Áttekintés

Az oxidatív eljárással történő energia előállítás (tüzelés, elgázosítás, pirolízis) belátható időn belül még meghatározó marad a világ energiatermelésében. A felhasznált energiahordozók ugyanakkor jelentős változáson mennek keresztül, egyre jelentősebb szerepet kapnak a hulladék, ill. megújuló energiaforrásokra alapuló új megoldások.

Kompetenciák

 • A felhasználni kívánt energiahordozók tüzeléstechnikai vizsgálata, minősítése
 • A technológia energetikai szempontú elemzése
 • Laboratóriumi, félüzemi és ipari méretű kísérletek tervezése, végrehajtása
 • Új vagy lényegesen módosított technológia kidolgozása
 • Nagyhőmérsékletű berendezések és tűzálló falazatok vizsgálata, hibafeltárás
 • Különleges technológiák fejlesztése, energiaszüretelési technológiák
 • Szezonális hőtárolás megvalósítása
 • Hagyományos gépjárművek átalakítása tisztán elektromos hajtásúvá

Szolgáltatások

 • Tüzelőanyagok (fosszilis, hulladék, megújuló, …) tüzeléstechnikai vizsgálata (hamutartalom, nedvességtartalom, …)
 • Tüzelőanyagok energetikai vizsgálata (égésmeleg, fűtőérék, …)
 • Tűzálló falazatok, nagy hőmérsékletű berendezések vizsgálata (égők, kemencék, kazánok, …)
 • Szilárd égési maradékok (salak, hamu) vizsgálata (lágyuláspont, karbontartalom, …)
 • Gáznemű égéstermékek meghatározása, levegőtisztaság-védelem (CO, NOx, dioxinok, furánok…)
 • Tüzelési, elgázosítási, vagy pirolízis kísérletek végzése, technológia fejlesztés (tisztaszén technológiák, …)
 • Megújuló energiahordozók alkalmazási technológiáinak fejlesztése (napenergia, földhő, hidrogén…)

Eszközök

 • Lakossági és félüzemi méretű kandallók, kazánok, kemencék 1600 °C-ig
 • CHNSO elemző
 • PARR 6500 típusú bomba kaloriméter
 • Hamu lágyuláspont vizsgáló hevítő mikroszkóp
 • Gáz kaloriméter, füstgázelemzők
 • 5 kg/h kapacitású szén elgázosító berendezés és ugyanekkora pirolizáló berendezés

Referenciák

 •  Miskolc energetikai fejlesztési lehetőségei (tanulmány az MVM részére)
 • Hulladékégető kemence falazatának élettartam növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozása (MOL)
 • VW Bogár és Lada szgk átalakítása 100% villamos hajtásúvá
 • Posztprocesszor készítése Kuka KR15-2 ipari robothoz

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír