dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00003

2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00003 – Tudástól az Üzletig –Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen

2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00003 – Tudástól az Üzletig –Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen

Általános adatok

Projekt címe

Tudástól az ÜzletigTudásvagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen

Támogató program

EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA

Felhívás kódja

2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO 

Támogatási szerződés száma

2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00003

A projekt kezdő dátuma

2020.01.01.

Időtartam

42 hónap

A projekthez megítélt támogatási összeg

257.960.000 Ft 

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

257.960.000 Ft

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

horiz_proj_alap_HU

Rövid projekt összefoglaló

2020 januárjában indult a Miskolci Egyetem legújabb projektje, melyre az intézmény 108 millió forint 100%-os intenzitású vissza nem térítendő pályázati forrást nyert el. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt megvalósításával a Miskolci Egyetem is tagja lesz azon felsőoktatási intézmények táborának, ahol a jövőben technológiatranszfer is működik. 

A projekt keretében a Miskolci Egyetem létrehozta és működteti a Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóságot (TTI), melynek kiemelt feladata a megvalósítás során, hogy: 

  • Aktívan részt vállal a tudásvagyon hatékony hasznosításában, ezért olyan belső és külső egyablakos rendszert épít ki és működtet, amely segíti az Egyetem tudásvagyonának piacra vitelét. Ennek érdekében:  felméri, létrehozza és fenntartja a kompetencia adatbázist; aktív kapcsolatot épít az egyetem ipari partnereivel; a nagyvállalatok mellett a KKV-k piaci szegmensét is megcélozza; az üzleti kapcsolatok hatékony fenntartása érdekében CRM adatbázist működtet; rendezvényeket szervez a TIP partnereknek, támogatja a piaci partnerekkel közös KFI szerződések lebonyolítását. 
  • Megismerteti az Egyetem kutatóival az Iparjogvédelem alapjait, illetve támogatást nyújt iparjogvédelmi ügyek előkészítésében, elindításában. 
  • Közreműködik nemzetközi és hazai pályázatok koordinációjában, és ennek keretében H2020 és hazai pályázati infópontot működtet. 
  • Támogatja a hallgatói innovációt azáltal, hogy: speciális képzést indít el, amely segíti a mérnököket a vállalkozási ismeretek és innovációs menedzsment témákban; egy olyan versenyt bonyolít le, amelynek győzteseit (minimum 3 projekt) - egy különített alap segítségével – támogatja, akiknek az ötlettől a prototípus megvalósításáig kell eljutniuk.  

A projekt kiemelt célja, hogy támogassa a versenyképes kutatási eredmények hasznosulását azáltal, hogy hidat képez a kutatók és az üzleti szféra között, innovatív termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében.  

Ezáltal hosszú távon fenntartható és szinergikus együttműködés alakul ki az Egyetem és a vállalatok között, mely tovagyűrűző hatásán keresztül elősegíti a régió gazdasági és társadalmi versenyképességét egyaránt.   

A projekt eredményeképpen az Egyetem versenyképessége és értékteremtő képessége hosszú távon nő – elérendő cél és érték lesz a Miskolci Egyetem falain belül tanulni, továbbá az Egyetem regionális hatása is kiszélesedik.   

Az infrastrukturális fejlesztések hosszú távon bővülnek, újabb innovációs célokat szolgálva ezzel. Az Egyetem gazdaságszervező funkciója növekszik: fejlődik a beszállítói hálózat, szorosabb együttműködés lesz jellemző a vállalatokkal és több nagyvállalat választja a térséget telephelyéül. Az Egyetem nemzetközi hatása kiszélesedik.