dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

EFOP-3.4.4-16-2017-00008

Tudás – Vár a Miskolci Egyetem!

EFOP-3.4.4-16-2017-00008 – Tudás – Vár a Miskolci Egyetem!

Általános adatok

Projekt címe

Tudás – Vár a Miskolci Egyetem!

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

EFOP-3.4.4-16-2017-0008

A projekt kezdő dátuma

2017.05.01.

Időtartam

2017.05.01. – 2020.04.30.

A projekthez megítélt támogatási összeg

396.721.568 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

371.820.000 Ft

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

További konzorciumi partnerek

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

A projekt célja a pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban, továbbá a felsőoktatási képzettségi szint növelése, a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése.

Ennek a pályázatnak a fő intézményi célkitűzése a Miskolci Egyetem hozzáférhetőségének javítása, kiemelten az MTMI szakok és a hátrányos helyzetű fiatalok tekintetében.

Célunk, hogy hosszú távon a halmozottan hátrányos jegyekkel rendelkező észak-magyarországi régióban – az Intézményfejlesztési Tervünkkel összhangban – a helyi gazdaság igényeinek megfelelő végzettséggel rendelkező szakembereket képezzünk. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy bekapcsolódjunk a korai pályaorientációs tevékenységbe, illetve – a közneveléshez kapcsolódóan – a 11-18 éves korosztály számára a felsőoktatásba történő bejutásukat elősegítő felkészítő képzéseket szervezzünk annak érdekében, hogy a bemeneti hátrányokat – és az ennek okán tapasztalható – lemorzsolódást mérsékeljük.

A minőségi fejlesztéseken túlmenően további célunk, hogy az észak-magyarországi régió hátrányos helyzetű térségeit fejlesszük, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok felkészítését és a felsőoktatásba történő bejutását támogassuk. Vitathatatlan tény, hogy – az ország régióinak demográfiai tendenciáit és korosztály szerinti összetételét tekintve – a 11-18 éves korosztály száma a leghátrányosabb jegyekkel rendelkező régiókban (így Észak-Magyarországon) a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy a magasabb arányban jelenlévő, a pályázattal érintett, korosztály felzárkóztatási esélyeit a hátrányos társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolják, illetőleg hátráltatják.

Ezekre a kedvezőtlen adottságokra a felsőoktatás térszerkezete is hatással van, ennek okán a Miskolci Egyetem elsődleges beiskolázási bázisára, az észak-magyarországi régió érintett korosztályára fókuszálunk. Pályázati célkitűzéseink között meg kívánjuk teremteni a megfelelő koherenciát a régió gazdasági szerkezete, társadalmi szerkezete, valamint munkaerő-piaci igénye között. A térség ágazati struktúráját és a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve növelni kívánjuk a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai képzésekre jelentkezők arányát, melyhez a Miskolci Egyetem tradicionális műszaki gyökerei és műszaki karainak képzési palettája megfelelő alapot biztosít.

A beavatkozás területeit az alábbi csoportokra bonthatjuk:

 • a célcsoport tagjai számára nyújtott ismeretbővítő és készségfejlesztő akciók,
 • Miskolci Egyetemre jellemző MTMI szakok népszerűsítése,
 • a jelen projekt érintetti körébe tartozó oktatók, szakemberek, munkatársak képzése,
 • egyéb támogató tevékenység.

A beavatkozás területein érvényesülő beavatkozási szintek, melyek reprezentálják a program keretében végrehajtandó akciók egymásra épülését és kapcsolódását:

 • A célcsoport tagjai számára nyújtott ismeretbővítő és készségfejlesztő akciók:
  • MTMI képzésekhez kapcsolódó alapozó tárgyak ismereteinek megerősítése és fejlesztése („Matematikai minimumok”, GeoGebra, Fizika előkészítő, Matematika előkészítő, Nyári ifjúsági egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, Barangolások Tudásvárosban, Tudás-vári tudás-tár)
  • MTMI szakokra való beiskolázáshoz hasznos gyakorlati készségek kialakítása és fejlesztése (Középiskolás diákok számára problémamegoldó- és interaktív verseny, Nyári ifjúság egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, Barangolások Tudásvárosban, pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás)
  • A felsőoktatásba való belépéshez, különösen az MTMI szakokon tanuláshoz szükséges kommunikációs készségek fejlesztése (Nyári ifjúsági egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, érettségire való felkészítők, Barangolások Tudásvárosban, pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás)
 • Miskolci Egyetemre jellemző MTMI szakok népszerűsítése
  • Tudományos ismeretterjesztés alapozó és alkalmazott műszaki tudományok terén („Mérnöki alkotásaink” időszakos kiállítás rendezése, „TEA a testnek és szellemnek”, MAKadémia)
  • MTMI szakmák, karrier lehetőségek iránti érdeklődés felkeltése (Nők a tudományban, Fizika a helyszínen, Interaktív gyárlátogatás)
  • Miskolci Egyetem MTMI képzési profiljának megismertetése, népszerűsítése (Kari imázsfilmek, Szakmai napok, roadshow-k, Látogatóbarát tanbánya)
  • A Miskolci Egyetem „megszerettetése” (Élményközpontú szakmai napok, „Kirándulj az egyetemre” – ott a cégeket is megtalálod!, Nyári ifjúsági egyetem és élménytábor: matematikai, kémia, fizika, informatika, programozás, biológia, digitális tartalomfejlesztés, Élményközpont kialakítása)
 • A jelen projekt érintetti körébe tartozó oktatók, szakemberek, munkatársak képzése
  • felsőoktatási oktatók, kutatók, munkatársak és hallgatók felkészítése, a népszerűsítő, ismeretterjesztő és előkészítő programok megtartásában való részvételre (Képzők képzése)
  • vállalati, céges, társadalmi-civil szervezetek képviselőinek felkészítése az MTMI szakok népszerűsítésében való részvételre. A beavatkozáshoz kapcsolódó akciókat a Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3.-16 pályázati konstrukcióban benyújtott pályázatában terveztük.
 • Egyéb támogató tevékenység
  • E-learning tartalmak fejlesztése és hozzáférésük biztosítása (Matematikai online oktatási anyagok MeMOOC rendszerben történő fejlesztése, kidolgozása)
  • Döntési módszertan hasznosítása (Döntési módszertan megismertetése)
  • A célcsoport MTMI életpályákról alkotott elképzeléseinek felmérése („Tizenéves vagyok! – Mi ez? Kell ez nekem?”)
infoblokk_ESZA