dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

2019-2.1.11-TÉT-2020-00198

2019-2.1.11-TÉT-2020-00198 – Kirgiz–Magyar Logisztikai Kutatás

2019-2.1.11-TÉT-2020-00198 – Kirgiz–Magyar Logisztikai Kutatás

Általános adatok

Projekt címe

Kirgiz–Magyar Logisztikai Kutatás

Támogató program

Kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködés támogatása

Felhívás kódja

2019-2.1.11-TÉT 

Támogatási szerződés száma

2019-2.1.11-TÉT-2020-00198 

A projekt kezdő dátuma

2021.06.01. 

Időtartam

36 hónap 

A projekthez megítélt támogatási összeg

5.000.000 Ft 

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

5.000.000 Ft 

horiz_proj_alap_HU

Rövid projekt összefoglaló

A két ország (Magyarország és Kirgizisztán) eltérő gazdasági és kulturális viszonyai hatást gyakorolnak a gazdasági környezet egyes szakterületeire, így a logisztikai tényezőkre is. Ezek a hatások megjelennek az adott szakterület kutatási módszereinek különbözőségeiben, az alkalmazott eszközök sajátosságaiban és az elért eredmények felhasználásainak módjaiban. Mivel a gazdaság szereplőinek (melynek mérnökei, közgazdászai a résztvevő intézményekben végzett hallgatók) tevékenységük során egyre inkább alkalmazkodniuk kell a nemzetközi téren megjelenő kihívásokhoz, lényeges elem egy olyan egységes, nemzetközileg is alkalmazható logisztikai rendszerszemlélet kialakítása, amely alkalmas oktatási és kutatási célokra is. Ennek az egységes szemléletnek a megteremtéséhez járul hozzá ez a projekt, melynek köszönhetően lehetőség van olyan tapasztalatcserékre az egyes intézmények oktató szakemberei között, mely során megismerkedhetnek a másik ország logisztikai sajátosságaival. 

A közös munka közvetlen célja, hogy az elmúlt és következő években szerzett logisztikai kutatási tevékenység eredményeinek felhasználásával egy olyan közös tananyag egyes részeinek kifejlesztése publikáció formájában, amely igazodik a kétszintű felsőoktatási rendszer (BSc és MSc fokozat) által elvárt követelményekhez és figyelembe veszi a két ország sajátos logisztikai körülményeit. A létrejövő tananyag a tervek szerint alkalmas lesz más országok sajátosságainak figyelembevételére is, lehetőséget biztosítva a partner intézményekben fokozatot szerző hallgatók számára, hogy bármely országban eredményesen használhassák fel az itt megszerzett tudást. 

Mindezeken túl, mivel a partner oktatási intézmények kutatási, fejlesztési tevékenységet is folytatnak a logisztika területén, az elért eredmények közvetlenül elérhetőek lesznek az ipari vállalkozások számára is.