nanotechnologiai_laboratorium
Fókuszterületek

Korszerű anyagok és technológiák

A fókuszterület a modern anyagfejlesztési, – előállítási technológiák és vizsgálati technikákhoz szükséges kompetenciákat egyesíti, amely elsősorban az Anyag- és Vegyészmérnöki karhoz tartozik.

Kapcsolódó Kiválósági Központok

Korszerű anyagok és  technológiák Kiválósági Központ

Az európai ipar versenyképességének javításához elengedhetetlen a tudásintenzív ipar kialakítása. A tudás-intenzív anyaggyártáson belül kiemelten fontos az intenzív képlékeny alakítás fejlesztése: a termo-mechanikus ciklikus alakítás szemcsefinomító hatása törvényszerűségeinek feltárása fizikai szimulációval. Ebben a folyamatban az újszerű tulajdonságokkal rendelkező anyagok is kulcsszerepet töltenek be, és számos területen megalapozzák a műszaki haladást.

A Központ legfontosabb célja, hogy kapcsolódjon az anyagtudományi, anyaginformatikai, nanotechnológiai és nanotoxikológiai kutatásban és fejlesztésében élenjáró nemzetközi trendekhez, alkalmazza a legmodernebb tudományos módszereket, eljárásokat és tapasztalatokat. Fontos törekvés a különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagokra vonatkozó tudás bővítése, ismeretalapú, igényre szabott és előre jelezhető jellemzőkkel rendelkező anyagok kutatása.

A Központ Tudományos műhelyei:

  • Különleges Anyagok Tudományos Műhely
  • Nanotechnológia Tudományos Műhely
  • Energetika és energiahatékonyság Tudományos Műhely
  • Fejlett anyagtechnológiák Tudományos Műhely

 

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

További fókuszterületek

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír