rektori_koszonto_hero_01
Egyetemünk

Rektori köszöntő

A Miskolci Egyetem a megújulás egyeteme, évszázadokra visszanyúló értékeit megőrizve alkalmazkodik a körülötte lévő világhoz.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a Miskolci Egyetem hivatalos honlapján, ahonnan  tájékozódhat az észak-magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye, illetve szellemi központja múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Honlapunkat követve egy komoly hagyományokkal, és – hitem szerint – nagy fejlődési lehetőségekkel rendelkező intézménybe nyerhet betekintést, amelynek történetét 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási intézménye, a Selmecbányai Bányászati-Kohászati Tanintézet létrehozásáig vezetjük vissza. Az elmúlt majd’ háromszáz év alatt természetesen sokat változott az egyetem, amelynek útja Selmecbányától indulva, Sopronon át vezetett Miskolcra, de az alapfilozófia változatlan maradt.

A Miskolci Egyetem ma már igazi universitasként működik, hiszen 8 karán több, mint 300 szakon folytat képzést a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által biztosított valamennyi oktatási és képzési szinten: a felsőoktatási szakképzéstől, az alapképzésen és a mesterképzésen át egészen a doktorképzésig az élethosszig tartó tanulás jegyében. Honlapunkon megismerkedhetnek karaink képzési ajánlatával, olvashatnak hallgatóink életéről, megismerhetik Európa egyik legszebb természeti adottságú campusát: a tanulmányi épületektől a kollégiumokon, könyvtáron, éttermen keresztül egészen a korszerű műhelycsarnokig.

Egyetemünk rendkívül sokszínű és kiváló oktatási, kutatási és nevelési intézmény. A Miskolci Egyetemnek azonban – hitünk szerint – van még egy, különleges rendeltetése, hivatása is. Nevezetesen az, hogy az észak-magyarországi régiónak szellemi tudásközpontja legyen.

A Magyar Kormány, illetve fenntartónk 2020 elején született döntése alapján a Miskolci Egyetem – más egyetemekkel együtt – 2020. augusztus 1-jei hatállyal a modellváltó egyetemek közé nyert besorolást. Új időszámítás kezdődött el az életünkben.

A hallgatók száma, a kutatási eredmények száma, a nemzetközi sikerek száma és a partnercégek száma mind-mind növekedésnek indult az elmúlt évtizedekben. Most újabb mérföldkőhöz, újabb történelmi lépéshez érkeztünk. Új esélyt kapunk az átalakulással a további fejlődésre, a szakmai elmélyülésre. Arra, hogy meghatározó szereplői lehessünk hazánk gazdaságának, a jövő szakemberképzésének, szeretett városunk, Miskolc fejlődésének.

A Miskolci Egyetem rektoraként célom az, hogy vezetésem alatt a Miskolci Egyetem egy új fejlődési pályára álljon annak érdekében, hogy a hazai és nemzetközi felsőoktatás térképén sokkal láthatóbb és erőteljesebb helyet foglaljon el. Kiemelt feladatomnak tartom Miskolc város, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, valamint az észak-magyarországi régió állami, gazdasági és társadalmi szerveivel, a magyar felsőoktatás társintézményeivel való aktív együttműködést, továbbá a kölcsönösen hasznos nemzetközi kapcsolatok ápolását és fejlesztését. Ugyancsak fontos feladatom a fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvánnyal való szoros együttműködés, továbbá más központi hatóságokkal való korrekt és törvényes kapcsolatok ápolása. Az egyetem mindenkori vezetésének hagyományait követve – a fenti célkitűzések megvalósítása során – törekszem a selmeci örökség megőrzésére és átadására.

Vivat Academia!

Prof. Dr. Horváth Zita

Egyetemi hírek

Összes hír
Összes hír