tudomanyos_diakkor
Tudományos élet

Tudományos Diákkör

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

Tevékenység

A TDK tevékenység szervezeti keretei

Az egyetem tudományos diákköreinek tevékenységét az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) hangolja össze. Az ETDT a rektor felügyelete alatt áll, amely felügyeletet a tudományos rektorhelyettes átruházott hatáskörben látja el. Az ETDT tagjai: minden kar Tudományos Diákköri Tanácsának (TDT) elnöke és titkára, valamint a karok (intézetek) által delegált 1 hallgató.

Az ETDT dolgozza ki az egyetem tudományos diákköreinek szervezeti és működési szabályzatát, dönt a TDK feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök elosztásáról, kapcsolatot tart az OTDT szakmai bizottságokkal, segíti a tudományos diákkörök nemzetközi kapcsolatait, a TDK munka népszerűsítését, az arra alkalmas dolgozatok publikálását, hasznosítását, rendszeresen beszámol a TDK munka eredményeiről és az ETDT tevékenységeiről.

A kari TDK munkát a Kar dékánjának felügyelete alatt önkormányzat alapján működő Kari Tudományos Diákköri Tanács (TDT) látja el. A kari TDT létszámát a Kar határozza meg, az oktató tagokat az oktatási egységek, a hallgatói tagokat diákkörök, hallgatói közösségek delegálják. A TDT gondoskodik az elkészült dolgozatok összegyűjtéséről, értékeléséről, rangsorolásáról, megszervezik az egyetemi TDK konferencia szekcióinak üléseit, javaslatot adnak a kiemelkedő dolgozatok OTDK-n való bemutatására, a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók és oktatók jutalmazására, beszámolnak a kari TDK tevékenységéről.

A kar (intézet) vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri az oktatási egységek TDK munkáját, indokolt esetben maximum 5 napra felmentést adhat a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól az egyetem székhelyétől távol eső TDK anyaggyűjtés és kísérleti munka végzésére, elősegíti a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók hazai és külföldi konferenciákon, részképzésen való részvételét.

Tudományos Diákkör

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanács honlapja

Bővebben

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír