dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

GINOP-2.2.1-15-2017-00069

Bio nyersanyag termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembevételével – hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával

GINOP-2.2.1-15-2017-00069 – Bio nyersanyag termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembevételével – hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával

Általános adatok

Projekt címe

Bio nyersanyag termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembevételével – hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

GINOP-2.2.1-15-2017-00069

A projekthez megítélt támogatási összeg

353.586.398 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

54.000.000 Ft

Konzorciumvezető

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

További konzorciumi partnerek

Miskolci Egyetem

Projekt honlap

Rövid projekt összefoglaló

JELENTŐS IPARÁGI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁRA IRÁNYULÓ SZENNYVÍZISZAPBÓL TÖRTÉNŐ BIO NYERSANYAG TERMÉKSKÁLA KIFEJLESZTÉSÉRE KERÜL SOR A 2018-2022. ÉVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. VEZETÉSÉVEL ÉS A MISKOLCI EGYETEM RÉSZVÉTELÉVEL. 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Miskolci Egyetem Konzorciuma a Széchenyi 2020 „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” (GINOP 2.2.1-15) című felhívásra benyújtott pályázatával 353 586 398 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. 

A projekt célja a szennyvíziszap, mint biomassza nyersanyag, továbbá egyéb, tisztán bio-adalékanyagok felhasználásával a mezőgazdaságban és energiaiparban egyaránt kiemelkedően hasznosítható integrált, dinamikus termékportfolió létrehozása. 

A konzorciumvezető DRV Zrt. Magyarország legnagyobb víziközmű szolgáltatója, több évtizede foglalkozik vízellátással, szennyvízelvezetéssel, tisztítással, az üzem során keletkező iszapok kezelésével, elhelyezésével. A biomassza képződési telephelyeik száma 61, 187 település szennyvizeinek elvezetését, tisztítását, keletkezett biomassza kezelését végzi, kb. 150.000 m3/nap kapacitással. Jelenleg a biomassza feldolgozásában alkalmazott legkorszerűbb szennyvíztisztítási technológiák állítják elő a projekt keretében felhasználni kívánt biomassza alapanyagot, biztosítva annak kiváló minőségét, magasan képzett szakemberek irányításával. 

A konzorciumi partner, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete az oktatáson kívül az alap- és ipari kutatási tevékenységeket végez. Magasan képzett kutatói kutatási tapasztalataik alapján meg tudják határozni a hatékonyságnöveléshez szükséges kritikus, beavatkozási pontokat. Az Intézet által művelt tudomány- és szakterület egyrészt az eljárástechnika: a mechanikai eljárástechnika és a biológiai, termikus eljárástechnika és reakciótechnika; másrészt a nyersanyag- előkészítés területen az ásványi eredetű primer nyersanyagok előkészítése mellett fontos terület a másodlagos nyersanyagok: hulladékok, maradványanyagokelőkészítése, harmadrészt pedig a környezeti eljárástechnika, azaz a levegő, víz- és talaj tisztítása, tisztántartása. E teljes szakterületet Magyarországon – egyedüli egyetemi oktatási és kutatási műhelyként – a Miskolci Egyetem Nyersanyag előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete műveli. 

A projekt eredményeként a szennyvíziszapból energiatermelésre alkalmas biogáz, talaj tápanyag utánpótlására, fejtrágyázásra alkalmas prototípus terméket, fűtőanyagot hozunk létre, illeszkedve a piaci szükségletekhez. 

A célok megvalósításához szükséges az alapanyag felhasználást lehetővé tevő K+F fejlesztés, a technológiai követelmények kidolgozása, majd kiépítése, a termékminták létrehozása és azok vizsgálati tapasztalatai alapján a termék prototípusok létrehozására szolgáló eljárásrend kidolgozása, termékskála kialakítása és optimalizálása a felhasználási igényeknek megfelelően. A projekt során képződő tapasztalat és tudományos eredmények további szakterületi felhasználásra, a többi víziközmű szolgáltató számára is alkalmassá válnak. A kísérleti folyamat során előállított termék a lakosság számára is elérhetővé válik. 

A projekt az alábbi telephelyeken valósul meg: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Siófokon üzemeltetett szennyvíztisztító telepén, valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet miskolci kutató-fejlesztő laboratóriumában. A projekten egy országosan és világszinten is elismert szakmai csapat dolgozik. A több, mint 30 fős kutató csapatban találhatóak környezet-, anyag-, agrár- és biomérnökök, építőmérnökök, bioeljárástechnika és reakciótechnika szaktekintélyek, biomassza és szennyvízkezelési szakértők, termékfejlesztési sikereket elért szakemberek is. Projektvezető a Miskolci Egyetem részéről: Dr. Bokányi Ljudmilla PhD, CSc, alapító intézeti tanszékvezető. 

infoblokk_ESZA
tabla_ginop_2_2_1_15_2017_00069_b_fekvo