dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

FLUMEN Projekt (2. fázis)

FLUMEN Projekt – A hidrogén mérését és nyomon követhetőségét lehetővé tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – második fázis

FLUMEN Projekt – A hidrogén mérését és nyomon követhetőségét lehetővé tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – második fázis

Általános adatok

Projekt címe

FLUMEN Projekt – A hidrogén mérését és nyomon követhetőségét lehetővé tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – második fázis 

Támogató program

Energiaügyi Minisztérium egyedi támogatás 

Támogatási szerződés száma

VHFO/467/2023-EM_SZERZ

A projekt kezdő dátuma

2023.10.01.

Időtartam

36 hónap

Fenntartási időszak vége

2030.11.30.

A projekthez megítélt támogatási összeg

1.705.893.817 Ft 

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

474.211.780 Ft

Konzorciumvezető

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Rövid projekt összefoglaló

A FLUMEN projekt második fázisának célja a hidrogénnel kevert földgázhoz kapcsolódó mérési képesség kialakítása a földgázrendszeren, amely legalapvetőbb feltétele a hidrogén földgázrendszerbe történő bekeverésének, hozzájárulva az ország földgázfogyasztásának csökkentéséhez és karbonintenzitásának csökkentéséhez. 

A projekt összesen három ágból épül fel, amelyek részben egymásra, részben pedig a gázösszetétel elemzéssel foglalkozó első fázisra épülnek. Ezen a három ágban megvalósuló eredmények együttesen képesek a bekevert hidrogént tartalmazó földgáz szállítói feladatainak ellátására. Az érintett témák a szállítói feladathoz kapcsolódó a hidrogén-bekeveréssel elsődlegesen érintett funkciókat tartalmazzák. Mivel a hidrogén tulajdonságai (sűrűség, égési karakterisztika, molekulaméret, áramlási tényezők, energiatartalom stb.) jelentősen eltérnek a földgázétól, így a feladatok során megvizsgálásra kerül, hogy a távvezetéki hálózat milyen feltételek mentén képes befogadni a részben hidrogént is tartalmazó földgázt. Feltárásra kerül, hogy a hidrogén milyen hatással lehet a jelenlegi hálózati infrastruktúrára, milyen gázátadó állomást szükséges létesíteni a hidrogénnel kevert földgáz elosztórendszer irányába történő átadásához, illetve a méréshez és elszámoláshoz kapcsolódó mérőeszközöket is megfelelően kell kalibrálni. 

Gázátadó állomás stream: A földgázszállító rendszeren üzemeltetett rendszerelemek és az általuk megvalósított funkciók közül a legtöbb koncentráltan egy gázátadó állomáson található. Ezen rendszerelemek és funkcióinak külön-külön történő vizsgálata a gázszállítás szempontjából nem értelmezhető. Az egyes rendszerelemek vizsgálata egyrészről a hidrogénnel kevert gázzal történő közvetlen érintkezés (szűrőrendszer, gázmelegítő rendszer, nyomásszabályozó rendszer, nyomásbiztosító rendszer, mennyiség- és minőségmérés, szagosító rendszer, biztonságos szállítást meghatározó szerelvények), másrészről pedig az ezek működését segítő műszerezés és villamos bekötés hidrogénállóságának (robbanásbiztos) vizsgálata szempontjából kiemelkedően fontos. A stream feladata egy olyan gázátadó állomás megvalósítása, amely képes ezen követelményeknek megfelelni. A gázátadó moduláris rendszerként kerül megtervezésre, megvalósításra és üzembehelyezésre, amely első körben 2-20% (n/n)-os földgáz-hidrogén elegy kezelésére lenne alkalmas, de a projekt részeként elkészülnek azok a moduláris változtatások, melyekkel alkalmas lehet 100%-os hidrogén kezelésére 

Kalibráló labor stream: A stream feladata, hogy az FGSZ Zrt. Hálózat- és Rendszerirányítás Kalibráló Laboratóriumának képességét fejlessze a hidrogént változó mértékben tartalmazó földgáz térfogat- és tömegáramának mérését végző kör pontosságának növelése érdekében. Erre azért van szükség, mert a kereskedelmi elszámolás alapjául szolgáló energiatartalom a gáztechnikai normál állapothoz tartozó térfogat és a gáz összetétel alapján határozható meg. A gáztechnikai normál állapot a mért átáramlott térfogat, valamit a nyomás és hőmérséklet függvénye. A nyomás- és a hőmérséklet pontosabb mérése közvetlenül pontosabb térfogatmérést tesz lehetővé, melyet úgy valósítunk meg, hogy a laboratórium méréseit jellemző mérési bizonytalanságot csökkentjük. Ennek eredményeként a kalibráló laboratóriumok működését jellemző legfőbb paraméter, a kalibrálási és mérési képesség is javul. 

Vezetékdiagnosztika stream: A stream feladata egyrészt annak vizsgálata, hogy az FGSZ Zrt. távvezetéki rendszere képes-e lokálisan 10% (n/n) hidrogéntartalmú földgáz szállítására, másrészt pedig olyan vizsgálati, értékelési módszerek, eljárások és fejlesztések kidolgozása és megvalósítása, melyek segítségével a későbbiekben a teljes földgáz távvezetéki rendszer hidrogén szállításra való alkalmassága minősíthető. Ennek érdekében a vezetékdiagnosztika témakörben szükséges megvizsgálni, hogy az adott régióban lévő szállítóvezetékek alapanyagainak anyagszerkezeti, szilárdsági és mechanikai tulajdonságai mennyire alkalmasak a hidrogén tartalmú földgáz szállítására. Ennek érdekében több, a piacon elérhető és a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alapuló, intelligens görényes vezetékvizsgálati technológia eredményeit felhasználva a vezetékek alapanyagainak vizsgálatával kombinálva újszerű és egyedi eljárásokkal kerülnek vizsgálatra a vezetékrendszer releváns tulajdonságai, állapota és hidrogénnel szemben tanúsított ellenálló képessége. A vezetékdiagnosztika mellett tudományos kutatással, illetve laboratóriumi vizsgálatok alapján lehet következtetni a vezetékek hidrogén közegben történő viselkedésére és az eredmények alapján annak anyagösszetétel szerinti hidrogénállóságára. A vizsgálatok eredményeiből kiindulva egyrészt következtetéseket lehet levonni a teljes távvezetéki rendszer további elemeinek hidrogénszállításra való alkalmasságára vonatkozólag, másrészt olyan új értékelési eljárásrendet kell meghatározni, amely később alkalmas lehet bármely csővezetékszakasz hidrogéntartalmú földgáz szállítási képességének a minősítésére.

A projekthez tartozó videó az alábbi linken érhető el.