dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

2018-1.2.1-NKP-2018-00011

Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig

2018-1.2.1-NKP-2018-00011 – Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig

Általános adatok

Projekt címe

„Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig”

Támogató program

Nemzeti Kiválósági Program

Felhívás kódja

2018-1.2.1-NKP

Támogatási szerződés száma

2018-1.2.1-NKP-2018-00011

A projekt kezdő dátuma

2018.11.01

Időtartam

66 hó

Fenntartási időszak vége

2027.12.31

A projekthez megítélt támogatási összeg

1.042.700.920 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

94.828.880 Ft

Konzorciumvezető

MTA Ökológiai Kutatóközpont

További konzorciumi partnerek

Fővárosi Vízművek, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Rövid projekt összefoglaló

A projekt fókuszában a Budapest ivóvízellátását is biztosító parti szűrésű rendszer áll. A kutatás részeként rendszeres mintavétel történik 12 hónapon keresztül, a Duna vizéből és üledékéből, a folyószakaszra telepített parti szűrésű kutak vizéből, azok kezeletlen, majd az elosztóhálózatba jutó, technológiailag kezelt vizéből, továbbá a gerincvezetékből és a fogyasztói hálózatból.

Az elvégzendő vizsgálatok az ivóvíz minőségét veszélyeztető tényezők feltárását célozzák. Az alapvető fizikai, kémiai és mikrobiológiai méréseken túl sor kerül többek között a vízminőséget meghatározó baktériumközösségek és antibiotikum rezisztens szervezetek meghatározására, valamint a szerves mikroszennyezők, például gyógyszermaradványok és bomlástermékeik kimutatására. A vizsgálatokkal sikerül feltárni, hogy a parti szűrés milyen mértékben képes eltávolítani az ivóvizet potenciálisan veszélyeztető szervezeteket és vegyületeket, és hogy a hálózati vízben kimutatott szennyezők jelentenek-e kockázatot a fogyasztók egészségére.

A rendszeres mérések kiegészülnek a hidrológiai és hidraulikai háttérváltozók, valamint a szélsőséges hidrológiai események hatásainak vizsgálatával is. Az árvizes vagy éppen az extrém száraz időszakok során vett minták elemzésével a szélsőséges vízjárások hatása is vizsgálható, az eredmények alapján pedig kijelölhetőek a szükséges beavatkozások. Szintén lehetővé válik a vízminőség hosszútávú modellezése különböző klímaváltozási forgatókönyvek alapján.

Az adatok kiértékelésével, a szükséges modellek lefuttatásával és a kockázatelemzések elvégzésével meghatározásra kerülnek a rendszerben fellelhető kockázati pontok és beavatkozási lehetőségek.

NKFIA_logo_500_new
TIV logo