dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

FLUMEN Projekt (1. fázis)

FLUMEN Projekt – A hidrogén mérését és nyomon követhetőségét lehetővé tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – első fázis

FLUMEN Projekt – A hidrogén mérését és nyomon követhetőségét lehetővé tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – első fázis

Általános adatok

Projekt címe

FLUMEN Projekt – A hidrogén mérését és nyomon követhetőségét lehetővé tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – első fázis

Támogató program

Energiaügyi Minisztérium egyedi támogatás

Támogatási szerződés száma

VHFO/19/2023-EM_SZERZ

A projekt kezdő dátuma

2022.04.01.

Időtartam

27 hónap

Fenntartási időszak vége

2029.05.30.

A projekthez megítélt támogatási összeg

349.237.322 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

101.002.836 Ft

Konzorciumvezető

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Rövid projekt összefoglaló

A hazai nagynyomású földgázszállító rendszer üzemeltetőjeként az FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ) nemcsak elkötelezett a környezetkímélő technológiák és a „zöld átmenet” iránt, hanem meglévő infrastruktúrájával képes hatékony, meghatározó és elengedhetetlen szereplője lenni ennek a folyamatnak. Éppen ezért a Miskolci Egyetemmel konzorciumban megvalósítandó FLUMEN Projekt célja, hogy olyan standardokat, alapvető értékelési rendszereket, feltételrendszereket és infrastrukturális elemeket állítson fel, amelyekkel megalapozható a különböző hidrogén mennyiségeket tartalmazó gázösszetétel elemzése az országos földgáz szállítórendszerben. Ez a bekeverési koncentráció biztosítja a vízbontáson alapuló karbonmentes hidrogéntermelés költséghatékony skálázását, anélkül, hogy új infrastruktúrához mérhető beruházási igényeket generálna a földgázszállító rendszeren.  

A földgáz összetételének pontos meghatározása elengedhetetlen az elszámolási méréseknél átadott-átvett földgáz mennyiségének és energiatartalmának meghatározása szempontjából, továbbá a gázszállító hálózat biztonságos üzemeltetéséhez a hidrogén koncentráció későbbiek során meghatározásra kerülő határértékeinek betartásához, nyomon követéséhez. A hidrogénszállítás lehetőségének egyik alapfeltétele, hogy képesek legyünk a hidrogén koncentrációját mérni és azt feldolgozni a mögöttes rendszerekkel. A hidrogéntermelés és -bekeverés első időszakában a hidrogén megjelenése a rendszerben csak alacsony koncentrációban várható, de annak a mérés-elszámolás szempontjából különösen nagy jelentősége van. Az elszámolás alapját az átadott gáz energiatartalma határozza meg, melyet az átadott gáz mennyiségi és minőségi paraméterei alapján határoz meg az FGSZ számítóművek segítségével.  

Jelenleg nem ismert olyan komplex megoldás, nemzetközi vagy hazai jó gyakorlat, amely a földgázszállító rendszerre vonatkozóan ilyen kiterjedt és komplex módon adna megoldást a gázösszetétel mérés, illetve az elszámolás kérdéseinek különböző aspektusaira a hidrogénnel dúsított földgáz vizsgálatának területén. 

A projekt keretein belül feltérképezésre kerülnek az alkalmazható gázelemzési módszerek, majd ezek és a földgáz szállító rendszer adottságait figyelembe véve javaslatok kidolgozásra kerül sor. Ezek alapján kivitelezhető lesz a meglévő gázösszetétel elemző készülékek átalakítása vagy cseréje a földgáz várható hidrogéntartalmának függvényében. A legalkalmasabbnak ítélt gázelemzőket beszerezve, azok egy speciálisan erre a célra kialakított gázkeverő rendszerben tesztelésre kerülnek. Továbbá a projekt lehetőséget ad szeparációs kísérletek végrehajtására, melynek központjában a hidrogén/földgáz komponensek időbeli elkülönülésének vizsgálata áll.