni biztonság meghatározása. Mechanikus hajtóművek tribológiai elemzése. Tribológiai rendszerek tervezése, minősítése, karbantartása.

Dr. Szota György

 

 

A termékfejlesztés tudományos alapjai

GEGET 410

 

Alapfogalmak, tervezés, fejlesztés, konstruálás. Intuitív és diszkurzív tervezés. A terméktervezés folyamata, tartalmi és módszertani fejlődése. Funkcionális tervezés, termékfunkciók. A forma feladata, a formatervezés kialakulása, története. A tartalom és a forma kapcsolata. A formatervezés részfunkciói (műszaki-technikai, technológiaalakító, ökológiai, érték és hatékonyságnövelő, minőségjavító, jelleg- és arculatformáló, nevelő, oktató, esztétikai, dokumentációs, integráló funkció).A terméktervezés lélektani alapjai, a termék pszichológiai hatásának tervezése. Szerves természeti formák. Arány, természeti arányok, az emberi test méretei és arányai. Az arányelmélet története. Az ember alkotta formák sajátossága. Tagolás, a rész és az egész kapcsolata. Arányosság, ritmus, szimmetria, aszimmetria, irányultság, kontrasztok.

Dr. Péter József

 

 

Hullámhajtóművek kutatása és fejlesztése

GEGET 411

 

A hajlékony elemes hajtás elemei, változatai. Kinematikai és konstrukciós lehetőségek, rendszerezés. A hajlékony elem alakváltozásának, feszültségállapotának meghatározása. Hajlékony elemes hajtások kinematikai vizsgálata, az elempár geometriai adatainak meghatározása. A kinamatikai pontosság, a csavaró merevség és a veszteségek elemzése. Laboratóriumi vizsgálatok.

Dr. Péter József

 

 

Egyszabadságfokú bolygóművek és differenciálművek tervezése

GEGET 412

 

Bolygóművek fogalma, elnevezése, osztályozása. A szabályos bolygóművek kinematikája. A kinematikai egyenletrendszer sajátosságai. Adott kinematikai feltételnek megfelelő lehetséges bolygóművek meghatározása a gráfelmélet alapján. Bolygóművek dinamikai viszonyai. Teljesítményarányok és hatásfok bolygóművekben. Bolygóművek önzárása. Végtelen áttételű bolygóművek, mint vizsgálóberendezések. Geometriai kötöttségek. Bolygóművek szilárdsági méretezése. Differenciálművek kinematikai-, dinamikai viszonyai és hatásfoka. Differenciálművek kiválasztása és konstrukciós kérdései. Kapcsoló bolygóművek tervezése. Az áttételi mezők meghatározása. Teljesítményfolyamok és hatásfok. Kapcsolt bolygóművek optimális kiválasztása.

Dr. Apró Ferenc

 

 

Bolygóműves sebességváltók és különleges bolygómechanizmusok

GEGET 413  
Bolygóművek alapfogalmai, elnevezései, csoportosítása. Bolygóművek kinematikai- és teljesítményviszonyai. Bolygóműves sebességváltók szerkezeti felépítése. A szabadságfok és a vezérlőelemek optimális kiválasztása. Kétszabadságfokú bolygóműves sebességváltók kinematikája és tervezése gráfok alapján. Fokozatnélküli bolygóműves sebességváltók. Bolygóműves sebességváltók konstrukciós kialakítása és méretezése. Automata sebességváltók gépjárművekben. Különleges bolygómechanizmusok nagy és végtelen kinematikai áttételek, sajátos mozgásviszonyok, szabályozási és más feladatok megoldására.

Dr. Apró Ferenc

 

 

Csigahajtások elméleti és gyakorlati problémái

GEGET 414

 
Koordináták transzformációja. Kinematikai módszer a fogprofilok kapcsolódási egyenletének meghatározására. Érintkezési vonal és a burkolófelület meghatározása csigahajtásoknál. Alámetszés vizsgálata. Hordképlokalizáció. Hengeres és globoidcsiga-hajtások. Csigahajtások gyártása, szerelése, üzelemtetése.

Dr. Siposs István

 

 

Termékinnováció

GEGET 415

 

Az innováció fogalma, folyamata és modelljei. A technológia transzfer, mint az innováció közvetítője. A technológia diffuzió, transzfer környezeti feltétel- és kapcsolatrendszere. Az innovációs és technológia transzfer hálózatok struktúrái, szervezeti elemei. Az innovációt segítő hazai intézményrendszer áttekintése. A magyar válalakozások innovációs tevékenysége és kapcsolatai az innovációt segítő intézményrendszerrel. A technológia transzfer folyamatok finanszírozási kérdései. A technológi tranaszfert támogató iparjogvédelmi eszközök. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos oltalmi rendszerek.

Dr. Siposs István

 

 

Gépelemek multidiszciplináris optimálása

GEGET 416

 

Rövid áttekintés az optimumkereső algoritmusok tudományának történetéről, fontosabb algoritmusok felépítéséről, működéséről, programozásáról. Optimumkereső algoritmusok működésének, hatékonyságának objektív összehasonlítási lehetőségei, benchmark- problémák. A genetikai algoritmus működése, felépítése, programozása, módosítási lehetőségek. A ma elérhető végeselemes programrendszerek multidiszciplináris szolgáltatásai, rövid áttekintés az elméleti alapokról, a gépészeti szerkezetek, gépelemek és egyéb termékek tervezésekor, vizsgálatakor érintett tudományterületek rövid felvázolása (hőátadás, viszkózus folyadék áramlása, zajterjedés, rezgések, stb.), példák multidiszciplináris végeselemes analízisekre. Az optimumkeresés és a multidiszciplináris analízis összekapcsolása, multidiszciplináris optimálás, példák ilyen vizsgálatokra, a várható eredmények. Bemutató és feladatmegoldás egy konkrét végeselemes programrendszerben.

Dr. Szabó Ferenc János

 

 

CAD- és végeselem- rendszerek programozása

GEGET 417

 

A ma forgalomban lévő CAD- rendszerek és végeselemes programrendszerek (FEM) belső programozási lehetőségei, külső programozási lehetőségek Visual Basic vagy C++ programnyelv segítségével. Több alkalmazást kezelő főprogram írása CAD, FEM, Excel programok összekapcsolására, komplex tervezéssegítő programrendszer létrehozásának lehetőségei, hasznossága. Optimumkereső algoritmusok rövid áttekintése, fejlődése, programozása. Optimumkereső algoritmus beépítése a komplex, tervezéssegítő programrendszerbe, döntéstámogató szakértői programrendszer létrehozása. Alkalmazási és hasznosítási lehetőségek gépelemek tervezésénél és a terméktervezésben. Bemutató és feladatmegoldás konkrét programokra és alkalmazásra.

Dr. Szabó Ferenc János

 

 

 

 

Főiskolai szintű Gépészmérnöki Szak Levelező tagozat

 

Ágazati műszaki ismeretek

GEGET 111

 

Géprajzi szabványok, géprajzfajták. Vetületképzés. Alaptestek síkmetszése, áthatásai. Tárgyak műszaki ábrázolásának szabályai. Ábrázolás nézetekkel. ábrázolás metszetekkel. Méretmegadás. Menetes tárgyak ábrázolása. Fogazott gépelemek ábrázolása. tengelykötések, gördülőcsapágyak, rugók ábrázolása. Tűrések: mérettűrés, alak- és helyzettűrés, felületi érdesség tűrés. Hegesztett kötések megadása. felületkikészítés megadása.

Modellalkotás, igénybevételek, a méretezés kérdései. Méretezés statikus igénybevételre, feszültségcsúcsra. Gépelemek méretezésének alapjai: Tengelyek, tengely- és agykötések (retesz, bordás tengely), mozgatóorsó terhelhetősége, kötőcsavarok, tengelykapcsolók (tokos, tárcsás, lemezes tengelykapcsoló), fékek, rugók, tömítések, szalaghajtások. Gördülőcsapágyak kiválasztása, hengeres fogaskerekek rekonstruálása.

Németh Géza

 

 

Általános géptan
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 112, 113, 114

FLK 1/GET/16k

A gépek szerepe a társdalomban. Osztályozások. A mechanikai munka és a teljesítmény haladó és forgó mozgás esetén. Az állandó és változó sebességű üzem. Menetábrák. A gépek működési veszteségei, hatásfok, teljesítményszalag. A nyugvó, és egyenletesen áramló folyadék, a levegő (gáz) és a vízgőz energiatartalma. Hajtások. Szilárd, folyékony és légnemű anyagokat szállító gépek. Erőgépek (hajtógépek): gőz- és gázgépek. Vízerőgépek, villamos gépek. Gépcsoportok üzeme.

 

 

Géprajz-Gépelemek I.
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 115, 116, 117

FLK 1/GET/14g

Vetületekben történő ábrázolás, vetületek készítése. Rajzfajták. Az ábrázolás géprajzi módszerei. Egyszerűsítési lehetőségek. Méretmegadás. Felületminőség. Tűrések és illesztések, alak- és helyzettűrések. Tűrésszámítások. Szabványos elemek rajzolása.

 

 

Géprajz-Gépelemek II.
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 118, 119, 120

FLK 2/GET/15k

Gépelemek csoportosítása. Méretezési alapelvek. Anyagjellemzők. Kötőelemek és kötéstípusok (szegecselt, csavarozott, feszített csavarozott, hegesztett, ragasztott és feszített). Tengely-agy kötések. Tengelyek, tengelykapcsolók (méretezés és konstrukció). Sikló- és gördülőcsapágyak. Kenés és kenőanyagok. Fékek. Gépelemek méretezése kifáradásra. Mechanikus hajtóművek típusai, felépítésük, működésük.
Vizsgakérdések (MsWord RTF formátum)

 

 

Gépszerkezetek
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 121, 122, 123

FLK 3/GET/15k

Fogaskerekes hajtóművek, típusok és jellegzetességek. Fogazatok geometriai és szilárdsági méretezése. Fogazatok típusai. Fogazatok határai. Az elemei, kompenzált és általános fogazat. Rugalmas hajtások. Lánc, ékszíj, lapos-szíj és fogazott-szíj hajtások. Forgattyús hajtóművek, lendítőkerekek. A lendítőkerekek szerepe. Nyugvó és mozgó tömítések, csövek, csőszerelvények. Gépek, géprendszerek indítási és üzemeltetési problémái. Rugók típusai, méretezése, beépítése.

 

 

Komplex tervezés I.-II.
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 124, 125, 126, 127, 128, 129

FLGA, GI, GK, GM, GMM, GT5, 6/ÁHT,
ALT, GET, GGT, MTT, ÁIT/8g, 12g
FLKV 5,6/GET/8g, 12g

Összetett feladatok valamennyi szakiránynak megfelelően a gépészeti részek megoldási módszereit illetően. Konkrét esettanulmányok elemzése, az értékelés alapján a megoldás módosítási lehetőségei. A feladatok kidolgozása során manuális és számítógéppel támogatott technikát kell alkalmazni.

 

 

Zaj- és rezgésvédelem I-II.
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 130, 131, 132, 133, 134, 135

 

A zaj- és rezgésvédelem szükségessége. Hanghullámok, terjedési sebesség, hullámegyenlet. Hangforrások és hangterek. Szintek, műveletek szintekkel. Fiziológiai hatások. Előírások és ajánlások. Átvezetés, hanggátlás, hangátvitel elemekben és szerkezetekben. Zajforrások azonosítása. Zajcsökkentési módszerek. Zajmérések. Zajcsökkentés az átviteli úton: hangtompítók, hanggátak, burkolatok, árnyékolás. Csapágyazások és hajtások zaja, forrásjellemzői, befolyásoló tényezők. Zajcsökkentési lehetőségek. Villamos gépek, légtechnikai berendezések, szerszámgépek, közlekedési eszközök jellegzetes zajforrásai és zajcsökkentési lehetőségei. Gyakorlat: egyenértékű terhelés, forrásteljesítmény meghatározása méréssel.

 

 

Környezetszempontú tervezés
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 136, 137, 138

FLKV 6v/GET/10g

A gépek, készülékek és eszközök építésének, kialakításának helye és szerepe a környezeti feltételek és elvárások kielégítésében. Az alkalmazási területek és más tényezők elvárásai, azok transzformációja elvhelyességi szabályokba. Az elvhelyességi szabályok beépítése és érvényesítése a tervezésben, az üzemeltetés és az újrahasznosítás feltételrendszerében.

 

 

Közlekedés és környezetvédelem
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 139, 140, 141

FLKV 6v/GET/10g

Különböző gépjárművek szennyezőanyag kibocsátása. A szennyezőanyag keletkezésének okai járműmotorokban. A csökkentés és megszűntetés lehetőségei és módszerei. Üzemanyagok tulajdonságai, alternatív üzemanyagok. Különleges járműmotorok. Járműtelepek és javítóbázisok telepítésének feltételei. A környezetet kevésbé terhelő járművek tervezésének problémái. Előírások és azok betarthatósága. Utólagos beavatkozási lehetőségek (zaj, légszennyezés). A környezetszennyezés mérési módszerei.

 

 

Szubjektív akusztika
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 142, 143, 144

FLKV 6v/GET/10g

Hang és zaj. A hallás idegi része, fiziológiai hatások. Hallásküszöb és elfedés. Kritikus hallási sávok. Hangérzet - hallástartomány – hangosság. Összehasonlító hangosság, összeghangosság. A színkép és az időtartam szerepe. Halláskárosodások. Hangosság és kellemetlenség. Zajosság. Hatásgörbék, beszédzavarás. Ismétlődő zajesemények értékelése. Mérési lehetőségek. Súlyozás.

 

 

Zajszegény üzemeltetés
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 145, 146, 147

FLKV 6v/GET/10g

A Zaj- és rezgésjellemzők alakulása a gépállapot és az üzemi állapot függvényében jellegzetes gépcsoportok (hajtások szerszámgépek, technológiai berendezések, szállítóberendezések stb.) esetén. A szabályozás – beavatkozás módjának meghatározása műszeres mérésekkel. Szabályzási lehetőségek. Értékelés. Előírások és ajánlások.

 

 

Szakdolgozat készítés
(Miskolc-Eger-Nagykanizsa)

GEGET 148, 149, 150

FL-GA, -INF, -KV, -ME, -MI, -MM, -TL 7/
GTT, ÁIT GET-ÁHT, SGT, GTT, VTI, ALT/50g

A diploma megvédéséhez kiadott egyéni feladatok konzultálása.