sportolas_teszt_2x
Sportolás

Testnevelés Intézeti Tanszék

Áttekintés

Kedves Látogató!

A Miskolci Egyetem mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatók a lehető legsokoldalúbb képzést kapják a tanulmányaik alatt. Ennek része a kötelező testnevelés is, ami az elmúlt évek során sokat változott. Ezek a változások és a folyamatosan zajló fejlesztések azt eredményezik, hogy az ország egyik legjobb sportinfrastruktúrájával rendelkező felsőoktatási intézménye áll a hallgatók rendelkezésére. Az Egyetemváros csodálatos környezete, a magasan képzett oktatók, a választható mozgásformák sokasága, az egészségtudatos, mozgásra ösztönző programok együttesen azt a célt szolgálják, hogy minden hallgató élvezettel mozogjon, használja ki a rendelkezésére álló ingyenes, vagy nagyon kedvezményes sportolási lehetőségeket. A sport, a mozgás közösséget kovácsol, barátságokat alapoz meg és segít a mindennapi nehézségek leküzdésében. Ebben tudjuk segíteni hallgatóinkat, miközben reméljük, hogy a tudományok elsajátítása mellett a sport által az egészségmegőrzés is magas prioritást élvez majd az értékrendjükben.

Üdvözlettel:

Kató Csaba, intézeti tanszékvezető

A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: lelkesedéssel, örömmel és hálával. Mert a mozgás az élet, az élet pedig a mozgás. Mindkettőtől azt kapod, amit beleteszel.

Ron Fletcher

Sportágválasztás

Az Egyetemi Polgárok számára folyamatosan rendelkezésre állnak a tanszéki testnevelő tanárok és gyógytornászok a regisztrációs hét kezdetétől a teljes szorgalmi és aláíráspótlási időszakokban, azért, hogy szaktanácsokkal támogassák az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek végzését, népszerűsítsék a mozgásformák helyes megválasztásának fontosságát. Az elérhetőségek ezen honlap 5.d pontjában találhatók.

Felmentés

A hallgató kérelmezheti a Testnevelés tantárgy jelenlét nélküli teljesítését indokolt esetben!

 • Ha igazolt sportoló a MEAFC vagy másik sportegyesületnél (SPORTOLÓI),
 • ha a testnevelés tantárgy korábbi tanulmányai alatt aláírásra került (TANULMÁNYI),
 • ha van szakorvos által igazolt betegsége (ORVOSI) indokra hivatkozhat.
A kérelem benyújtása

A regisztrációs héten a NEPTUN rendszeren keresztül szükséges felvenni a megfelelő Testnevelés tantárgyat (Testnevelés 1, Testnevelés 2, Testnevelés 3, Testnevelés 4) és azon belül a FELMENTETT kurzust. Valamint a hallgató belép a app.uni-miskolc.hu oldalra, ahol szintén regisztrál a FELMENTETT kurzusra.

A szükséges igazoló dokumentumok bemutatásával, illetve leadásával a felmentési kérelem elindul. Benyújthatók:

 • elektronikus formában Kató Csaba tanszékvezetőnek (kato@uni-miskolc.hu), vagy Kovács Tünde intézeti adminisztrátornak (tunde.kovacs@uni-miskolc.hu),
 • személyesen Kovács Tünde intézeti adminisztrátornak (Stefánia épület, II. emelet 205. iroda),
 • letehető nyomtatva az AFKI épület portára a kari postaládába hétfőtől péntekig 7:00 – 19:00 között.

A dokumentumok bemutatása, illetve leadása a szorgalmi időszak 1-3. hetében történik!

A határidő lejárta után, illetve a vizsgaidőszakban, felmentés iránti kérelem nem nyújtható be.
(A dokumentumok kezelése a személyes adatok védelmével a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.)

A felmentés iránti kérelmet a tárgy oktatója a dokumentumok áttekintését követően:

 • támogathatja, melyet a kurzus aláírásával igazol,
 • elutasíthatja, melyről email formájában, vagy aláírás megtagadásával igazol.

A megítélt felmentés kizárólag az aktuális félévre érvényes!

Dokumentumok

Sportolói indok esetén:

 • FÉNYKÉPES EGYESÜLETI TAGSÁGI IGAZOLÁS, ÉRVÉNYES VERSENY VAGY JÁTÉKENGEDÉLY, TÁNCKÖNYV eredeti, vagy annak másolata.

Tanulmányi indok esetén
(pl. más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy):

 • a hallgató saját ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYVÉNEK MÁSOLATA (Neptun-ból nyomtatva);

Orvosi indok esetén:

 • SZAKORVOSI IGAZOLÁS szükséges.

Teljesítés

Hallgatói teendők

A választott testnevelési kurzuson ajánlott a szorgalmi időszak 1. hetében megjelenni, s megkezdeni a teljesítést. A szorgalmi időszakban szükséges teljesíteni a testnevelés tantárgyat!

Minden kar hallgatója a regisztrációs héten a NEPTUN rendszeren keresztül felveszi a számára megfelelő Testnevelés tantárgyat (Testnevelés 1, Testnevelés 2, Testnevelés 3, Testnevelés 4).

 • Az aktuális félévben maximum 2 testnevelés kurzust lehet felvenni és teljesíteni!
 • A felvett Testnevelés tantárgyat az aktuális félévben célszerű teljesíteni!
 • Igazolt sportoló esetében a „Felmentett” kurzust érdemes felvenni és a szükséges dokumentumokat benyújtani a felmentési kérelemhez!

A hallgató belép a app.uni-miskolc.hu oldalra, itt kerülnek meghirdetésre azon testnevelés órák, sportfoglalkozások és sportlehetőségek, amelyekkel a kötelező testnevelés tantárgy teljesíthető.

 • Az oldalra az M365 egyetemi email címmel és jelszóval (y@student.uni-miskolc.hu) lehet belépni, mellyel minden hallgató rendelkezik.
 • Itt szükséges a kiválasztott testnevelés órákra heti rendszerességgel előzetesen feliratkozni.

A Testnevelés kurzus teljesítését az oktató az „Aláírás” megadásával igazolja a Neptun-rendszerben. A kurzus aláírását a app.uni-miskolc.hu oldalon regisztrált alkalmak alapján kapja a hallgató.

 • A teljesítéshez 20 regisztrált alkalom kötelező, melyek a rendszerben szereplő bármelyik sportfoglalkozáson szabadon teljesíthetők, tetszőlegesen választhatók mozgásformánként az alkalmas időpontok figyelembevételével.
 • 11-19 gyakorlati regisztrált óra (a 14. oktatási hét adatai szerint) esetén a hiányzó órák pótlása javasolt. A pótlási időszak teljesítési feltételeit, mozgásformáit, kezdési időpontjait az Aktuális félévi felhívás/Időrend almenüpontja tartalmazza.
 • indokolt esetekben (óra-, és/vagy munkarendi ütközés esetén), egyéni, más egyetemi sporttevékenység is elfogadható tanszékvezetői elbírálást követően;
 • az Egyetemvároson kívüli edzőtermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, igazolásai nem kerülnek elfogadásra;

Az „Aláírás” megtagadásának lehetséges okai lehetnek:

 • 10 GYAKORLATI ÓRÁNÁL KEVESEBBEN VALÓ MEGJELENÉS;
 • ha a hallgató a szorgalmi időszak első négy hetében egyetlen alkalommal sem jelenik meg a választott testnevelés órán, és a tárgy oktatójával nem veszi fel a kapcsolatot;
 • ha az előírt egyéb kötelezettségeinek a hallgató nem tesz eleget (például bérlet leadása).
Általános feltételek
 • MINIMUM 20 GYAKORLATI ÓRÁN (gyakorlati óra ≠ kurzus) RENDSZERES ÉS AKTÍV RÉSZVÉTEL szükséges;
 • a kurzusok minimum teljesítési ütemezése 1×2 óra/hét, javasolt 2-3 x 1-2 óra/hét;
 • a felvett kurzussal önmagában, valamint a szorgalmi időszak teljes ideje alatt többféle mozgásforma tetszőleges arányú kombinálásával is teljesíthető a testnevelés tárgy (szükséges a testnevelő tanárral/oktatóval egyeztetni, és a sportági felkészültségeket, valamint a különféle tárgyi követelményeket figyelembe venni);
 • a testnevelés órákon csak a tűz-, és balesetvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre, a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően;
 • az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező;
 • a mozogni, sportolni vágyó hallgatók, akik a kurzust nem vették fel, csak az órát tartó oktató előzetes engedélyével és a kurzus hallgatóira vonatkozó előírások betartásával látogathatják az órákat.
 • rövidebb idejű betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az orvosi igazolást be kell mutatni annak a tanszéki oktatónak, aki a foglalkozást vezeti;
 • a hallgató pótolhatja elmaradt óráit, a pótlás lehetőségeit személyesen szükséges egyeztetni az oktatóval. A pótlási időszak teljesítési feltételeit, mozgásformáit, kezdési időpontjait az Aktuális félévi felhívás/Időrend almenüpontja tartalmazza.

Aktuális félévi felhívás

Tárgyfelvétel

Minden kar hallgatója a regisztrációs héten a NEPTUN rendszeren keresztül felveszi a számára megfelelő Testnevelés tantárgyat (Testnevelés 1, Testnevelés 2, Testnevelés 3, Testnevelés 4).

Valamint a hallgató belép a www.app.uni-miskolc.hu oldalra. Itt kerülnek meghirdetésre azon testnevelés órák, sportfoglalkozások és sportlehetőségek, amelyekkel a kötelező testnevelés tantárgy teljesíthető.

Az oldalra az M365 egyetemi email címmel és jelszóval (x.y@student.uni-miskolc.hu) lehet belépni, mellyel minden hallgató rendelkezik. Itt szükséges a kiválasztott testnevelés órákra heti rendszerességgel előzetesen feliratkozni!

Időrend
2023/24 II. félévi tanulmányi időbeosztás szerint

Szorgalmi időszak:
2024. február 12. – május 17.

 • Teendő: testnevelés kurzusok teljesítése, jelentkezések az applikációban

Regisztrációs hét:
2024. február 5 – február 18.

 • Teendő: kurzusfelvétel Neptun-ban és regisztráció az applikációban

Felmentési eljárási időszak:
2024. február 12 – március 1.

 • Teendő: „Felmentés” kurzus felvétele Neptunban, dokumentumok benyújtása

Aláíráspótlás időszaka:
2024. május 21 – június 3.
(Vizsgaidőszak: 2024. május 21 – június 29.)

 • Teendő: a teljesített 11-19 regisztrált órával van lehetőség pótlásra és testnevelést teljesíteni az aláírás megszerzéséért

A felmentések igazolásainak beszerzésének és leadásának feladatai és ezek leadási határideje részletesen ezen a honlapon a 3.a és b. pontokon érhető el.

A hiányzások és órapótlások szabályait ezen a felületen is elérhetik a hallgatók. A félév végi aláíráspótlásra vonatkozó információk részletes leírását, a feladatokat ezen a honlapon a 4.a és b. pontokon érhető el, ami segít a félév közben is elkerülni a mulasztásokat.