dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

OTKA – K128543 

Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok

OTKA – K128543 – Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok

Általános adatok

Projekt címe

Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok

Támogató program

„OTKA” Kutatási témapályázat 

Felhívás kódja

K_18 

Támogatási szerződés száma

K128543

A projekt kezdő dátuma

2018.09.01.

Időtartam

2018.09.01–2025.03.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

47.381.000 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

47.381.000 Ft

horiz_proj_alap_HU

Rövid projekt összefoglaló

Az emberiség jövőjének legégetőbb technikai/technológiai problémák a következőek: 

  • a globális felmelegedés,
  • szén-dioxid emisszió csökkentése,
  • megújuló energiák mind elterjedtebb alkalmazása,
  • megújuló energia megbízható és nagy volumenű tárolása,
  • megújuló nyersanyagok gyártása,
  • az energia és a nyersanyagellátás biztonsága.

Projektünk ezekre az egymással összefüggő kérdésekre keresi a választ, és belátható, hogy szinte valamennyi problémát megoldhatjuk, ha egy új platform molekulát definiálunk, a szén-dioxidot. 

A megújuló alapú elektromos energia tárolásának legnagyobb léptékű megoldása, amikor szintetizáljuk elektrolízissel nyert hidrogénből és szén-dioxidból metánt vagy metanolt vagy a hidrogént tekintjük energiahordozó molekulának. Mindegyik megoldást vizsgájuk rendszertechnikai eszközökkel és megállapítjuk előnyeiket és hátrányaikat. Metán és metanol esetében vizsgáljuk a nyersanyag-előállítási lehetőségeket és hatásukat az energiatárolásra. 

Az energiatároláshoz a szén-dioxidot hatékonyan kell leválasztani a füstgázokból. 2018-ban záruló OTKA 112699 számú projektünk ezzel foglalkozott, és eredményeit hasznosítjuk jelen projektünkben. 

A szén-dioxid különböző formájú redukcióit kísérletileg vizsgáljuk, hogy az optimális reakciókörülményeket meghatározzuk. Ezek az energiatárolási körfolyamat alap pillérei. Ide soroljuk sikeres elektrokémiai és alga alapú szén-dioxid átalakítási kísérleteink folytatását is. 

Sok kutató szerint az energiaintegráció szisztematikus alkalmazásában még óriási kiaknázatlan potenciál van. Valamennyi fejlesztésünket, kutatási eredményünket vizsgáljuk a környezetközpontú tervezés minősítésének eszközeivel.