Rektori köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a Miskolci Egyetem honlapján, amelyből tájékozódhat az Észak-Magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye, illetve szellemi központja múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A honlapon egy olyan komoly hagyományokkal és – hitem szerint – nagy fejlődési lehetőségekkel rendelkező állami intézménybe nyerhet betekintést, amelynek történetét 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási intézménye, a Selmecbányai Bányászati-Kohászati Tanintézet létrehozásáig vezetjük vissza. Az elmúlt majd’ háromszáz év alatt természetesen sokat változott az egyetem – amelynek útja Selmecbányától Sopronon át vezetett Miskolcra –, de az alapfilozófia változatlan maradt. Az a bölcsesség, amelyet mintegy kétezer-ötszáz éve Konfuciusz, a Kelet egyik legismertebb bölcse fogalmazott meg: „Ha egy évre előre gondolkodsz, vess el egy magot, ha tíz évre előre, ültess egy fát, ha pedig száz évre előre, akkor neveld az embereket.” 

 

A Miskolci Egyetem ma már igazi universitasként működik, hiszen nyolc karán több mint félszáz szakon folytat képzést a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által biztosított valamennyi oktatási és képzési szinten: a felsőoktatási szakképzéstől az alapképzésen és a mesterképzésen át egészen a doktorképzésig és a továbbképzésig, az élethosszig való tanulás jegyében. Vitán felül áll, hogy egyetemünk rendkívül sokszínű és kiváló oktatási, kutatási és nevelési intézmény. A tudományok szabad művelőinek és tanulóinak, mintegy tizennégyezer főnek olyan autonóm közössége, melynek célja a gondolat és a kutatás szabadságának, valamint a gazdaságilag is hasznosulni képes szellemi gyarapodásnak a biztosítása. A Miskolci Egyetemnek azonban – hitünk szerint – van még egy, különleges rendeltetése, hivatása is. Nevezetesen az, hogy az Észak-Magyarországi régiónak szellemi tudásközpontja legyen. Akár az ún. uniós gondolkodást, akár a mindennapok reform-gondolatait figyeljük, észre kell vennünk, hogy a gazdasági bezárkózás és a szellemi kézművesség ideje egyaránt lejárt. Az egyetemünknek ma már nemzetközi kitekintésű, euro-régiós tudásközpontként kell működnie, és meggyőződésem szerint ilyenként is működik!

Az egyetemek tudást őrző, gyarapító és átadó tevékenysége ma már egyre inkább kiegészül a gazdaság igényeihez való rugalmas reagálás és a gazdaságfejlesztésben való közvetlen részvétel kötelezettségével. Hallgatóink a munkaerő-piaci igényekhez jól alkalmazkodó, korszerű oktatási rendszerbe kapcsolódhatnak be. Honlapunkon megismerkedhetnek karaink képzési ajánlatával, olvashatnak hallgatóink életéről, megismerhetik Európa egyik legszebb természeti adottságú campusát: a tanulmányi épületektől a kollégiumokon, könyvtáron, éttermen keresztül egészen a korszerű műhelycsarnokig.

A Miskolci Egyetemen 2013. augusztus 15-től új rektori ciklus kezdődött. A rektori vezetés következő évei és a most belátható körülbelül hét esztendő fejlesztési stratégiája az eddigi fejlődés szerves folytatása kell, hogy legyen, megtartva a korszerű ismereteket és módszereket, illetve elhagyva mindazokat, amelyeket az idő már meghaladott. Számos területen – nem csak gazdasági és morális értelemben – megújulásra van szükség. Ezt várja az egyetem vezetőitől a Város, a Megye és a Régió közössége, a felsőoktatási kormányzat, a megváltozott gazdasági-ipari környezet, és nem utolsó sorban egyetemünk közvéleménye és polgársága is.

A Miskolci Egyetem rektoraként határozott szándékom, hogy legjobb képességeim szerint szolgáljam e vezetésem alatt működő, nagy múltú intézményt. Kiemelt feladatomnak tartom Miskolc város, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint az Észak-Magyarországi régió állami, gazdasági és társadalmi szerveivel, a magyar felsőoktatás társ-intézményeivel való aktív együttműködést, továbbá a kölcsönösen hasznos nemzetközi kapcsolatok ápolását és fejlesztését. Ugyancsak kiemelt feladatom a fenntartó felsőoktatási kormányzattal és más központi hatóságokkal való korrekt és törvényes kapcsolatok ápolása. Az Egyetem mindenkori vezetésének hagyományait követve – a fenti célkitűzések megvalósítása során – törekszem a Selmeci örökség megőrzésére és átadására.

A Miskolci Egyetem 2012-ben elfogadott Fejlesztési Terve szerint el kell érni, hogy az egyetem 2020-ra Magyarország hét legkeresettebb felsőoktatási intézményeinek egyike, nemzetközi szinten ismert és elismert, kutatóegyetemi cím birtokosa legyen. Ez mindnyájunk által vallott és elfogadható olyan cél, amelyért érdemes együtt dolgoznunk!

Vivat Academia!

Prof. Dr. Torma András