asvanyi_nyersanyagok_kutatasa
Fenntartható Természeti Erőforrásgazdálkodás

Ásványi nyersanyagok kutatása és telepmodell alkotás

Áttekintés

A Miskolci Egyetem egyedi műszerparkkal felszerelt anyagvizsgálati műhelye az érces és nemfémes ásványi nyersanyagtelepek és -indikációk földtani kutatásában tölt be országosan is meghatározó szerepet.

A kutatások a legjobb gyakorlatot alkalmazva innovatív technikákkal, modern analitikai műszerparkkal a munkatársak szaktudására építve a telepmodell alkotás és földtani értelmezés területein folynak, illetve kiterjednek a nyersanyagkutatás és műszerfejlesztés területén a robotizált földtani kutatásokra és szenzor-technikára is.

Egy kutató konzorcium tagjaként Európában egyedülálló kutatási technikákhoz férünk hozzá, mint az UNEXUP, amely felszín alatti vízzel feltöltődött üregek – elárasztott bányatérségek, barlangok, karsztvízjáratok – térképezésére és in situ anyagvizsgálatára képes.

Szolgáltatások

Érckutatási módszerek
 • Földtani és szerkezetföldtani térképezés
 • Geokémiai mintavételi terv elkészítése és mintavételezés
 • Ércföldtani mintavételi terv elkészítése és mintavételezés
 • Mintaelőkészítés, minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
 • Fázisanalitikai és érckőzettani vizsgálatok
 • Adatértelmezés, modellalkotás, földtani vagyonbecslés
Ipari ásványok kutatása
 • Mintavételi terv elkészítése és mintavételezés
 • Mintaelőkészítés, minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás
 • Fázisanalitikai és kőzetszöveti vizsgálatok
 • Adatértelmezés, modellalkotás, földtani vagyonbecslés
Szénhidrogén telepek kutatása
 • Karbonátszedimentológiai vizsgálatok
 • Fáciesértelmezés földtani-geofizikai adatok alapján
 • Medence analízis
Nyersanyagkutató műszerfejlesztés
 • Felszín alatti elárasztott üregek feltérképezése és anyagvizsgálata kutatórobottal
 • Optikai szenzorok fejlesztése nyersanyagkutatáshoz

Eszközök

 • Saját fejlesztésű vizsgálóegységekkel felszerelt kutatórobot
 • WDX, EDX spektrométerkkel felszerelt elektronsugaras mikroszonda: Jeol JXA-8600 Superprobe
 • Röntgen pordiffraktométerek: Bruker D8 Advance és Bruker D8 Discover
 • Schottky téremiszsziós Thermo Scientific Helios G4 PFIB CXe pásztázó elektronmikroszkóp
 • Fázisanalitikai és érckőzettani vizsgálatok
 • Rigaku SuperMini WD-XRF készülék

Referenciák

 • Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására
  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005
 • CriticEl – Kritikus Elemek – alapkutatási program egy biztos és biztonságos jövőért
 • UNEXMIN
 • ROBOMINERS
 • Aggtelek monográfia

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír