dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

Initiative for innovative integrated interventions in Miskolc – 4IM  

Initiative for innovative integrated interventions in Miskolc, Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM

Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM

Projekt címe

Initiative for innovative integrated interventions in Miskolc, Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM 

Támogató program

A pályázati felhívást az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Társadalmi, Szociális Ügyek és Befogadási Igazgatósága adta ki.

Támogatási szerződés száma

VS/2021/0249 

A projekt kezdő dátuma

2021.11.27. 

Időtartam

30 hónap (2021. 11. hó – 2024. 06. hó)

A projekthez megítélt támogatási összeg

762.280,20 EUR 

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

17.850,3 EUR

Konzorciumvezető

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

További konzorciumi partnerek

Kassa, HÁRFA Alapítvány, Abaújrakezdés Egyesület, AEIDL (Brüsszel), dr. Ámbédkar Iskola, Dialóg Egyesület

Projekt honlapja

EN-Funded by the EU-PANTONE

Rövid projekt összefoglaló

A 4IM célja egy cselekvési terv közös kidolgozása a hátrányos helyzetű városrészek integrációjának előmozdítása érdekében, egymást kiegészítő, kétirányú megközelítés keretében:  

  • A helyi irányítási mechanizmusok, a helyi koordináció és széleskörűpartnerség fejlesztése a sikeres integrációs folyamat megalapozásához. 
  • Új, integrált ellátási és szolgáltatásnyújtási modell kísérleti alkalmazása Miskolc két hátrányos helyzetű városrészében, Bábonyibércen és Tetemváron élő rászoruló egyének és háztartások számára. 

A tervezett eredmény szerint a projekt az integrált szolgáltatásnyújtás bővíthető modelljét fogja kidolgozni és bevezetni, amely a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások célzott összehangolását biztosítja
A résztvevők több mint 80%-a:  

  •  Foglalkoztatásban, képzésben vagy egyéb aktiváló tevékenységben vesz részt, amennyiben a     beavatkozás kezdetén a munkaerő-piaci részvételre késznek ítélték őket; vagy  
  •  Egyéb olyan szolgáltatás kerül közelebb a hozzájuk, amely segíti az integrációt 
  • Az új szolgáltatási rendszer kiterjeszthető lesz az egész városra, adoptálható Kassán és elterjeszthető más magyarországi és európai városokban 
  • A két kísérleti városrészben javulnak a gazdasági és életkörülmények, és a lakosok tudatára ébrednek annak, hogy cselekedhetnek körülményeik javítása érdekében 
  • A szervezetközi és személyközi kapcsolatok megerősödnek, ami lehetővé teszi a partnerek számára, hogy a projekt befejezése után is folytassák a kialakított szemléletmód megvalósítását 
  • Miskolc beágyazódik a hasonló városi kezdeményezések hálózatába.