dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

RRF-2.1.2-21-2022-00001

DigitALL – Az oktatás digitális átalakítása a Miskolci Egyetemen

RRF-2.1.2-21-2022-00001 – DigitALL – Az oktatás digitális átalakítása a Miskolci Egyetemen

Általános adatok

Projekt címe

DigitALL – Az oktatás digitális átalakítása a Miskolci Egyetemen

Felhívás kódja

RRF-2.1.2-21

Támogatási szerződés száma

RRF-2.1.2-21-2022-00001

A projekt kezdő dátuma

2022.06.01.

Időtartam

47 hónap

Fenntartási időszak vége

  1. december 31.

Támogatás intenzitás

100%

A projekthez megítélt támogatási összeg

3.440.639.673.- Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

3.440.639.673.- Ft

Rövid projekt összefoglaló

A Miskolci Egyetem Borsod-Abaúj-Zemplén megye és az Északkelet-magyarországi GFZ tudományos és innovációs ökoszisztémájának egyik központjaként az Intézményfejlesztési Tervével (IFT) összhangban, a digitális átállás jegyében hálózatfejlesztést (komplett hálózati rekonstrukció), digitális eszközpark megújítást és kapacitásbővítést  tervez az intézményi szintű egységes zárt rendszerű távolléti és hibrid oktatás, a gyakorlati képzésbe való bekapcsolódás támogatása (rendszer elérhetőség, e-learning tananyagfejlesztés, távolléti és hibrid oktatásban való oktatói és hallgatói, egyenlő esélyű részvétel, az intézményi ökológiai lábnyom csökkentése) céljából, a hallgatói tanulástámogatási rendszer, minőségi szolgáltatások (hallgatói kommunikáció) fejlesztése érdekében. A rendszer hatékony és eredményes használata céljából oktatói, hallgatói, és nem oktató-kutatói célcsoport számára nyújt digitális készségfejlesztési kurzusokat – oktatói digitális pedagógiai oktatásmódszertani továbbképzésekre alapozva. A megvalósítandó fejlesztés olyan oktatási innovációs elemeket tartalmaz, mint a mesterséges intelligencia használata, a képzésekben megszerezhető kompetenciatérkép munkaerőpiaci igényeken alapuló fejlesztése, a szakmai és munkaerőpiaci skillek oktatásba építése, valamint a gyakorlati képzéseket szolgáló komplex tudásbázis fejlesztés. Ezen elemek közvetlenül alapozzák meg a gyakorlati képzések munkaerőpiaci relevanciáját érintő modernizálást, az intelligens szakosodást támogató, általános és transzverzális készségfejlesztő programok megvalósítását a GFZ minőségi munkaerő megtartó képességének erősítése céljából, a “Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégiában” kiemelt felsőoktatási képzési területi, illetve IFT képzési fókuszterületnek megfelelő vegyészmérnöki, bionikai, biológia-kémia tanári, egészségtudományi és műszaki képzések fejlesztéséhez, indításához szükséges laboreszközök, digitális eszközök beszerzését. A képzésekben figyelmet fordít a nők, a hátrányos helyzetű és fogyatékos személyek részvételére.

Az Egyetem a fentiek figyelembevételével az alábbi nevesített projektcélokat határozta meg:

  • hallgatók és munkavállalók készségeinek fejlesztése,
  • a munkaerőpiaci elvárások intenzív integrálása az oktatásba,
  • gyakorlati oktatás támogatása,
  • mesterséges intelligencia alapú adathasználat,
  • digitális eszköz- és hálózatfejlesztés.
RRF kedvezményezetti infóblokk