dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

EFOP-3.5.1-16-2017-00002

A Miskolci Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási, szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése

EFOP-3.5.1-16-2017-00002 – A Miskolci Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási, szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése

Általános adatok

Projekt címe

A Miskolci Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási, szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

EFOP-3.5.1-16-2017-00002

A projekt kezdő dátuma

2017.07.01.

Időtartam

2017.07.01-2021.07.31.

Fenntartási időszak vége

2028.12.07.

A projekthez megítélt támogatási összeg

387.951.941 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

304.682.928 Ft

infoblokk_ESZA

Rövid projekt összefoglaló

„DUAL DRIVE UNIVERSITY” A Miskolci Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási, szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése. Konzorciumi partner az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter.

Általános cél, a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. Közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet, megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. A konstrukció beavatkozási logikájának központja a felsőoktatási intézmények gazdasági fejlődésében vállalt szerepének erősítése.

A projekt részcéljai:

  • A felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása;
  • Gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban,
  • Szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén;
  • Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe;
  • Gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre,
  • A felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése;
  • Munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése;
  • A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.