felnottkepzes
Felnőttképzés

Kommunikáció siket személyekkel

A képzés megnevezése
Kommunikáció siket személyekkel
Képzési szint
Nyelvi képzés
Képzési terület
Nyelvi
Képzés jellege
Kontakt
Képzés időtartama
2 x 60 perc

Áttekintés

A képzés célja

Érzékenyítés, előítélet-mentesítés, információ közvetítés

Az elmúlt években Magyarországon is egyre gyakrabban került a figyelem középpontjába a fogyatékkal élők, köztük a siketek esélyegyenlőségének a megteremtése. Az erre irányuló intézkedések, programok mind a társadalmi integrációjukat segítik, amelynek bázisa a kommunikációs akadálymentesítés. A diszkrimináció csökkentése érdekében elengedhetetlen a halló társadalom érzékenyítése és előítélet-mentesítése, amelynek első lépése az információátadás. Ezt az elsődleges célt szolgálja a képzés, amelynek célcsoportjai azok a személyek, akik a munkájuk révén kapcsolatba kerülhetnek hallássérült személyekkel.

A képzés olyan kommunikációs csatornát közvetít, amelyen keresztül a résztvevők a munkájuk során kapcsolatot mernek és tudnak teremteni hallássérült emberekkel, kommunikációt kezdeményezni és fenntartani velük jelnyelvi ismeretek nélkül, tolmácsolt helyzetben és kontakt tolmácsszolgálat igénybevételével. Információhoz jutnak a siket és nagyothalló emberek életéről, világáról, gondolkodásáról, az ún. siket kultúráról, ezzel interkulturális tudatosságot szereznek és bekövetkezik az attitűdváltás, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom ezen csoportjával kommunikálni tudjanak, kielégítve ezzel a hallássérült társadalmi réteg valós igényét a személyes kommunikációs akadálymentesítésre. A hallók megváltozott attitűdje segíti a hallássérültek társadalmi integrációját, számukra életminőség javulást eredményez.

A képzés leírása, főbb témakörök

 • szóhasználat,
 • a hallók a siketek szemével: viselkedés, viszonyulás, ezek okai
 • a siketség két uralkodó modellje
 • a siketek beszédhez való viszonyulása
 • jelnyelv: jelentősége, sajátosságai
 • kapcsolatfelvétel, -tartás
 • tolmácsolt helyzet: személyes/online tolmácsolás

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás:

 • Rendelkezik a siket világhoz tartozó legfontosabb alapvető ismeretekkel
 • Interkulturális ismeretekkel rendelkezik: ismeri a siket kultúra jellemzőit
 • Interkulturális tudatosságot szerez
 • A jelnyelvi ismeretek nélküli kommunikációhoz szükséges stratégiáknak birtokában van

képesség:

 • Képességet szerez a siket személyekkel történő kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és lezárására
 • Képes a megszerzett kommunikációs stratégiákat valós helyzetben is használni
 • Képes a fogyatékkal élő embereket integráltan kezelni

attitűd:

 • Törekszik arra, hogy ismereteit a gyakorlatban is hasznosítsa
 • Nyitott a kapcsolatépítésre, együttműködésre és kommunikációra hallássérült személyekkel
 • Előítéletmentesen gondolkodik

autonómia és felelősség:

 • Önállóan képes megoldani kommunikációt hallássérült személlyel
 • Fejleszti ezen képességét
 • Szükség esetén ismereteit megosztja másokkal

A képzésért felelős személy

Illés Mária jelnyelvi mentor: maria.illes@uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő

Igény szerint

Képzési díj

Kérjen ajánlatot!

Képzés helyszíne

Miskolci Egyetem vagy kihelyezett

Illés Mária
A képzésért felelős személy

jelnyelvi mentor