alapitvany_hero
Tisztségviselők

Prof. Dr. Csák Csilla

A Felügyelőbizottság elnöke

csak_csilla01
Prof. Dr. Csák Csilla, a Felügyelőbizottság elnöke
Prof. Dr. Csák Csilla
A Felügyelőbizottság elnöke

Életrajz

A Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán szerzett diplomát 1990-ben. 2001-ben PhD oklevelet szerzett a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában.

2002-2018 között az Agrárjogi és Munkajogi Intézeti Tanszék vezetője volt. 2004-2008 között a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, fejlesztési és gazdasági dékánhelyettese volt. 2005-től a Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási BA szak társadalombiztosítási szakirány felelőse (2015-től a szak felelőse), 2006-tól a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tagja és témavezetője, képzési program felelőse volt. 2011-ben minőségügyi referens lett, valamint 2011-től a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának tagja, 2014-től törzstagja. 2015-ben habilitált a Miskolci Egyetemen. 2015-től a Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója. Egyetemi tanári kinevezését 2017-ben szerezte meg. 2012-2018 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese volt, 2018-tól napjainkig a kar dékánja. Kutatási területei az agrárjog és a környezetjog.

 

Életpálya
 • 1993 – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara tagja;
 • 1998 – 2002 – az MTA ME Rudolf von Jehring Kutatócsoport tagja;
 • 1997 – az MTA Miskolci Akadémia Bizottság Állam-és Jogtudományi Szakbizottságának tagja;
 • 2002 – az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület tagja;
 • 2002 – a Magyar Munkajogi Társaság tagja;
 • 2003 – 2013 – Jogi Szakvizsga Bizottság tagja, cenzor;
 • 2005 – a CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület elnöke;
 • 2006 – az Agrár- és Környezetjog (Journal of Agricultural and Environmental Law) c. periodika felelős kiadója, szerkesztőbizottsági tagja;
 • 2006 – a Miskolci Jogi Szemle szerkesztőbizottságának tagja;
 • 2006 – az MTA Köztestület tagja;
 • 2007 – a Comité Européen de Droit Rural alelnöke ;
 • 2008 – 2014 – az MTA Miskolci Területi Bizottság Természeti Erőforrás és Vidékfejlesztés Jogi Munkabizottság elnöke;
 • 2008 – a Magyar Agrárkamara mellett működő Választottbíróságon választottbíró;
 • 2010 – a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Természeti és Humánerőforrások Joga Kutató Központ vezetője;
 • 2013 – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Választottbíróságának elnökségi tagja, választottbíró;
 • 2014 – a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának (MTA MAB) tudományos titkára;
 • 2013 – 2014 – Vidékfejlesztési Minisztérium Fenntartható Fejlődés Munkacsoport tagja és a Kúria Környezeti felelősség Munkacsoport tagja;
 • 2015 – a Visegrad Journal on Human Rights folyóirat szerkesztőbizottsági tagja;
 • 2017 – a REVISTA FACULTÁTII DE DREPT ORADEA folyóirat tudományos tanácsadó testület tagja 2017-től (Advisory Board) Journal of the Faculty of Law Oradea;
 • 2017 – a Miskolci Jogtudó szerkesztőbizottsági tagja;
 • 2019 – a Magyar Jogász Egylet Agrár Jogi Szakosztály elnöke;
 • 2019 – az Állam- és Jogtudomány folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.