megujulo_gazok_es_power_to_gas_technologiak
Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás

Megújuló gázok és Power-to-Gas technológiák

Áttekintés

A téma az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb stratégiai céljává vált a Miskolci Egyetem kutatói bázisának. A fosszilis forrásból származó éghető gázok előtt a – jelenlegi tendenciákat látva – még ugyan hosszú évek állnak, de más részről előre jelezhető, hogy a klímavédelmi törekvések nem teszik megkerülhetővé a fosszilis források fokozatos kiváltását. A különböző forrásból származó biogázok (szennyvízgáz, depóniagáz, mezőgazdasági biogáz) hasznosításának már hosszú évtizedes tapasztalatai vannak, a hidrogén pedig az elmúlt évek egyik „sláger” témájává vált.

A Power to Gas (PtG) technológiák az energiaátalakítás és tárolás úttörői, kiváló lehetőséget adva a nem egyenletes ütemben termelődő, megújuló forrásból származó elektromos áram tárolható formába hozásához. A tárolt gáz lehet metán és hidrogén. A kutatásokban összekapcsolódik a villamos energia, a metán, a hidrogén, a szén-dioxid, a gáztárolás, a csővezetéki szállítás és a felhasználás.

Szolgáltatások

 • A különböző alapanyagokból származó biogázok előállítási technológiái
 • A termelt megújuló gázok kezelése, tisztítása
 • A gázok gázüzemű berendezésekben történő hasznosítási lehetőségei
 • A tisztított gázok földgázhálózati betáplálásának lehetőségei
 • A technológiákhoz szükséges folyamatok modellezése és szimulációja
 • A felhasználási és gázhálózati betáplálás gázminőségi kérdései
 • A közlekedési célú felhasználás kérdései
 • A technológiák összekapcsolása PtG technológiák projektek keretében
 • A kialakított PtG technológiák folyamat modellezése
 • A megújuló gázok földgázhálózati betáplálásának jogi / szabályozási kérdései
 • Továbbképzések szervezése a tématerületeken

Eszközök

 • ASPEN HYSYS folyamat modellező programcsomag
 • ANSYS mérnöki numerikus szimulációs programcsomag
 • Gázelemző, hőkamera, nyomás- és hőmérsékletmérő kézi műszerek

Referenciák

EIE/06/221/SI2.442663
REDUBAR – A törvényi eszközök vizsgálata és az adminisztratív korlátok feloldása fűtésre és hűtésre használt megújuló energiaforrásokból származó éghető gázok esetén (Project leader: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig)

K+F – A különböző forrásokból származó biogázok földgázhálózatba történő betáplálásának vizsgálata

Szunyog I. – A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyar-országon; PhD értekezés, 2009.• Szunyog I. – Galyas A.B.: Power-to-gas technológiák a jövő gáziparában; Épületgépész, VII. évf. 2018/10. ISSN 2063-5400

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír