alapitvany_hero
Az Alapítvány szervezete

Az Alapítvány felügyeletét ellátó szervezetek és személyek

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány felügyeletét ellátó szervezetek és személyek

Felügyelőbizottság

Az Alapítványnál három természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány, valamint a Kuratórium működését, ennek érdekében az Alapítvány egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez, valamint ellátja a jogszabályokban és az Alapító Okiratban meghatározott feladatait.

A Felügyelőbizottság az ellenőrzésekről tájékoztatja a Kuratóriumot és az alapítványi vagyonellenőrt.

A Felügyelőbizottság ügyrendje

Alapítványi vagyonellenőr

Az Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzését az alapítványi vagyonellenőr végzi, akit az Alapítvány valamennyi szervének ülésére meg kell hívni, és részére valamennyi szerv működése körében előállított dokumentumot rendelkezésre kell bocsátani.

Dr. Lénárt Ferenc Ügyvédi Iroda
alapítványi vagyonellenőr
Kijelölt vagyonellenőr: Dr. Lénárt Ferenc, ügyvéd

1123 Budapest XII. kerület Alkotás u. 17-19. III.

Állandó könyvvizsgáló

Az Alapítvány könyvvizsgálója a 2023. üzleti év vonatkozásában:

Authentic Audit Kft
Az Alapítvány könyvvizsgálója
Cégjegyzékszám: 01-09-355573 Kamarai nyilvántartási száma: 004322 Kijelölt könyvvizsgáló: Zsoldos-Horváth Andrea

1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2. ajtó

Alapítványi témakörben