dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

GINOP 2.2.1-15-2017-00100

Folyamatos HTC technológiára épülő biomasszát, szennyvíziszapot és egyéb alapanyagot feldolgozó reaktorüzem prototípusának kialakítása

GINOP 2.2.1-15-2017-00100 – Folyamatos HTC technológiára épülő biomasszát, szennyvíziszapot és egyéb alapanyagot feldolgozó reaktorüzem prototípusának kialakítása

Általános adatok

Projekt címe

Folyamatos HTC technológiára épülő biomasszát, szennyvíziszapot és egyéb alapanyagot feldolgozó reaktorüzem prototípusának kialakítása

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

GINOP 2.2.1-15-2017-00100

A projekt kezdő dátuma

2017.12.01.

Időtartam

2017.12.01.2022.08.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

1.211.785.020 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

54.636.988 Ft

Konzorciumvezető

„TÁRS-95” Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

További konzorciumi partnerek

Miskolci Egyetem, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szegedi Tudományegyetem

Rövid projekt összefoglaló

A „TÁRS-95” Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető) és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem (konzorciumi tagok) által alkotott konzorcium a projekt keretében olyan folyamatos üzemű, hidrotermális karbonizáció (HTC) technológiát megvalósító üzemi reaktor prototípusának kifejlesztését tűzte ki célul, amely alkalmas különböző nedvességtartalmú szerves hulladékok (elsősorban szennyvíziszap) víztelenítésére és dekarbonizációjára. 

A projekt keretében fejlesztendő hidrotermális karbonizáció technológiája azok közé az átalakítási technológiák közé tartozik, amely a szerves, száraz, nedves vagy nagyon nedves hulladékokat a szárazanyag széles koncentrációtartományában termális úton konvertálja felhasználható termékek formájába. Jelen projekt esetében elsődlegesen a szennyvíziszap és a biogáz fermentációs maradvány kezelésének problematikáját tervezzük megoldani. 

A projekt során kifejlesztésre és legyártásra kerül egy laboratóriumi HTC modellreaktor, illetve egy üzemi méretű, folyamatos üzemű pilot HTC reaktor, amelynek teszteljük a paramétereit. A reaktor a biomassza és a szennyvíziszap konverziója mellett alkalmas lesz alternatív anyagok konverziójával magas hozzáadott értékű anyagok (finomkémiai termékek) előállítására is. Ezekre jelenleg vagy nem létezik ipari léptékű gyártástechnológia, vagy ha létezik, akkor az szakaszos üzemű, ami sem a termék ára, sem a gyártás skálázhatósága szempontjából nem optimális. A reaktor mellett a technológiai know-how is értékesíthető. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon több, mint 800 szennyvíztelep van, akkor csak a hazánkban megcélzott cégek alapján a projekt gazdasági megtérülése reálisnak mondható. A nemzetközi piacon való megjelenés, akár hardver akár know-how szinten a projekt megtérülési mutatóit tovább emelik. A szennyvíziszap feldolgozására alkalmas folyamatos üzemű HTC technológia új piaci szegmenst nyit meg és nemzetközi szintű műszaki-tudományos újdonságtartalommal bír. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg és a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiákon belül a „Tiszta és megújuló energiák, Fenntartható környezet” stratégiákhoz kapcsolódik. 

infoblokk_ESZA