asvanyi_es_ipari_eredetu_anyagok_korszeru_anyagvizsgalata
Fókuszterületek

Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás

A fókuszterület a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar által üzemeltetett Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ kutatási területeit foglalja magába.

Kapcsolódó Kiválósági Központok

Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ

Az Európai Unió fontos célkitűzése a környezettel és erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás, az éghajlat, a bioszféra, az ökológiai rendszerek és az emberi tevékenység közötti kölcsönhatásokra vonatkozó tudás fejlesztése, valamint új technológiák, eszközök és szolgáltatások kifejlesztése, a globális környezeti problémák egységes kezelése érdekében.

A Kiválósági Központ Tudományos Műhelyei érdemi kutatómunkát kívánnak végezni a vízkészlet-gazdálkodás, a humán és környezeti kockázatok csökkentése, és a természeti erőforrások fenntartható használatának témakörében, beleértve a talaj-, termőföldvédelem és a hulladékgazdálkodás kérdéseit is. Az „Energia” mint a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú területe, szintén kitüntetett szereppel bír. A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek célja a fenntartható, importtól kevésbé függő, az energiaforrások – különösen a megújuló és alternatív források – kombinációján alapuló energetikai rendszer létrehozása.

Az új rendszer három területen hozhat eredményt: javul az ellátás biztonsága, nő a régió gazdaságának versenyképessége, miközben biztosítja a fenntartható fejlődést. A környezet- és energia kutatás földtudományokhoz kapcsolódó területei különösen drága és nagy volumenű adatrendszereket igényel. A kutatások kiterjednek az ezekben rejlő földtudományi információ kivonására szolgáló módszerek nemzetközi színvonalon történő fejlesztésére is.

A Központ Tudományos Műhelyei

  • Nyersanyag-gazdálkodás Tudományos Műhely,
  • Energiagazdálkodás Tudományos Műhely,
  • Geoinformáció-feldolgozás Tudományos Műhely,
  • Vízkészlet-gazdálkodás és fenntartható talajhasználat Tudományos Műhely.
István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

További fókuszterületek

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír