felnottkepzes
Felnőttképzés

Orosz kezdő nyelvtanfolyam (A0)

A képzés megnevezése
Orosz kezdő nyelvtanfolyam (A0)
Képzési szint
Nyelvi képzés
Képzési terület
Nyelvi
Képzés jellege
Kontakt
Képzés időtartama
30 óra

Áttekintés

A képzés célja 

Az orosz nyelv alapjaiba bevezető nyelvtanfolyamot a teljesen kezdők részére indítjuk.
Célja, hogy a résztvevők képesek legyenek egyszerű kommunikáció kezdeményezésére és fenntartására mindennapi szituációkban.

A tanfolyam megtanítja a résztvevőknek az egyszerű, mindennapi kommunikációs helyzetek alapvető szókincsét, az orosz nyelvtan alapjait, a helyesírást és a kiejtést. Megalapozza a kommunikációs készségek, különösen a beszéd, írás, olvasás és hallás utáni értés fejlesztését.

Megvalósítás: hétfői és szerdai napokon, 10×3 jelenléti óra, 17:00-19:15 óráig. 

A képzésen való részvétel: jelenléti formában

A  képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: szóbeli oktatói visszacsatolás

A tanúsítvány kiadásának a feltételei: a megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás

A megengedett hiányzás: a képzési idő maximum 30%-a (9 tanóra). Az ezt meghaladó hiányzás esetén a képzésben résztvevő nem kaphat tanúsítványt

A képzési díjat a képzés költségviselője a Miskolci Egyetem MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10102718-51382100-01005004 számú bankszámlájára banki átutalással fizeti meg a képzés megkezdése napjáig IOES01001T + résztvevő neve közleménnyel.

Képzési díj

65.000 Ft

Képzés helyszíne

Miskolci Egyetem

Jungné Buzál Andrea
Képzésfelelős és a képzés oktatója