alapitvany_hero
Egyetemünk

Alapítvány

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kapcsolati adatai

Bemutatkozás

A modellváltás célja

A modellváltás célja, hogy az eddiginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a képzés színvonalát. Az intézmény az évtizedek óta változatlan működési modellje megújításával sikeresebben lesz képes megfelelni az új kihívásoknak.

A modellváltás azt jelenti, hogy az egyetem kikerül a közvetlen állami fenntartású intézmények köréből, az alapítói, fenntartói jogok egy kifejezetten erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek át. Ez biztosítja a versenyképesebb, rugalmasabb működési modellt. Kiemelt cél, hogy az egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban, intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataik, valamint nemzetközi versenyképességük tovább erősödjenek, az oktatás színvonala pedig tovább növekedjen. (Forrás: https://modellvaltas.kormany.hu)

Az egyetem autonómiája – és ezzel együtt felelőssége – jelentősen növekszik. Képzéseit flexibilisebben alakíthatja a 21. századi munkaerőpiac elvárásainak megfelelően, ezáltal értékesebb tudást biztosítva a hallgatói számára. Működése és üzemeltetése rugalmasabbá, gazdaságosabbá válik. (Forrás: https://modellvaltas.kormany.hu)

Az Alapítvány feladata a Miskolci Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

Működésünk

Célunk a Miskolci Egyetem fenntartójaként

Az Alapítvány általános célja a felsőoktatási, köznevelési és szakképzési tevékenység, valamint a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi és egyetemen kívüli képzések és kutatás elősegítése, oktatási, képzési és ösztöndíj feltételek megteremtése, működési és fejlesztési finanszírozási szükségletek biztosítása és elősegítése – különösen az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén.

Feladatunk

Az Alapítvány feladata a Miskolci Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet; rászorultsági alapú támogatást biztosít; tehetséggondozó programok működését támogatja.

Felügyelet

Az Alapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr felügyeli.

Munkaszervezet

Az Alapítvány működéséhez szükséges szakmai és adminisztratív feladatokat az Alapítvány munkaszervezete látja el.

2024. április 19.
pdf
pdf

Adományok

Amennyiben támogatná a Miskolc Egyetem fejlődése érdekében kifejtett munkánkat, az alábbi számlaszámon megteheti.

Adószám
19251905-2-05

Számlaszám
10102244-51535700-01005004

Számlavezető bank
MBH Bank Nyrt.

Számlavezető neve
Universitas Miskolcinensis Alapítvány

Universitas Miskolcinensis Alapítvány
Központi elérhetőségünk

Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségeken fordulhat munkatársainkhoz

3515 Miskolc-Egyetemváros, Egyetem út 1.

A/4
épület I. em. 131.
Annex 1_Miskolc copy

Fükő László

A Kuratórium elnöke

fuko laszlo quote block

A hallgatók támogatása éppolyan stratégiai cél, mint az egyetemi infrastruktúra fejlesztése. A teljesítménnyel, szorgalommal, akarattal megszerzett diplomának korlátlan értéke van a világban.

Fükő László

DSC_2925
DSC_1166
DSC_0818

Az alapítvány szervezete

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány felügyeletét ellátó szervezetek és személyek

Bővebben