A Szenátus tagjai

I. Szavazati jogú tagok

1. Prof. Dr. Torma András rektor, a Szenátus elnöke
2. Dr. Deák Csaba kancellár
3. Prof. Dr. Szűcs Péter a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
4. Prof. Dr. Palotás Árpád a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
5. Prof. Dr. Bertóti Edgár a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja
6. Prof. Dr. Farkas Ákos az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
7. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann a Gazdaságtudományi Kar dékánja
8. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja
9. Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja
10. Széplaki Zoltán a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet művésztanára
11. Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens (MFK)
12. Prof. Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár (MAK)
13. Prof. Dr. Illés Béla egyetemi tanár (GÉIK)
14. Dr. Czap László egyetemi docens (GÉIK)
15. Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens (GÉIK)
16. Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens (ÁJK)
17. Dr. Csák Csilla egyetemi docens (ÁJK)
18. Prof. Dr. Pál Tibor egyetemi tanár (GTK)
19. Dr. Szilágyi Roland egyetemi docens (GTK)
20. Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes, egyetemi docens (BTK)
21. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (BTK)
22. Dr. Rucska Andrea egyetemi docens (EK)
23. Kissné Dr. Kovács Krisztina igazgató, a nem kari oktató-kutató közalkalmazottak
24. Bárdosné dr. Soós Viktória kancellárhelyettes, a nem oktató-kutató közalkalmazottak
25. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna, az FDSZ elnöke
26. Kiss Máté a ME-HÖK elnöke, hallgatói képviselő
27. Koschik Dániel hallgatói képviselő
28. Suhaj Anett hallgatói képviselő
29. Tóth Alfréd hallgatói képviselő
30. Szabó Gábor hallgatói képviselő
31. Németh Patrik hallgatói képviselő
32. Berzeviczi Márk Zsolt hallgatói képviselő
33. Bihari Barnabás hallgatói képviselő
34. Székely István ME-DÖK elnöke

II. Tanácskozási jogú meghívottak

35. Bihall Tamás, a Konzisztórium elnöke
36. Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
37. Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes
38. Prof. Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
39. Prof. Dr. Patkó Gyula előző rektor
40. Dr. Sándor Zoltán igazgató (BBZI)
41. Dr. Jobbik Anita, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója
42. Szilágyi Józsefné rektori hivatalvezető
43. Bárdosné dr. Soós Viktória kancellárhelyettes, kancellári hivatalvezető
44. Bihariné Puhl Emese a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
45. Szendi Attila, Könyvtár, Levéltár, Múzeum
46. Dr. Ugrai János, a Tanárképző Intézet főigazgatója
47. Szűcsné dr. Kovács Judit jogi és igazgatási osztályvezető
48. Érsok Piroska gazdasági igazgató
49. Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató
50. Dr. Nyíry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató
51. Prof. Dr. Lukács János FIEK igazgató
52. Márton Krisztián informatikai szolgáltatások központ igazgató
53. Sulák László hallgatói szolgáltatások igazgató
54. Kissné Dr. Kovács Krisztina IOK igazgató
55. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna FDSZ-elnök
56. a Tudományos Tanács elnöke
57. Dr. Szakály Dezső, a Szenátus titkára

Ülés- és munkaterv