modern_anyagok_molekularis_biologiai_jellemzese
Korszerű anyagok és technológiák

Modern anyagok molekuláris biológiai jellemzése, mikrobiológiai és toxicitás vizsgálata

Áttekintés

Kompetenciák

 • Modern anyagok toxicitás vizsgálata, beleértve az eljárások tesztelendő mintára való alkalmazhatóságának meghatározását (validálás), és a tesztvizsgálatoknak az elvégzését (pl. különböző katalizátorok, kenőanyagok, adalékanyagokkal ellátott nanorészecskék, kompozit poliuretán habok, növényi extraktum tartalmú szigete-lőanyagok biológiai hatásának tesztelése)
 • Modern alapanyagok (pl. antibakterális hatású ZnO tartalmú többfalú szén nanocsövekkel ellátott, bakteriális cellulóz alapú membránok, antibakteriális hatású fémötvözetek, antibakteriális hatású poliuretán habok) antibakteriális hatékonyságának meghatározása, tesztelése
 • Különböző összetételű mágneses nanorészecskék molekuláris és sejtbiológiai technikákban való alkalmaz-hatóságának vizsgálata, az alkalmazhatóság körülményeinek meghatározása (pl. mágneses nanorészecskék jellemzése nukleinsavak reverzibilis megkötése szempontjából)

Szolgáltatások

 • Toxicitás vizsgálatok különböző modellorganizmusokat felhasználó módszerek segítségével
 • Anyagfejlesztés során alkalmazott komponensek toxicitásának kvantitatív meghatározása molekuláris biológiai és spektroszkópiai módszerek ötvözésével
 • Antibakteriális vizsgálatok (hatás tesztelés, hatékonyság meghatározás)
 • Mikrobiális szűrési hatékonyság meghatározása
 • Molekuláris biológiai technikák nanokomponensekkel történő fejlesztése

Eszközök

 • Microplate reader
 • Rázó inkubátorok
 • Nukleinsavak és fehérjék kimutatására szolgáló elektroforézis eszközök

Referenciák

 • ÉMI
  Újszerű szigetelőanyagok növényi származék tartalmának toxicitás vizsgálata

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír