dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

OTKA – SNN_146842

Szociális biztonsági rendszerek vizsgálata speciális foglalkoztatotti csoportok szempontjából Magyarországon és Szlovéniában

OTKA – SNN_146842 – Szociális biztonsági rendszerek vizsgálata speciális foglalkoztatotti csoportok szempontjából Magyarországon és Szlovéniában

Általános adatok

Projekt címe

Szociális biztonsági rendszerek vizsgálata speciális foglalkoztatotti csoportok szempontjából Magyarországon és Szlovéniában

Támogató program

„OTKA” Kutatási témapályázat

Felhívás kódja

SNN_23

Támogatási szerződés száma

SNN146842

A projekt kezdő dátuma

2024.01.01.

Időtartam

2024.01.01 – 2026.12.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

34.320.000 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

34.320.000 Ft

Rövid projekt összefoglaló

A kutatás egyik célkitűzése olyan új „szociális szabálykönyv” megalkotása a két ország vonatkozásában, amely biztosítja szolidaritást és lehetőséget teremt mindenki számára, jutalmazza a munkavállalóikról gondoskodó vállalkozókat, a munkahelyekre összpontosít és jobb élet- és munkakörülményeket teremt, befektet a magas színvonalú és befogadó oktatásba, képzésbe, készségekbe és innovációba, valamint megfelelő szociális védelmet biztosít mindenki számára. 

Hiszen egyértelmű, hogy fokozni kell a szociális jogokat, és meg kell erősíteni az európai szociális dimenziót az Unió valamennyi szakpolitikájában, így a magyar és a szlovén szakpolitikákban is, ahogyan azt a Szerződések is rögzítik. A kutatás másik célkitűzése, hogy megvizsgálja megfelelőek-e a munka-és életkörülmények a két munkaerőpiacon a legális és illegális migráció mértékének és a foglalkoztatás minőségének feltérképezésével, továbbá olyan jó gyakorlatokat igyekszünk keresni, amelyek a foglalkoztatás átláthatóságát és a szociális biztonságot segítik elő. A kutatás harmadik fontos célkitűzése az új munkavégzési trendek vizsgálata a két országban, továbbá annak feltérképezése, hogy mindez miként hat a szociális védelemre. 

horiz_proj_alap_HU