dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00318

ICTPLAT – Talajinformáció-vezérelt mezőgazdaság támogatására szolgáló ICT-platform fejlesztése a mezőgazdasági termelés kezelése, optimalizálása és a talajrendszerre gyakorolt hatások nyomonkövetése céljából

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00318 – ICTPLAT – Talajinformáció-vezérelt mezőgazdaság támogatására szolgáló ICT-platform fejlesztése a mezőgazdasági termelés kezelése, optimalizálása és a talajrendszerre gyakorolt hatások nyomonkövetése céljából

Általános adatok

Projekt címe

ICTPLAT – Talajinformáció-vezérelt mezőgazdaság támogatására szolgáló ICT-platform fejlesztése a mezőgazdasági termelés kezelése, optimalizálása és a talajrendszerre gyakorolt hatások nyomonkövetése céljából

Támogató program

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Felhívás kódja

2020-1.1.2-PIACI KFI

Támogatási szerződés száma

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00318

A projekt kezdő dátuma

2021.08.01.

Időtartam

48 hónap

Fenntartási időszak vége

2030.08.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

799.896.621 Ft 

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

249.014.500 Ft

Konzorciumvezető

Matyó Agrártermelő Zrt.

További konzorciumi partnerek

URBÁN és URBÁN Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., Miskolci Egyetem

Rövid projekt összefoglaló

A projekt egy piacorientált innovatív, adatvezérelt precíziós öntözéstámogatási rendszer kidolgozását tűzte ki célul, mely integrálja a terepi felvételezési módszereket a térinformatikai alkalmazásokkal, smart szenzorrendszerek gyűjtötte adatokkal, illetve az ezekre épülő adatelemző, adatfeldolgozó rendszerekkel. Erre a döntéstámogató rendszerre illeszkedik egy adaptált talajművelési rendszerre épülő precíziós öntözési és tápanyagkijuttatási technológia.  A konzorcium összetételében jelen vannak a gazdálkodók, ipari fejlesztők és az egyetemi tudásközpont. A projekt futamideje 4 év, mely alapvetően egy felvételezési, egy rendszerfejlesztési és alkalmazás fejlesztési utánállítási időszakra bontható.  

Az általunk nyújtott megoldás egy olyan technológia, amely kapcsolatot teremt a precíziós öntözési technológiák és termőterületek monitorozása között. A projekt során kialakításra kerülő rendszer szenzorok segítségével képes adatot szolgáltatni a növényállapotról, a talaj pillanatnyi víz- és tápanyagszolgáltató képességéről, a termőterületet érő hatásokról és a kialakuló körülményekről. A bejövő adatok rendszerezésre kerülnek, melyeket mesterséges intelligencia dolgoz fel a szakembergárda által meghatározott algoritmusok és gépi tanulási módszerek alapján. A feldolgozott adatokra alapozva a számítógép biztosítja a precíziós öntözési és tápanyagutánpótlási rendszer optimális működését, elkerülve a túlöntözés okozta környezeti problémákat a talajban és a vizekben (pangás, levegőtlenség okozta tápanyagveszteség, kilúgzás, szikesedés, felszín alatti és felszíni vizek szennyezése). A begyűjtött összes adat egy felhő alapú rendszerbe kerül, ahol kiegészülve a termelési adatokkal és a precíziós gazdálkodás technológiai adataival egy komplex döntésirányítási, illetve monitoring rendszer alapjait teremti meg. 

NKFIA_logo_500_new