felnottkepzes
Felnőttképzés

Német középszintű üzleti szakmai intézményi nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyam

A képzés megnevezése
Német középszintű üzleti szakmai intézményi nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyam
Képzési szint
Nyelvi képzés
Képzési terület
Nyelvi
Képzés jellege
Online
Képzés időtartama
20 óra

Áttekintés

A képzés célja 

A középszintű szakmai intézményi nyelvi vizsga típusát tekintve kétnyelvű komplex (szóbeli és írásbeli) vizsga, amely a szakmai élethelyzetekben történő idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeret meglétét négy nyelvi készségben (beszédkészség, beszédértés, olvasott szöveg értése, szövegalkotás), továbbá a közvetítési készségben és a nyelvismereti jártasságban méri.

Középszintű szakmai intézményi nyelvi vizsga témakörei:

  • Közgazdászképzés (Tanulmányok)
  • A munka világa, munkaerőpiac
  • Vállalkozási formák, vállalatvezetés
  • Környezetvédelem a gazdaságban
  • Marketing, PR
  • Pénz- és bankügyek, adózás
  • Turizmus és vendéglátás
  • Globalizáció, nemzetközi kereskedelem

A kurzus tervezetten 2024. szeptember 02-án indul és 2024. október 04-én ér véget.

A kurzus ütemezése: heti 2*2 tanóra munkanapokon,17:00-18:30 óráig.

A képzésen való részvétel: online.

A  képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: szóbeli oktatói visszacsatolás.

A tanúsítvány kiadásának a feltételei: a megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás.

A megengedett hiányzás: a képzési idő maximum 30%-a (6 tanóra). Az ezt meghaladó hiányzás esetén a képzésben résztvevő nem kaphat tanúsítványt.

A képzési díjat a képzés költségviselője a Miskolci Egyetem MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10102718-51382100-01005004 számú bankszámlájára banki átutalással fizeti meg a képzés megkezdése napjáig IOES01001T + résztvevő neve közleménnyel a Képző indulással kapcsolatos pozitív jelzése után.

 

Jelentkezési határidő

2024. augusztus 21.

Képzési díj

50.000 Ft

Képzés helyszíne

Online tér

Jungné Buzál Andrea
Képzésfelelős