A Szenátus tagjai

I. Szavazati jogú tagok

1. Prof. Dr. Torma András rektor, a Szenátus elnöke
2. Dr. Deák Csaba kancellár
3. Prof. Dr. Szűcs Péter, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
4. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
5. Prof. Dr. Farkas Ákos, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
6. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Gazdaságtudományi Kar dékánja
7. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészettudományi Kar dékánja
8. Dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségügyi Kar dékánja
9. Dr. Széplaki Zoltán, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet művésztanára
10. Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens (MFK)
11. Prof. Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár (MAK)
12. Prof. Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár (GÉIK)
13. Prof. Dr. Illés Béla egyetemi tanár (GÉIK)
14. Dr. Czap László egyetemi docens, rektorhelyettes (GÉIK)
15. Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens (GÉIK)
16. Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens (ÁJK)
17. Dr. Csák Csilla egyetemi docens (ÁJK)
18. Prof. Dr. Pál Tibor egyetemi tanár (GTK)
19. Dr. Szilágyi Roland egyetemi docens (GTK)
20. Dr. habil. Horváth Zita egyetemi docens (BTK)
21. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (BTK)
22. Dr. Rucska Andrea egyetemi docens (EK)
23. Kissné Dr. Kovács Krisztina igazgató, nem kari oktató-kutató közalkalmazottak
24. Bárdosné dr. Soós Viktória kancellárhelyettes, nem oktató-kutató közalkalmazottak
25. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna, az FDSZ elnöke
26. Kiss Máté, a ME-HÖK elnöke, hallgatói képviselő
27. Koschik Dániel hallgatói képviselő
28. Suhaj Anett hallgatói képviselő
29. Tóth Alfréd hallgatói képviselő
30. Szabó Gábor hallgatói képviselő
31. Németh Patrik hallgatói képviselő
32. Berzeviczi Márk Zsolt hallgatói képviselő
33. Bihari Barnabás hallgatói képviselő
34. Székely István, a ME-DÖK elnöke

II. Tanácskozási jogú meghívottak

35. Bihall Tamás, a Konzisztórium elnöke
36. Dr. habil. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes
37. Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes
38. Prof. Dr. Patkó Gyula előző rektor
39. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar mb. dékánja
40. Dr. Sándor Zoltán igazgató (BBZI)
41. Dr. Baracza Mátyás Krisztián, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója
42. Szűcsné dr. Kovács Judit rektori hivatalvezető
43. Bárdosné dr. Soós Viktória kancellárhelyettes, kancellári hivatalvezető
44. Bihariné Puhl Emese a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
45. Szendi Attila, a Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója
46. Dr. Kecskés Judit, a Tanárképző Intézet főigazgatója
47. jogi és igazgatási osztályvezető
48. Érsok Piroska gazdasági igazgató
49. Török Zoltán üzemeltetési igazgató
50. Dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató
51. Prof. Dr. Lukács János FIEK igazgató
52. Márton Krisztián informatikai szolgáltatások központ igazgató
53. Sulák László hallgatói szolgáltatások igazgató
54. Kissné Dr. Kovács Krisztina IOK igazgató
55. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna FDSZ-elnök
56. a Tudományos Tanács elnöke
57. Dr. Szakály Dezső, a Szenátus titkára

Ülés- és munkaterv