fluidumok_termodinamikai_parametereinek_predikcioja_elvalasztasi_muveletekhez
Korszerű anyagok és technológiák

Fluidumok termodinamikai paramétereinek predikációja elválasztási műveletekhez

Áttekintés

A vegyipar fontos elválasztási művelete: a desztillálás és extrakció. A desztilláció hatékonysága attól függ, hogy a folyadékelegy összetétele mennyire tér el a vele egyensúlyban levő gőz összetételétől. Desztillációs eljárások tervezése csak a gőz-folyadék egyensúly ismeretében tehető meg. Folyadékok és oldatok termodinamikai tulajdonságait prediktáljuk COSMO-RS módszerrel robusztus kvantumkémiai számtások alapján, így lehetőség van olyan rendszerek vizsgálatára melyre az empirikus modellek (pl. UNIFAC) nem paraméterezettek vagy az már nem megfelelő pontosságú.

A módszerrel az alábbi tulajdonságok előre jelezhetők
 • Oldhatóság
 • Megoszlási együtthatók (logP, logKOW)
 • pKa értékek• Aktivitási együtthatók, oldódási energiák, Henry állandó, többlet energiák
 • Forráspont
 • Lobbanáspontok
A módszer alkalmas
 • Desztillálók tervezéséhez szükséges két- és háromkomponensű gőz-folyadék diagram (VLE/LLE) előállítására
 • Összetételgörbék, oldhatósági rések meghatározására
 • Folyadék-folyadék extrakció és optimális oldhatóság és meghatározására

Szolgáltatások

 • Többkomponensű rendszerek termodinamikai paramétereinek nagypontosságú előrejelzése

Eszközök

 • Gaussian szoftvercsomag
 • AMS szoftvercsomag
 • Dalton szoftvercsomag
 • ORCA szoftver

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír