dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074

Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen csökkentő energiahálózat kifejlesztése – EnergoSAVE

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074 – Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen csökkentő energiahálózat kifejlesztése – EnergoSAVE

Általános adatok

Projekt címe

Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen
csökkentő energiahálózat kifejlesztése – EnergoSAVE

Támogató program

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Felhívás kódja

2020-1.1.2-PIACI-KFI

Támogatási szerződés száma

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074

A projekt kezdő dátuma

2020.11.01.

Időtartam

36 hónap

Fenntartási időszak vége

2026.12.31.

A projekt szerződéses összege

1 100 180 832 Ft

A projekthez megítélt támogatási összeg

760 766 180 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

189 909 545 Ft

Konzorciumvezető

ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.

További konzorciumi partnerek

Rövid projekt összefoglaló

Az energiatermelés és energiafelhasználás racionalizálása mind ökológiai, mind gazdasági okok miatt egyre fontosabb a teljes társadalom és a gazdaság szereplői számára. Az energiatermelés és felhasználás minden esetben együtt jár hő-, és gázkibocsátással, valamint légszennyezők emissziójával. Az energiatermelés és felhasználás során felszabaduló hő, szén-dioxid, valamint a mikro és nano mérettartományba tartozó részecskék miatt a jövőben olyan rendszerekre van szükség, amelyek az energiafelhasználást lényegesen kevesebb káros emisszió mellett, nagyobb hatásfok és kisebb fajlagos energiaráfordítás mellett képesek megvalósítani.

A jelen projekt célja az energiafelhasználók csatolásával és automatizált hálózatokba rendezésével létesített, három elemből – automatizált energiapont hálózat, energetikai monitoring rendszer, mikrohullámú gerjesztésű hőmennyiség termelő eszköz – álló környezetkímélő energiahasznosító rendszer kifejlesztése volt. A fejlesztés eredményeként létesített új rendszer a hagyományos energiafogyasztáshoz képest lényegesen kevesebb energiát használ fel. Automatikai rendszer elemek már léteznek, a jelen projektben kifejlesztett energiapontok új csatolt rendszerének komplexitása, tudása ezeket jelentősen meghaladja. A rendszer egyrészt alkalmas a lényeges helyi, energiafelhasználás igényeinek kielégítésére, további járulékos hálózatfejlesztési költségek nélkül, másrészt gazdaságosabb rendszere kevesebb káros anyagot bocsát ki a környezetbe az energiafelhasználás során. Az automatizált energiahasznosító hálózat kifejlesztését egy további innovatív energiapont kifejlesztése és rendszerbe állítása követi, melynek eredményeként egy magas hatásfokú, mikrohullámú energiaközléssel segített, többcélú (hőtermelő, hidrogén-, szintézisgáz előállító, szén-dioxid bontó) berendezés jön létre.

A fejlesztés során egy olyan komplex energetikai automatikai rendszer jött létre, amely a használat során megvalósítja az ipari és lakossági energiaforrások komplex rendszerintegrációját. Az integráció energetikai, informatikai, felhasználói (HMI) és környezetvédelmi rendszerkapcsolatokat létesít. Ennek köszönhetően az energiamegtakarítás mellett a felhasználó képes valós időben monitorozni és szabályozni az energiafelhasználással kapcsolatos paramétereket. Az optimális üzemeltetésre kifejlesztett energiahasznosító rendszer végeredményként biztosítja a környezet támogatását a hő-, és káros anyag kibocsátás radikális csökkentésével.

A társadalom növekvő energiafogyasztási igényeinek kielégítése szükségessé teszi az energiatermelő és -felhasználó rendszerek rendszerszintű átalakítását. A folyamat innovatív megoldásokkal történő racionalizálása – az energetikai beruházási, valamint a működési költségek csökkenésén túl – a káros környezeti hatások csökkenéséhez is hozzájárul. A jelen fejlesztés eredményeként létrejött komplex termék és technológia csökkenti a veszteségi hő-, illetve CO2, valamint nano mérettartományba tartozó részecske kibocsátást. Az USA 2008-ban indította, majd 2019-ben megerősítette a Green New Deal, az Európai Unió pedig 2019-ben a European Green New Deal nevű kezdeményezését, amelyek közös célja a tiszta, megújuló energiahordozókra történő átállás 2030-ra. A jelen projekt megvalósítása a lokális energiatermelő és -felhasználó rendszerek automatizált monitorozásával és szabályozásával hozzájárul a globális célok megvalósításához.

NKFIA_logo_500_new