teendok_veszhelyzet_eseten_01
Egészség

Teendők vészhelyzet esetén

Eljárás rend a Miskolci Egyetemen egészségügyi válsághelyzet esetén

Szükséges eszközök: biztonságos környezet kialakítása járványok esetén
 • A tanórákat, rendezvényeket, csak olyan egyén látogathatja, aki fertőző megbetegedés tüneteit (légúti, enterális stb.) nem mutatja. 
 • A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára számára kötelező (kézmosás, kézfertőtlenítés, köhögési etikett betartása, maszk használata stb.). Ezeket a kötelezettségeket, az adott járvány/járványveszély esetén külön mellékletben tesszük közzé. 
 • Szükség esetén kötelező a megfelelő fizikai távolságtartás (min. 1,5 m), melyet jól látható módon (falon, padlón, figyelemfelhívó plakátokon stb.) kell jelölni. 
 • A létesítmények rendszeres takarítását, tisztántartását baktericid/ virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek alkalmazásával kell elvégezni, illetve biztosítani kell a megfelelő (baktericid/virucid) kézfertőtlenítőszereket a kijelölt helyeken. Ezeknek a folyamatos biztosítása, ellenőrzése, dokumentálása az intézmény feladata. 
 • A gyakran érintett felületeket rendszeresen (legalább két óránként) kell fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, irodai eszközök stb.) kell. A rendszeres dokumentálás, ellenőrzés az intézmény feladata. 
 • Zárt térben (a kórokozók koncentrációjának csökkentésére) kötelező a folyamatos vagy rendszeres szellőztetés, mely elsősorban nagy intenzitású, természetes szellőztetés kell legyen. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják, csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. A cserélhető szűrőket az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni, amit a fentiek szerint kell dokumentálni és ellenőrizni az intézménynek. 
 • Biztosítani kell a felsőoktatási intézményekbe és létesítményekbe érkezők megfelelő tájékoztatását a járvány miatti korlátozásokról. 
 • Amennyiben a felsőoktatási intézményben bármilyen, különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jel kerül azonosításra, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.
A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás, ügyintézés
 • A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Ennek hiányában maszk viselése javasolt. 
 • A nagy hallgatói létszámot érintő tanórákat online módon célszerű megtartani. A kiscsoportos vagy egyéni konzultációk a megfelelő óvintézkedések mellett biztosíthatók. 
 • A hallgatókkal a folyamatos kapcsolattartás elektronikus levelezés útján biztosítható.  
 • A beiratkozást, az egyéb ügyintézést lehetőség szerint online kell biztosítani, (a sorban állás elkerülésére) Ha ez nem lehetséges, akkor a hallgatók beiratkozását, ügyintézését ütemezni kell. 
 • Az oktatási és közösségi tér teljes területén a takarítási előírásokat be kell tartani és ezt a megfelelő módon és gyakorisággal kell dokumentálni. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.
Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
 • Az általános higiénés rendszabályok betartása a gyakorlat egész idejére vonatkozik. A levegő útján terjedő járványok esetén fizikai távolságtartás, maszk használata szükséges. 
 • A hallgatókat előre be kell osztani, hogy a nagy létszámot el lehessen kerülni. A gyakorlat első napján pretriázsolást kell végezni. Ennek felelőse a gyakorlat vezetője. 
 • Az egészségtudományi képzésekben a felsőoktatási intézmény, szükség esetén, további előírásokat vezethet be.  
 • A gyakorlati tér esetében is az előírt takarítási rend teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell.
Számonkérés, beszámolás rendje
 • A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. 
 • Az adott létszámhoz megfelelő méretű termet biztosítani kell (szellőztetés, takarítás/fertőtlenítés, fizikai távolságtartás, maszk stb. itt is kötelező). 
 • A közösen használt eszközöket a használat után, megfelelő fertőtlenítő szer segítségével szükséges fertőtleníteni. 
 • A beszámolás előtt és után és minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben is fertőtlenítő takarítás szükséges.
A kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
 • A kollégiumokban csak a magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. 
 • A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.  
 • Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 
 • A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. 
 • A közös használatú helyiségekben (a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben) be kell tartani a fizikai távolságtartásra, takarításra/fertőtlenítésre, valamint a személyi higiéniára vonatkozó szabályokat.  
 • A kollégiumi férőhelyek 5 %-át javasolt üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából. 
 • A karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni. 
 • Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul, a jogszabályi kötelezettség betartása mellett (jelentési kötelezettség!)
Tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások
 • A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken, levegő útján terjedő fertőző betegségek esetén, a maszk használata, valamint a 1,5 méteres személyes távolság betartása kötelező. 
 • Ha az elsőéves hallgatói létszám és az 500 fős korlátot meghaladja, több tanévnyitó rendezvény is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is javasolható. 
 • Az egyetemi gólyatáborok esetleges megrendezése esetén a járványügyi szabályok fokozott betartása szükséges. A létszámkorlát miatt kisebb csoportok kialakítása javasolt. 
 • Az egyéni higiénés szabályokat, a fizikai távolságtartási előírásokat, a takarításra/fertőtlenítésre, szellőztetésre vonatkozó szabályokat be kell tartani, ezt dokumentálni és rendszeresen ellenőrizni szükséges. 
 • A közvetlen, személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell. 
 • A gólyatáborokat a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.
Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
 • Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységeken, kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző/tanár vehet részt. 
 • A tevékenységeket célszerű a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen. 
 • Lehetőség szerint a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra célszerű hangsúlyt helyezni. 
 • A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának fenntartására az előírt takarítási módot be kell tartani, (a megfelelő tisztítószerek és előírt koncentrációjuk betartása mellett).
104

Mentők

107

Rendőrség

105

Tűzoltók

112

Egységes európai segélyhívószám

Campus hírek

Összes hír
Összes hír