dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

EFOP-3.5.2-17-2017-00001

Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

EFOP-3.5.2-17-2017-00001 – Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

Általános adatok

Projekt címe

Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

EFOP-3.5.2-17-2017-00001

A projekt kezdő dátuma

2017.07.01.

Időtartam

2017.07.01. – 2020.12.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

400.742.309 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

142.893.170 Ft

Konzorciumvezető

Debreceni Egyetem

További konzorciumi partnerek

Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem

A projekt általános célja a felsőoktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése a kelet-magyarországi régióban kooperatív képzések és oktatási innováció megvalósításával a mérnökpedagógia és szaktanár képzések területén.

A projektben 3 operatív cél fogalmazódott meg:

  • A fejlesztéssel érintett mesterszakok esetében a gyakorlatorientáltság növelését, a szakmai tanárképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazítását, szoros együttműködést a munkaadói szférával a szakmai tanárképzés területén. Az operatív cél elérése érdekében 8 db MSc szak fejlesztését/kialakítását tűztük ki célul.
  • A felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése, a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: kapacitás-kihasználtság növelése, workshopok, fórumok szervezése, lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj-rendszer bevezetése.
  • Gyakorló szakemberek bevonása a fejlesztéssel érintett képzésekbe, gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre, az oktatási innováció megvalósítása a szakmai tanárképzésben. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: gyakorló szakemberek bevonása a képzésbe, képzők képzése program elindítása, elektronikus tananyagok kidolgozása, oktatási innováció megvalósítása.

A projekt céljainak megvalósítása a Debreceni Egyetemen, a Miskolci Egyetemen és a Nyíregyházi Egyetemen történik. A megvalósítandó tevékenységek közül a következők megvalósítása az egyes konzorciumi partnereknél önállóan történik:

  • a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása,
  • kooperatív és/vagy duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszközfejlesztés a felsőoktatásban,
  • a pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak, illetve a gyakorló szakembereknek,
  • gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek mind mesteroktató, mind óraadók esetében felkészítő képzések tartása,
  • oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
  • közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások.

Két megvalósítandó tevékenység a partnerek által közösen, horizontálisan kerül megvalósításra: készségközpontú tanterv átalakítás és a kooperatív, illetve duális képzés bevezetését támogató beavatkozások.

A kooperatív szakmai képzések koordinálása érdekében létrehozzuk a Kooperatív Képzési Koordinációs Központot, melynek célja a kooperatív képzések koordinálása, a képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi, mind a vállalati oldalon) együttműködésének biztosítása. Feladatai közé tartozik szakmai megvalósítók kiválasztása, szakmai tanári képzések szakmai felügyelete, tantervek és kooperatív programok jóváhagyása, kapcsolattartás a gyakorlati képzőhelyekkel, mentorok munkájának támogatása, irányítása, szakmai tanári képzésekhez kapcsolódó adminisztráció végzése. A megvalósítás során az Intézmények nagy tapasztalattal rendelkező saját erőforrásokra támaszkodnak. Szakemberei az Egyetem különböző szintű szervezeteinek a munkavállalói, akik a projekt megvalósítása érdekében projektlebonyolító szervezeti rendben dolgoznak a megvalósításon a projektmenedzsment és a szakmai vezető irányítása mellett.

A projekt számszerűsíthető eredményei és indikátorai: 26 db partnerszervezeti megállapodás képzési együttműködésre: új vagy bővített együttműködés, 203 fő részvétele képzők képzése programokban, amelyet sikeresen elvégzők száma 163 fő; 31 fő vállalati szakember vagy új mesteroktató bevonása; 8 db tananyag fejlesztése, amelyet 160 fő használ. Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma 160 fő; a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma 26 db.

infoblokk_ESZA