nemzetkozi_kapcsolatok
Egyetemünk

Nemzetközi kapcsolatok

A Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, nevelő tevékenységében kiemelten fontosnak tartja a külföldi kapcsolatok fenntartását, ápolását, fejlesztését, bővítését.

A nemzetköziesítés a Miskolci Egyetem egyik stratégiai célkitűzése. Az egyetem célja, hogy hallgatóinak, oktatóinak, tudományos és üzleti partnereinek olyan ösztönző és támogató környezetet biztosítson, ahol nemzetközi légkörben, magas színvonalon folytathatják tanulmányaikat, oktató, illetve tudományos kutató tevékenységüket az európai és a nemzetközi oktatási és kutatási tér szerves részeként.  Az egyetem célja továbbá, hogy a nemzetköziesítési  tevékenységével elősegítse a város illetve a régió társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődését.   

E célok megvalósítása érdekében a Miskolci Egyetem tudatosan építi nemzetközi partneri kapcsolatrendszerét, növeli tudományos nemzetközi láthatóságát és nemzetközi hallgatóinak számát, mind kari, mind központi kezdeményezések által, melyben a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság kollégáinak jelentős szerepe van. 

Az Egyetem 8 kara közel 200 nemzetközi partneregyetemmel ápol kapcsolatot a világ minden részéről, melynek eredményeként évente számos nemzetközi oktatási és kutatási (Erasmus, EIT, Horizont, Life, HUSK, stb) projekt indul útjára a karok gondozásában. 

Folyamatosan bővül a jelenleg harmincat számláló angol nyelvű, nem csak nemzetközi hallgatók  számára meghirdetett képzési programok száma alap, mester és doktori szinten, illetve a több mint 400 angol nyelven meghirdetett kurzusok száma.  

A kifelé és befelé irányuló részképzések és egyéb mobiltások elsődleges keretrendszerét  az Erasmus+, Ceepus és Pannónia programok biztosítják, ezentúl egyetemünk 2014-től aktívan részt vesz a Stipendium Hungaricum és Keresztény Ösztöndíjprogramok sikeres megvalósításában is. 

A nemzköziesítési tevékenység eredményeként a Miskolci Egyetem 2019-ben felkerült a QS és a THE listákra. 

A központi és kari szinteken folyó nemzetközi munka eredményeként több nemzetközi konferenciának és nyári egyetemnek ad otthont a kampusz, melyet stratégiai partnereinken kívül számos nemzetközi szervezet tagja is látogat. Ezek közül a legfontosabbak, melyekben az egyetem tagsággal bír az EUA, EAIE ill. SEFI.

Egyetemi hírek

Összes hír
Összes hír