A Miskolci Egyetem Doktori Tanácsának tagjai

Dr. Dobróka Mihály

Professor Emeritus, elnök

Geofizikai és Térinformatikai Intézet

dobroka@uni-miskolc.hu

 

Dr. Szabó Miklós

egyetemi tanár, elnökhelyettes

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

jogszami@uni-miskolc.hu

 

Dr. Kékesi Tamás

egyetemi tanár

tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

 

rektudrh@uni-miskolc.hu

Dr. Szűcs Péter

egyetemi tanár

Környezetgazdálkodási Intézet

hgszucs@uni-miskolc.hu

 

Dr. Weiszburg Tamás

egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Ásványtani Tanszék 

1053 Budapest

Egyetem tér 1-3.

glauconite@gmail.com

Dr. Gácsi Zoltán

egyetemi tanár

Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet

zoltan.gacsi@uni-miskolc.hu

 

Dr. Mertinger Valéria

egyetemi tanár

Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet

femvali@uni-miskolc.hu

 

Dr. Beke Dezső

Professor Emeritus

 

Debreceni Egyetem

Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet

4026 Debrecen

Bem tér 18.

dbeke@delfin.unideb.hu

 

Vadászné Dr. Bognár Gabriella

egyetemi tanár

Gép- és Terméktervezési Intézet

matvbg@uni-miskolc.hu

Dr. Jármai Károly

egyetemi tanár

Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

altjar@uni-miskolc.hu

Dr. Váradi Károly

Professor Emeritus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gép- és Terméktervezés Tanszék

1111 Budapest

Műegyetem rkp. 3.

varadik@eik.bme.hu

 

Dr. Szigeti Jenő

egyetemi tanár

Matematikai Intézet

matjeno@uni-miskolc.hu

 

Dr. Radeleczki Sándor

egyetemi tanár

elnökhelyettes

Matematikai Intézet

matradi@uni-miskolc.hu

Dr. Korondi Péter

egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

1111 Budapest

Bertalan Lajos u. 4-6.

korondi@mogi.bme.hu

 

Jámborné Dr. Róth Erika

egyetemi tanár

Bűnügyi Tudományok Intézete

jogerika@uni-miskolc.hu

Dr. Szabadfalvi József

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

4028 Debrecen

Kassai u. 28.

szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu

Dr. Balaton Károly

egyetemi tanár

 

Vezetéstudományi Intézet

balaton.karoly@uni-miskolc.hu

 

Dr. Kocziszky György

egyetemi tanár

 

Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

regkagye@uni-miskolc.hu

 

Dr. Koltai Tamás

egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 

1117 Budapest

Magyar tudósok körútja 2. Q épület A szárny

koltai@mvt.bme.hu

Dr. Kecskeméti Gábor

az MTA levelező tagja, egyetemi tanár

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

domini@iti.mta.hu

Dr. Heltai János

egyetemi tanár

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

heltaij@freemail.hu

Dr. Forrai Gábor

 

egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

1111 Budapest

Egry József u. 1.

forrai.gabor@filozofia.bme.hu

Dr. Orbulov Imre Norbert

egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

1111 Budapest XI.

Bertalan L. u. 7. MT épület

orbulov@eik.bme.hu

Dr. Pető Károly

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

4032 Debrecen

Böszörményi út 138.

peto.karoly@econ.unideb.hu