innovativ_kornyezeti_monitoring_es_allapotfelmeres
Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás

Innovatív környezeti monitoring és állapotfelmérés

Áttekintés

A Miskolci Egyetem oktatói és kutatói a környezetfelmérés, a hatásvizsgálat és a környezeti informatika területén számos környezeti modellezési feladatot oldottak meg a térinformatika, illetve a távérzékelési eszközök adatainak felhasználásával. Az egyetemi eszközállomány szinte teljes egészében lefedi a geofizikai, talajtani, hidrológia vizsgálatokban általánosan használt eszközök és szoftverek sorát, illetve a dróntechnológia és a drónokra helyezhető szenzorok adatainak kinyerését és feldolgozását segítő informatikai eszközöket, amelyekkel szinte minden felszíni és felszín közeli tematikus térképezési feladatot képesek vagyunk megoldani, illetve értelmezni, elemezni és a gyakorlati feladatok megoldását segítő modelleket fejleszteni, futtatni és kiértékelni a szakma számára.

pdf
Kompetencialap – Innovatív környezeti monitoring és állapotfelmérés
430,02 KB – PDF
2023. Szeptember 22

Szolgáltatások

 • Környezeti monitoring rendszerek fejlesztése és működtetése
 • Távérzékelési adatok beszerzése, feldolgozása, tematikus térképek készítése a környezetállapot felmérésére és jellemzésére, illetve ezek idősoros elemzése, monitorozása
 • Mezőgazdasági termelést támogató monitoring rendszerek fejlesztése és a monitoring rendszerek adatainak feldolgozása
 • Környezeti hatásvizsgálat készítés és környezeti monitoring stratégia kidolgozása a kritikus hatások és hatásterületek időbeli vizsgálatára
 • Térinformatikai rendszerek és állományok fejlesztése
 • Digitális domborzatmodellezési eljárások a felszíni és felszín alatti vizek, szennyezések áramlásának, terjedé-sének jellemzésére, detektálására

Eszközök

 • ArcGIS
 • CitiEngine
 • ENVI
 • ENVI SARScape modul
 • RTK GPS
 • Meteorlógiai állomások
 • 21 db 1 méteres mélységű talajnedvességmérő és logger
 • Terepi eszközpark
 • Vezetőképesség, dielektromos állandó, oxigén diffúzió és rH, tenzioméáter szett
 • Gépi bolygatatlan talajmintavevő
 • Dróntechnológia, széles szenzorszettel
 • DJI MAVIC2 Enterprise Dual drón
 • Terepi kézi és motoros mintavevők
 • Verőszondák, inklinométeres berendezések
 • Telepíthető meteorológiai állomás

Referenciák

 • Bükki Karsztvíz Monitoring Rendszer üzemeltetése, készlet előrejelzés
 • Floodlog projekt, INTERREG HUSK, árvízi modell készítés a Bódva folyóra
 • Floodresc projekt, INTERREG, HUSK, árvízi modell készítés a Hernád folyóra
 • Sajószentpéter város felszíni vízelvezetési rendszeréhez kapcsolódó modellfejlesztés
 • A Duna vízgyűjtő 1:250 000 talajtani adatbázisának elkészítése
 • GROW projekt – talajnedvesség adatok monitoring rendszerbe illesztése és térbeli kiterjesztésének módszer-tani fejlesztése
 • INNOVÍZ projekt (Budapest és Miskolc vízhálózat szivárgás detektálás pilot projekt)
 • E-SOTER projekt, FP7, Digitális talajtérképezési módszertan fejlesztése
 • GS-SOIL – e-Content-Plus: térinformatikai strandfejlesztés a talaj témakörhöz az INSPIRE direktíva támogatá-sára
 • Miskolc Avas-dél állékonysági monitoring rendszerének üzemeltetése
 • KITE Zrt. Együttműködés talajtérképezés és a precíziós zónarendszerek fejlesztésében
 • MOL Nyrt. – Mélyfúrási geofizikai adatok faktor analízise és az eredmények hasznosítása, innovációs-fejleszté-si együttműködés
 • Környezetvédelmi célú geoelektromos mérések végzése Székesfehérvár-Ipartelep területén

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír