aramlasos_folyamatok_numerikus_CFD_vizsgalata
Fókuszterületek

Innovatív gépészet

Az innovatív gépészet fókuszterület a környezetbarát terméktervezés, gyártástechnológia fejlesztéssel foglalkozik – korszerű mechanikai anyagvizsgálattal és számítógépes modellezéssel támogatva.

Kapcsolódó Kiválósági Központok

Innovatív gépészet Kiválósági Központ

Az Európai Unió egyik fontos célkitűzése az innováció serkentése, a leghatékonyabb környezetbarát technológiák alkalmazása, fejlesztése. A Központ célja a kutatási potenciál fejlesztése olyan kutatásokkal, amelyek innovatív modellezést, tervezést és technológiai folyamatokat valósítanak meg. A tervezés témakörében az új-generációs végeselemesmodellek és eljárások kifejlesztése a cél, amelyek hatékonyabban és megbízhatóbban modellezik a vizsgált szerkezeteket, jelenségeket.

A gépészeti technológiák területén cél a környezetbarát-, szerves vegyipari-, valamint folyamatos technológiák vizsgálata, energiaracionalizálása; innovatív anyagtechnológiák, képlékenyalakító eljárások fejlesztése, fémes anyagok és ötvözetek szabályozott hőbevitelű hegesztése, generációváltás a termokémiai kezelések területén, professzionális mechanikai anyagvizsgálatok, számítógéppel segített technológiai folyamattervezés és folyamatmodellezés, továbbá a befejező precíziós megmunkálások kutatása jelenti a kutatások fő irányát.

A Központ keretében működő Tudományos Műhelyek:

  • Innovatív anyagtechnológiák Tudományos Műhely,
  • Járműipari és gépészeti gyártástechnológiák Tudományos Műhely,
  • Áramlás- és hőtechnikai kísérleti és numerikus vizsgálatok Tudományos Műhely,
  • Innovatív gépészeti termékfejlesztés Tudományos Műhely,
  • Alkalmazott mechanikai kutatások Tudományos Műhely,
  • Mérnöki tartó- és vázszerkezetek optimális méretezése Tudományos Műhely,
  • Innovatív környezetbarát technológiák fejlesztése, energiahatékonyság és OSZTÁLYVEZETŐbiztonság növelése Tudományos Műhely.
István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

További fókuszterületek

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír