dokumentumok_03
ME

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074 – Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen csökkentő energiahálózat kifejlesztése – EnergoSAVE

  • ME
  • 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074 – Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen csökkentő energiahálózat kifejlesztése – EnergoSAVE

Általános adatok

Projekt címe

Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen csökkentő energiahálózat kifejlesztése – EnergoSAVE

Támogató program

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Felhívás kódja

2020-1.1.2-PIACI-KFI 

Támogatási szerződés száma

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074 

A projekt kezdő dátuma

2020.11.01.

Időtartam

36 hónap

Fenntartási időszak vége

2026.12.31.

A projekt szerződéses összege

1.100.180.832 Ft

A projekthez megítélt támogatási összeg

760.766.180 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

189.909.545 Ft

Konzorciumvezető

ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft. 

horiz_proj_alap_HU

Rövid projekt összefoglaló

Az energiatermelés és energiafelhasználás racionalizálása mind ökológiai, mind gazdasági okok miatt egyre fontosabb a teljes társadalom és a gazdaság szereplői számára. Az energiatermelés és felhasználás minden esetben együtt jár hő-, és gázkibocsátással valamint légszennyezők emissziójával. Az energiatermelés és felhasználás során felszabaduló hő, szén-dioxid, valamint a mikro és nano mérettartományba tartozó részecskék miatt a jövőben olyan rendszerekre van szükség, amelyek az energiafelhasználást lényegesen kevesebb káros emisszió mellett, nagyobb hatásfok és kisebb fajlagos energiaráfordítás mellett képesek megvalósítani.
A jelen projekt célja az energiafelhasználók csatolásával és automatizált hálózatokba rendezésével létesített, három elemből – automatizált energiapont hálózat, energetikai monitoring rendszer, mikrohullámú gerjesztésű hőmennyiség termelő eszköz – álló környezetkímélő energiahasznosító rendszer kifejlesztése. A fejlesztés eredményeként létesített új rendszer a hagyományos energiafogyasztáshoz képest lényegesen kevesebb energiát használ fel. Automatikai rendszer elemek már léteznek, a jelen projektben kifejlesztendő energiapontok új csatolt rendszerének komplexitása, tudása ezeket jelentősen meg fogja haladni. A rendszer egyrészt alkalmas lesz a lényeges helyi, energiafelhasználás igényeinek kielégítésére, további járulékos hálózatfejlesztési költségek nélkül, másrészt gazdaságosabb rendszere kevesebb káros anyagot bocsát ki a környezetbe az energiafelhasználás során. Az automatizált energiahasznosító hálózat kifejlesztését egy további innovatív energiapont kifejlesztése és rendszerbe állítása követi, amelyek eredményeként egy magas hatásfokú, mikrohullámú energiaközléssel segített gázüzemű hőfejlesztő – ezáltal melegvíz előállítására alkalmas – integrált rendszer jön létre.
A fejlesztés során egy olyan komplex energetikai automatikai rendszer jön létre, amely a használat során megvalósítja az ipari és lakossági energiaforrások komplex rendszerintegrációját. Az integráció energetikai, informatikai, felhasználói (HMI) és környezetvédelmi rendszerkapcsolatokat létesít. Ennek köszönhetően az energiamegtakarítás mellett a felhasználó képes lesz valós időben monitorozni és szabályozni az energiafelhasználással kapcsolatos paramétereket. Az optimális üzemeltetésre kifejlesztett energiahasznosító rendszer végeredményként biztosítja a környezet támogatását a hő-, és károsanyag kibocsátás radikális csökkentésével.