eletvezetes_es_pszichologiai_tanacsadas_01
Egészség

Egészségfejlesztési stratégia

Áttekintés

A Miskolci Egyetem Egészségfejlesztési Stratégiája tartalmazza a modellváltó Miskolci Egyetem középtávú egészségfejlesztési stratégiai irányvonalait, melyek az egyetem polgárai, illetve a társadalmi környezet egészségtudatosságának fejlesztését, valamint egészségmagatartásának kedvező irányú előmozdítását célozzák.   

A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Terve alapján az egészségfejlesztés szempontjából az egyetem fő küldetése: „Munkatárs- és hallgatóközpontú, befogadó egyetemi közösség építése.”  

A Miskolci Egyetem egészségfejlesztési küldetésnyilatkozata

  • A jövőt építő Miskolci Egyetem – mint igazi universitasként működő felsőoktatási intézmény – hisz az egészség értékének primátusában, vállalja az „egészségfejlesztő- és családbarát” szellemiségű egyetem létrehozását. 
  • Az intézmény célként tűzi ki, hogy az egészségorientáltság értékén alapuló elveket beépíti a vezetési és működési szemléletébe.  
  • Az egészséges élet- és munkakörülmények megteremtésével hozzájárul a hallgatók és munkatársainak, más szóval az egyetemi polgárok hétköznapi jóllétének biztosításához.  
  • A Miskolci Egyetem regionális szellemi kisugárzó központként felelősséget vállal a társadalmi környezet egészségfejlesztésének előmozdításáért. 

A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Tervének jövőképéhez igazodva – a szó szoros értelmében vett zöld campus területén – sportos vezetőkkel építjük a jövő egészséges egyetemvárosát: 

  • A már meglévő parkok, közösségi területek fejlesztése és általános védelme az első lépés az egészséges egyetemváros kialakításához (ME-IFT). A Miskolci Egyetem campusán minden környezeti adottság jelen van, hogy egy zöldövezeti, erdőszéli területen kialakítsunk egy olyan egészséges miliőt/közeget, ahová az emberek szívesen járnak tanulni és dolgozni, ahol a hétköznapi munka világában is jól érzik magukat. 
  • A cél egy olyan egészséges intézményi környezet megteremtése, ahol a különböző egészségügyi- és sportszolgáltatások biztosításával és bővítésével lehetőség nyílik a felgyorsult és stresszes élet károsító hatásainak ellensúlyozására, a közérzet javítására, ezáltal az egészség megóvására.  
  • „Munkakultúránk fókuszában a családbarát munkahely biztosítása, a közösségépítés és az egészségmegőrzés szolgálata áll.” (ME-IFT) Cél a „családbarát munkahely” kialakítása a munkatársak és a hallgatók szolgálatában. Ennek érdekében intézményünkben folyamatosan bővítjük a magas színvonalú család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat.  
  • A társadalmi felelősségvállalás melletti elkötelezettség jegyében egészségtudományi kutatásainkkal, képzéseinkkel és a harmadik missziós egészségfejlesztési programjainkkal hatékonyan szolgáljuk a régió felzárkózásának ügyét a népegészségügy területén. 
  • A Miskolci Egyetemről kikerülő egészségesebb és sikeresebb polgárok hatékony döntéshozóként, véleményformálóként befolyásolhatják a társadalom szemléletét, a lakosság életvitelét, az egészséges életmódhoz való viszonyát. 

Az „egészséges egyetem” ismérv márkajellé válva komoly előnyt biztosít a hazai felsőoktatási intézmények versenyében.  

Az Egészségfejlesztési Stratégia céljaként vizionált „Egészségfejlesztő Egyetem” megvalósításához a Miskolci Egyetem rendkívül jó alapadottságokkal rendelkezik mind a környezet, mind a menedzsment, mind a már meglévő szolgáltatások vonatkozásában.  

A Miskolci Egyetem zöldövezeti erdőszéli campusán kialakítható egy olyan egészséges élettér, ahová az emberek szívesen járnak tanulni és dolgozni, ahol a hétköznapi munka világában is jól érzik magukat. Cél egy olyan intézmény építése, ahol a felgyorsult és stresszes élet károsító hatásainak ellensúlyozása érdekében különböző szolgáltatások biztosítása nyújt lehetőséget mind egyéni, mind közösségi szinten a közérzet javítására, ezáltal a betegségek megelőzésére, így az egészség megőrzésére, fejlesztésére. Ahogyan a küldetésnyilatkozatunkban szerepel, hiszünk az egészség értékének primátusában, vállaljuk az „egészségfejlesztő- és családbarát” szellemiségű egyetem létrehozását.

Egészségfejlesztési akciók

Az aktuális igényekre és havária-helyzetekre válaszul számos egészségfejlesztési akció került megszervezésre az utóbbi években. A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb akció:

Véradás

A Magyar Vöröskereszt és a Miskolci Egyetem a véradás szervezésében már több mint 30 évtizedes múltra tekint vissza. Évente 2 alkalommal van lehetőség véradásra az egyetem különböző helyszínein. Az utóbbi három évben alkalmanként 120-140 hallgató, oktató nyújt segítő kezet. A „Most mutasd meg, Miskolci Egyetem! Önzetlenségből jeles!” címmel indult kampány felhívja a figyelmet a véradás jelentőségére.

COVID-19 elleni védekezés

A Miskolci Egyetem hallgatói 2020. tavaszán, a járvány kezdetétől példát mutattak a társadalmi felelősségvállalás terén. A pandémia az év második felében sem enyhült, ezért október végén az Operatív Törzs a magyarországi egyetemek egészségügyi területen tanulmányokat folytató hallgatóinak bevonásáról döntött. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar önkéntesei a társkarokkal együtt a koronavírus megfékezésében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén a regionális Országos Mentőszolgálatnak nyújtottak segítséget. Feladataik közé tartozott a betegek szűrése a megye statikai pontjain és a betegek otthonában egyaránt. A kar életében ez nagy előrelépést és kihívást jelentett, az egyetem hallgatói számos alkalommal nyújtottak szakszerű segítséget, ezzel megelőzve a súlyos egészségkárosodást, több esetben is életet mentve. 

2021. június 15-én a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége civil szervezet a Családok Nemzetközi Napja alkalmából Elismerő Oklevéllel tüntette ki a Miskolci Egyetem hallgatóit a Covid járvány elleni védekezésben önkéntes munkát vállalt áldozatos tevékenységük elismeréseként.

2020. november 9-től 2022. április 30-ig 371 fő vett részt a járványügyi védekezésben, 2526 kirendelés történt, 12.595 napot, 100.000 munkaórát teljesítettek. A tesztelés során megközelítőleg 800.000 km tettek meg.

Creativ Region – Tématerületi Kiválósági Program (TKP)

(Korábban: Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP)

A TKP „Creative Region: társadalmi és kulturális innovációk a regionális gazdaságfejlesztés és felzárkózás szolgálatában” alprojektje keretében zajló kutatássorozat célterülete Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hátrányos helyzetű abaúji régiójának 25 települése.  A Miskolci Egyetem célul tűzte ki, hogy megismerje e térség lakosságának monitorizált adatokra épülő egészségi állapotát.  A vizsgálat eredményeként mélyebb betekintést kapunk a hátrányos helyzetű településeken élő lakosság közérzetét és egészségmagatartását meghatározó tényezőkről.  Az egészségfelmérés során gyűjtött információk elemzésével feltárhatók azok a tényezők, amelyek befolyásolják az itt élő lakosság egészségi állapotát és jóllétét.  További célkitűzés a felmérések eredményeire alapozott, célzott, szükségleteken alapuló egészségfejlesztési intervenciók tervezése és megvalósítása. 

A projekthez alprogramként csatlakozott a „Nemluxustáska” akció – országos adománygyűjtő kampány 2020. januárban. Az egyetem gyűjtőpontjain összesen közel 700 táska gyűlt össze, melyek az abaúji térségben kerültek kiosztásra.  

Egészségfejlesztési programok

Szívünk Napja

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját, melyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A szív és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. A szív és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal. A Szívünk Napja kezdeményezéshez a Miskolci Egyetem is csatlakozott, így rendszeresen, minden évben szervezünk egészségfejlesztő programot, melynek során egészségi állapotfelmérésekre, szűrésekre várjuk az érdeklődőket.  

A program során a szív- érrendszeri rizikótényezők feltárása mellett az egyéni életmódváltást (több mozgás, egészségesebb táplálkozás, a dohányzás elhagyása) is népszerűsítjük, támogatjuk, az érdeklődő lakosság és az egyetem polgárai számára.  

A Szívünk Napja alkalmából rendezett lakossági egészségmegőrző program a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara, a Magyar Kardiológusok Társasága Kardiológiai Fizioterápia Munkacsoportja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztálya, valamint a Miskolci Szív Egyesülete együttműködésben valósul meg.

Rózsaszínű séta az Egyetemvárosban

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar elkötelezett a rosszindulatú daganatok megelőzéséért, célunk, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a korai stádiumban felfedezett daganatos betegségek gyógyíthatók, az egészséges életmód pedig hozzájárul a gyógyulási esélyek növekedéséhez, valamint egyes rákbetegségek kialakulásának csökkentéséhez. Az emlőrákot az Egészségügyi Világszervezet a nők körében leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos betegségként tartja számon mind a fejlett, mind a fejlődő országokban. Minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért ez a hónap az emlőrák elleni harc jegyében, a betegségtudatosság növelését támogató munkával telik, ráirányítva a figyelmet a korai felismerés, a terápiás kezelés és a palliatív ellátás fontosságára.  

Ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez kapcsolódva a Miskolci Egyetem Egészségfejlesztési Stratégiájának keretei között az Egészségtudományi Kar kezdeményezésére 2022 óta „Rózsaszínű sétát” szervezünk az Egyetemvárosban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, a Magyar Rákellenes Liga és a Mellrákinfó Egyesület közreműködésével.  

A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint az elmúlt időszakban évente kb. 7500-8000 nő és 150-200 férfi esetében diagnosztizálnak rosszindulatú emlődaganatot Magyarországon.   Az emlőrák az 50-65 év közötti nőket érinti leggyakrabban, de ma már fiatalabb nőknél is egyre többször alakul ki. A gyakori előfordulás azt jelenti, hogy minden 11-12. nőt érinti az élete valamelyik szakaszában.  Az idejében felfedezett emlőráknál jelentős esély van a teljes és végleges gyógyulásra, amely az orvostudomány fejlődésével folyamatosan növekszik.

Méhnyakrák megelőzési hét

Minden év januárjának harmadik hete az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, amely az Európai Méhnyakrák Társaság (European Cervical Cancer Association ECCA) kezdeményezéséhez csatlakozva szerveződik. A megmozdulás célja egyesült erővel elérni, hogy a méhnyakszűrés ne legyen tabu, hanem váljon éves rutinná, és a HPV elleni védőoltás lehetőségét is minél többen mérlegeljék. Az Európai Méhnyakrák-megelőzési Hét rendezvénysorozat kizárólagos magyarországi főszervezője a Mályvavirág Alapítvány, amely a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a betegség megelőzéséért tevékenykedik.   

Ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez 2024-ben csatlakozik a Miskolci Egyetem, az Egészségtudományi Kar, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, továbbá a Miskolci Egészségfejlesztési Iroda keretei közt működő Miskolci Mályvavirág Pont.

Családbarát Egyetem

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Családbarát Egyetem díjjal ismerte el a Miskolci Egyetem azon erőfeszítéseit, melyeket annak érdekében tesz, hogy még inkább otthonos legyen a kisgyermeket nevelő diákok, oktatók és kutatók számára. A díjátadás után hivatalosan is megnyílt a teljesen felújított Baba-Mama szoba az A/1-es épület magasföldszintjén. 

Ágazatokon átívelő összefogással munkacsoportot alakítottak egyetemek és vállalatok a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány munkaerőpiaci programja, a Balansz Program szakmai támogatásával. A „Családbarát Egyetem Partnerség”-ben résztvevő felsőoktatási intézmények és „Az Év Családbarát Vállalata – Mentor Szervezetek” 2023. február 23-án első ízben ültek össze annak érdekében, hogy egymást támogatva, ösztönözve egyre több közös akcióval segítsék munkatársaik és az egyetemek hallgatóinak a munka és magánélet terén megvalósítandó egyensúlyát, harmóniáját. Célként tűzték ki maguk elé, hogy a családot tervező, alapító vagy családos munkatársaikat, hallgatóikat segítik, valamint megteremtik az esélyegyenlőséget szervezeteikben. 

 Az élénk és inspiráló találkozón meghatározták az első lépéseket: a meglévő tapasztalatok cseréje, összehangoltan szerveződő, párkapcsolati, kapcsolati, munka-magánélet témájú egyetemi kurzusok indítása, illetve a családbarát gondolat vállalatvezetői előnyeiről, működéséről tartott előadások, műhelymunkák valósulhatnak meg az egyetemeken. De számos jövőbe mutató terv is elhangzott, amelyek kidolgozására, megvalósítására önkéntes al-munkacsoportokba tömörülnek majd a cégek és egyetemek családbarát megbízottjai. A jelenlévők közös ars poeticája, hogy

Egymás támogatása, a tudásmegosztás és az együttműködés eredményeként megsokszorozódik a közös munka eredménye, nő a tagszervezetek hatékonysága, így egyre élhetőbb, befogadóbb környezetet tudnak teremteni a náluk dolgozók és tanulók számára.

Testnevelés a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem hallgatóinak kötelező testnevelés oktatása a Sportközpont infrastruktúráján biztosított (Körcsarnok, Atlétikapálya /rekortán futókör/, Teniszcentrum, Multifunkciós Szabadtéri Pálya, Szabadtéri Kondipark, Strandröplabda Pálya, Műfüves Futball Aréna, E/4 Konditerem, E/4 Tornaterem, Kemény Dénes Uszoda). 

A testnevelés oktatás egyetemi alaptevékenység, amely tanrendbe iktatott testnevelés órák keretében folyik. Erről törvény és egyetemi szabályzat is rendelkezik. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról: „11. § (2) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell egészségfejlesztést is beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését…” A Miskolci Egyetem SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszere igazodik a törvényhez: 39. § (3) „A testnevelés órák látogatása – kritériumkövetelményként – az egyetem valamennyi nappali tagozatos alapszakos képzésében résztvevő hallgatója számára a képzési idejének minimum két félévében, maximum öt félévében kötelező. Az Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézetének Testnevelési Intézeti Tanszéke köteles a létszámnak megfelelő sportágakban foglalkozásokat hirdetni, legalább heti két órában, az órarendhez igazodóan.” 

 A testnevelés elveit a Miskolci Egyetem 2016-2020-as Sportkoncepciója is megfogalmazza:

olyan szolgáltatás alapú, magas színvonalú kötelező sportoltatásra történő áttérés lehetősége, amely sokkal szélesebb kínálatot biztosít…rugalmasabbak az időpontok, valamint szoros kapcsolat alakul ki a sport, mint kritériumtárgy és a szakosztályi munkák között.

Egészségügyi szolgáltatások

A Miskolci Egyetemen jelenleg folyó egészségügyi ellátás komplexitása és minősége az ország többi egyeteméhez viszonyítva kiemelkedő és nemzetközi viszonylatban is komoly elismerést kapott. A Miskolci Egyetemen működtetett foglalkozás-egészségügyi programot az Európai Unió Egészség Programja által szervezett brüsszeli konferencia – Conference on Promoting Workplace Health – kiemelkedőnek, modellértékűnek értékelte és kitüntetéssel ismerte el 2013. október 22-én.  

Az egyetemi polgárok számára helyben biztosított a munkaegészségügyi ellátások mellett a háziorvosi ellátás, szakrendelések és számos preventív egészségvédelmi program. Az üzemorvosi munka a dolgozók ellátása mellett magába foglalja a hallgatók ellátását is. Az egyetemi egészségügyi ellátás – a szakterületi közelség okán – szervezetileg az Egészségtudományi Kar rendszerébe tartozó Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központban zajlik.  

A Miskolci Egyetemen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház támogatásával együttműködési megállapodás keretében 2023. október 16-án járóbeteg szakrendelések (laboratóriumi vérvétel, nőgyógyászat, neurológia, gyógytorna, szemészet) indultak az egyetemi oktatók, dolgozók és hallgatók részére.

Campus hírek

Összes hír
Összes hír