Áttekintés

Interdiszciplináris jellegű kompetencia, alapvetően a régészet és a technikatörténet szolgálatában. Az archeometallurgiai kutatások és szolgáltatások gyakorlati alapjai a történeti fémtechnológiákhoz kapcsolódó régészeti leletek komplex archeometriai vizsgálatai, illetve korhű körülmények között és műhelylaborokban elvégzett rekonstrukciós kísérletek. Ezek eredményeinek felhasználásával, illetve a vonatkozó régészeti és történeti ismeretek szinkronizálásával mód nyílik a korabeli fémtechnológiák leírására, a korabeli anyagminőségek megállapítására, esetleg kategorizálási és proveniencia problémák megoldására. Kompetens a Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportja (ARGUM).

pdf
Kompetencialap – Archeometallurgia és archeometria
257,49 KB – PDF
2023. Szeptember 22

Szolgáltatások

Szolgáltatások
 • Archeometriai anyagvizsgálatok elvégzése és kiértékelése
 • Archeometallurgiai szakvélemény elkészítése
 • Laboratóriumi jellegű műhelykísérletek és szabadtéri rekonstrukciós kísérletek végrehajtása és kiértékelése

Eszközök

 • Kémiai és ásványi összetételt vizsgáló berendezések (ED-XRF, AAS, GD-OES, ICP-OES, XRD)
 • Mikroszerkezetet, minőségi fáziselemzést és mechanikai tulajdonságokat vizsgáló berendezések (optikai mikroszkópok, SEM-EDS, XRD, keménységmérő)
 • Rekonstrukciós kísérletek eszközei, berendezései (kemencék, retorták, ventilátor, hőmérsékletmérők, gázmintavevők, stb.)

Referenciák

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
  8-11. századi kétélű kardok komplex archeometriai vizsgálata, archeometallurgiai és technikatörténeti jellegű szakvélemény készítése
 • Magyarságkutató Intézet, Budapest
  Avar kori vastárgyak komplex archeometriai vizsgálata, készítéstechnikai szakvéleménye és színesfémtárgyak összetételének vizsgálata.• Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest – Honfoglalás kori fémleletekkel kapcsolatos archeometriai vizsgálatok és archeometallurgiai kutatás, lehetséges skandináv és balti rokonság fókuszában.
 • Herman Ottó Múzeum, Miskolc
  Kelta kori salakok és vasbuca-darabok archeometriai vizsgálata és archeometallurgiai szakvélemény készítése
 • Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
  Honfoglalás kori nyugati ezüst érmék XRF-vizsgálata, rokoníthatóságra és eredetre irányuló szakvélemény
 • Szegedi Tudományegyetem, Szeged
  Tatárjárás kori vas és rézötvözet leletek archeometriai vizsgálata és szakvéleménykészítése
 • Móra Ferenc Múzeum, Szeged
  Árpád-kori nemesfém és vastárgyak archeometriai anyagvizsgálata és archeometallurgiai kiértékelése
 • MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Budapest
  Római kori ezüsttárgyak röntgen-diffrakciós vizsgálata a maradó feszültség és mikroszerkezeti jellemzők feltárása céljából, az eredmények archeometriai szempontú értelmezése.
 • Katona József Múzeum, Kecskemét
  13. sz-i. vaskard és bronz tőrtok archeometriai anyagvizsgálata és készí-téstechnológiai-technikatörténeti jellegű kiértékelése
 • Ásatárs Kft. Kecskemét
  Avar kori kohó- és kovácssalakok komplex archeometriai vizsgálata, archeometallurgiai szakvélemény készítése
 • Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Leipzig
  Késő római nagyméretű vasbucák, vassalakok és vastárgyak komplex archeometriai vizsgálata, kapcsolódó rekonstrukciós kísérletek elvégzése, összefoglaló archeometallurgiai szakvélemény készítése.
 • Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
  Avar fokosok archeometriai vizsgálata és készítéstechnológiai-technikatörténeti jellegű szakvélemény készítése
 • Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
  Szkíta vasfegyverek komplex anyagvizsgálata és archeometallurgiai kiértékelése
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
  A szíriai Al-Marqab keresztes erődjéből származó bronz és vastárgyak archeometallurgiai és technikatörténeti jellegű vizsgálata, készítéstechnológiai szakvélemény.

Vállalati kapcsolatfelvétel

István Zsolt
osztályvezető

K+F+I menedzsment Osztály

C/2
épület, 2. sz. bejárat
Vállalati kapcsolatfelvétel
Elérhetőségünk

Tudományos hírek

Összes hír
Összes hír