dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

RRF-2.3.1-21-2022-00009

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

RRF-2.3.1-21-2022-00009 – Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

Általános adatok

Projekt címe

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

Támogató program

„Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése”

Felhívás kódja

RRF-2.3.1-21

Támogatási szerződés száma

RRF-2.3.1-21-2022-00009

A projekt kezdő dátuma

2022.01.01.

Időtartam

45 hónap

Fenntartási időszak vége

2030.09.30.

A projekthez megítélt támogatási összeg

6.304.000.000 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

150.000.000 Ft

Konzorciumvezető

Pécsi Tudományegyetem

További konzorciumi partnerek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Energiatudományi Kutatóközpont

Neumann János Egyetem

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Természettudományi Kutatóközpont

Rövid projekt összefoglaló

Az RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosítószámú, „Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium” című projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, két fő tématerülettel foglalkozik, amelyek a hidrogéntechnológiákra fókuszáló, és a szén-dioxid hasznosításra koncentráló programok.

A projekt célja: A globális felmelegedéssel és a fosszilis energiahordozókhoz kötődő ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmak felerősödésével egyre nagyobb figyelem irányul a megújuló energiaforrások kiaknázására és tárolására. Az időszakosan megtermelt többletenergia kémiai tárolása (különböző nagy energiasűrűségű vegyületekben, pl. H2 előállítással és/vagy CCU-val) egy az ipari folyamatokba könnyen integrálható megoldást kínál (power-to-gas, P2G és power-to-liquid, P2L koncepció), így az ezt célzó technológiák kiemelt fontosságúak lehetnek a jövő gazdaságában. Annak érdekében, hogy Magyarország a „Zöld Gazdaság” térnyerésének nyertese legyen, létrehozásra kerül az a tudásbázis és kompetencia együttes, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai gazdasági szereplők versenyképesek legyenek a különféle dekarbonizációs technológiák terén. A projekt a tíz konzorciumi partner telephelyein (Pécs, Budapest, Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Szeged, Győr, Veszprém és Nagykanizsa) kerül megvalósításra. További cél, a Zöld és Digitális átállást támogató felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér létrehozása, amely a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását teszi lehetővé. Ennek érdekében az elkövetkező 3,5 évben kiépítésre kerül a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás és a CO2 hasznosítás (CCU) tudományos és technológiai, jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi bázisa. A két technológia-csoport egymással párhuzamosan, egymást támogatva jelentős szerephez juthat az ágazati integrációban, a hazai ellátásbiztonság erősítésében, és dekarbonizációs céljaink elérésében. A konzorcium minden tagjának kiemelt céljai közé tartozik a tudományos és technológiai kiválóság erősítése, és a tudományos utánpótlásnevelés a különböző partnerségeken keresztül.

A Miskolci Egyetem fő kutatási feladata: A fókusztéma a rezervoár kőzet permeabilitásának vizsgálata. A kidolgozott eljárás alapján egy olyan új berendezés kerül kifejlesztésre, amely alkalmas a rezervoár kőzet permeabilitásának megállapításához szükséges mérések elvégzésére hidrogén-metán elegy használata esetén. A mérési eredmények kiértékelése meglévő, illetve fejlesztendő számítógépes szoftver és szimuláció alkalmazásával valósul meg, amely segítségével megállapítható, hogy a használt rezervoár kőzet-permebilitására hogyan hat a hidrogén-földgáz elegy.

RRF kedvezményezetti infóblokk