A Szenátus tagjai

I. Szavazati jogú tagok

1. Prof. Dr. Torma András rektor, a Szenátus elnöke
2. Prof. Dr. Deák Csaba kancellár
3. Prof. Dr. Szűcs Péter, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
4. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
5. Prof. Dr. Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
6. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Gazdaságtudományi Kar dékánja
7. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészettudományi Kar dékánja
8. Dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségügyi Kar dékánja
9. Dr. Széplaki Zoltán, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet művésztanára
10. Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens (MFK)
11. Prof. Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár (MAK)
12. Prof. Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár (GÉIK)
13. Prof. Dr. Illés Béla egyetemi tanár (GÉIK)
14. Dr. Czap László egyetemi docens, rektorhelyettes (GÉIK)
15. Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens (GÉIK)
16. Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens (ÁJK)
17. Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár (ÁJK)
18. Prof. Dr. Pál Tibor egyetemi tanár (GTK)
19. Dr. Szilágyi Roland egyetemi docens (GTK)
20. Prof. Dr. Horváth Zita egyetemi tanár (BTK)
21. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (BTK)
22. Dr. Rucska Andrea egyetemi docens (EK)
23. Dr. Baracza Mátyás Krisztián igazgatóhelyettes, nem kari oktató-kutató közalkalmazottak
24. Bárdosné dr. Soós Viktória kancellárhelyettes, nem oktató-kutató közalkalmazottak
25. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna, az FDSZ elnöke
26. Maksa Balázs a ME-HÖK elnöke, hallgatói képviselő
27. Veleczki Patrik hallgatói képviselő
28. Jánosik Zsuzsanna hallgatói képviselő
29. Pente Zsombor hallgatói képviselő
30. Prion Sándor hallgatói képviselő
31. Varga Marcell hallgatói képviselő
32. Lalik Patrik hallgatói képviselő
33. Varga Zsófia Kincső hallgatói képviselő
34. Juhász János, a ME-DÖK elnöke

II. Tanácskozási jogú meghívottak

35. Bihall Tamás, a Konzisztórium elnöke
36. Dr. habil. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes
37. Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
38. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja
39. Dr. Papp Sándor igazgató (BBZI)
40. Dr. Jobbik Anita, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója
41. Szűcsné dr. Kovács Judit rektori hivatalvezető
42. Bárdosné dr. Soós Viktória kancellárhelyettes, kancellári hivatalvezető
43. Bihariné Puhl Emese a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
44. Szendi Attila, a Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója
45. Dr. Knausz Imre, a Tanárképző Intézet főigazgatója
46. dr. Tóth Gergő József jogi és igazgatási osztályvezető
47. Baranyai Krisztina gazdasági igazgató
48. Boda Péter üzemeltetési igazgató
49. Dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató
50. Prof. Dr. Lukács János FIEK igazgató
51. Márton Krisztián informatikai szolgáltatások központ igazgató
52. Sulák László hallgatói szolgáltatások igazgató
53. Dr. Petrasovszky Anna IOK igazgató
54. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna FDSZ-elnök
55. Prof. Dr. Kaptay György, a Tudományos Tanács elnöke
56. Zsúdel Antónia Orsolya szakgimnázium igazgató

Ülés- és munkaterv