dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00049

2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00049 – Plazmaporlasztással készített CNT erősített grafén bevonatú elektródok nagyhatékonyságú kondenzátor alkalmazáshoz: Ipari alkalmazás

2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00049 – Plazmaporlasztással készített CNT erősített grafén bevonatú elektródok nagyhatékonyságú kondenzátor alkalmazáshoz: Ipari alkalmazás

Általános adatok

Projekt címe

Plazmaporlasztással készített CNT erősített grafén bevonatú elektródok nagyhatékonyságú kondenzátor alkalmazáshoz: Ipari alkalmazás

Támogató program

Magyar-indiai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat

Felhívás kódja

2019-2.1.13-TÉT_IN

Támogatási szerződés száma

2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00049

A projekt kezdő dátuma

2021.04.01. 

Időtartam

36 hónap

A projekthez megítélt támogatási összeg

67.319.115 Ft 

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

51.920.315 Ft 

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

További konzorciumi partnerek

AsiaNet Hungary Kft.

horiz_proj_alap_HU

Rövid projekt összefoglaló

A projekt célja olyan nagyhatékonyságú kondenzátor anyagok előállítás módjának a fejlesztése, amely a nemzetközi szakirodalomban és az ipari gyakorlatban is újszerű. Ugyancsak fontos célkitűzés a kutatási eredmények ipari hasznosításának előkészítése az AsiaNet Hungary Kft. bevonásával. A kifejlesztett, előállított nagyhatékonyságú kondenzátorok alkalmasak lesznek megújuló energiaforrások által termelt elektromos energia tárolására, akkumulátorok kiegészítésére. A kondenzátor anyagok az eddig általánosan használtakkal szemben jelentős mennyiségű töltést képesek raktározni, feltöltésük nagyon rövid időigényű, és a megőrzött töltést is rövid idő alatt képesek leadni. A fejlesztés során szén alapú nanoanyagokat, így nanocsövet, grafént, karbon nanolemezkéket alkalmazunk. Kutatómunkánk során az indiai partnerrel szoros együttműködésben fogjuk a kondenzátor anyagokat fejleszteni. Az indiai partner, plazmaszórás technikát alkalmazva létrehozza a kondenzátorokat, amelyek mikroszerkezetét a Miskolci Egyetem laboratóriumaiban vizsgáljuk, majd az eredmények alapján javaslatot teszünk az indiai partnernek, amely módosított paraméterek mellett folytatja a kondenzátor anyagok előállítását. A továbbiakban a kondenzátor anyagok elektrokémiai tulajdonságainak és az anyagok nano-szerkezetének kapcsolatát fogjuk felderíteni. Az AsiaNet Hungary Kft. szakemberei folyamatosan elemzik a létrejött eredményeket, és javaslatokkal támogatják a kutatást az ipari hasznosítás érdekében. Végül olyan prototípust állítunk majd elő az indiai partner közreműködésével, amelyet az AsiaNet Hungary Kft. közvetlenül hasznosít a megújuló energiára épülő erőművek tervezése során. A fejlesztés során egy olyan komplex energetikai automatikai rendszer jön létre, amely a használat során megvalósítja az ipari és lakossági energiaforrások komplex rendszerintegrációját. Az integráció energetikai, informatikai, felhasználói (HMI) és környezetvédelmi rendszerkapcsolatokat létesít. Ennek köszönhetően az energiamegtakarítás mellett a felhasználó képes lesz valós időben monitorozni és szabályozni az energiafelhasználással kapcsolatos paramétereket. Az optimális üzemeltetésre kifejlesztett energiahasznosító rendszer végeredményként biztosítja a környezet támogatását a hő-, és károsanyag kibocsátás radikális csökkentésével.