dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

GINOP-5.3.5-18-2018-00088

A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken; érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és a Miskolci Egyetem bevonásával

GINOP-5.3.5-18-2018-00088 – A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken; érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és a Miskolci Egyetem bevonásával

Általános adatok

Projekt címe

A generációk közötti együttműködés elősegítése a kiskereskedelmi munkahelyeken; érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és a Miskolci Egyetem bevonásával

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

GINOP-5.3.5-18-2018-00088

A projekt kezdő dátuma

2020.03.01.

Időtartam

2020.03.01. – 2021.08.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

33.284.856 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

9.894.600 Ft

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

Rövid projekt összefoglaló

A projektben egy tanulmány megírását kérték szakszervezetek, mivel tájékoztatásuk szerint a kiskereskedelemben Magyarországon jelentős a munkaerőigény, miközben számos generációs probléma merül fel az adott munkahelyen. A projektben a szakmai megvalósítók az általuk felvetett problémák megoldására dolgoztak ki javaslatokat. A projekt szakmai-módszertani fejlesztési célja: hogyan lehet az eltérő igényű, összetételű, adottságú generációkat együttesen motiválni úgy, hogy az egyensúly a szervezetben fenntartható legyen? Pontosabban, lehet-e egységesen motiválni az eltérő korcsoportokhoz tartozó munkavállalókat? Van-e az életkornak szerepe a motiváció hatékonyságának aspektusában? Van-e motivációs generációs probléma? Milyen kihívásokkal néznek szembe a kiskereskedelemben foglalkoztatottak különböző generációi? Melyek azok a mai jelenségek, amelyek relevánsak a projektfeladat megoldása szempontjából? Milyen munkajogi, foglalkoztatáspolitikai, szerveztirányítási kérdések merülnek fel a kiskereskedelemben a generációk közötti együttműködés kontextusában? Melyek azok a kommunikációs stratégiák, melyek keretében a generációs konfliktusok feloldhatók?  

A kiskereskedelmi szférában továbbá kérdéses, hogy miként lehetne a fiatalabb munkavállalók számára is vonzóbbá tenni a frissáru pultokat, ehhez milyen technikai fejlesztések lehetségesek, melyek azok a fogások, praktikák, gyakorlatok, amelyeket az úgynevezett „régimódi”, „igazi” eladóktól el tudnának sajátítani? 

A projektben a megvalósítás során egyértelmű volt, hogy a probléma nem oldható meg egyetlen szakpolitika vizsgálatával. A probléma fel/megoldása holisztikus szemléletben, átfogó koncepció keretében kezelhető, amelyet egy társadalmi és munkaerőpiaci programnak neveztünk el. A generális megoldási módozatokat ezt követően a kiskereskedelemben meglévő problémák megoldására fordítottuk le. A megoldás tehát számos szakpolitikai területet érint, úgymint a nyugdíjak, az egészségügy, a hosszú távú gondozás, a foglalkoztatás, az információs és kommunikációs technológia, a megkülönböztetésmentesség, a felnőttoktatás, a közlekedés, az akadálymentesség, stb. területeit. 

infoblokk_ESZA