A Szenátus tagjai

I. Szavazati jogú tagok

1. Prof. Dr. Horváth Zita rektor, a Szenátus elnöke
2. Prof. Dr. Szűcs Péter, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
3. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
4. Prof. Dr. Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
5. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Gazdaságtudományi Kar dékánja
6. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészettudományi Kar dékánja
7. Dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségügyi Kar dékánja
8. Dr. Széplaki Zoltán, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet művésztanára
9. Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens (MFK)
10. Prof. Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár (MAK)
11. Prof. Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár (GÉIK)
12. Prof. Dr. Illés Béla egyetemi tanár (GÉIK)
13. Dr. Czap László egyetemi docens, rektorhelyettes (GÉIK)
14. Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens (GÉIK)
15. Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens (ÁJK)
16. Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár (ÁJK)
17. Prof. Dr. Pál Tibor egyetemi tanár (GTK)
18. Dr. Szilágyi Roland egyetemi docens (GTK)
19. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (BTK)
20. Dr. Rucska Andrea egyetemi docens (EK)
21. Dr. Baracza Mátyás Krisztián igazgatóhelyettes, nem kari oktató-kutató közalkalmazottak
22. Bárdosné dr. Soós Viktória gazdasági vezető, nem oktató-kutató közalkalmazottak
23. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna, az FDSZ elnöke
24. Maksa Balázs a ME-HÖK elnöke, hallgatói képviselő
25. Veleczki Patrik hallgatói képviselő
26. Jánosik Zsuzsanna hallgatói képviselő
27. Pente Zsombor hallgatói képviselő
28. Prion Sándor hallgatói képviselő
29. Varga Marcell hallgatói képviselő
30. Ádám Róbert hallgatói képviselő
31. Varga Zsófia Kincső hallgatói képviselő
32. Juhász János, a ME-DÖK elnöke

II. Tanácskozási jogú meghívottak

 
33. Dr. habil. Jakab Nóra, a Kuratórium titkára
34. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja
35. Dr. Papp Sándor igazgató (BBZI)
36. Prof. Dr. Torma András Rector Emeritus
37. Dr. Jobbik Anita, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója
38. Horváth Anett rektori hivatalvezető
39. Bárdosné dr. Soós Viktória gazdasági vezető
40. Bihariné Puhl Emese a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője
41. Szendi Attila, a Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója
42. Dr. Kecskés Judit, a Tanárképző Intézet főigazgatója
43. dr. Tóth Gergő József jogi és beszerzési osztályvezető
44. Boda Péter üzemeltetési igazgató
45. Dr. Nyiry Attila tudásvagyon hasznosítás igazgató
46. Prof. Dr. Lukács János FIEK igazgató
47. Márton Krisztián informatikai szolgáltatások központ igazgató
48. Sulák László hallgatói szolgáltatások igazgató
49. Dr. Petrasovszky Anna IOK igazgató
50. Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna FDSZ-elnök
51. Prof. Dr. Kaptay György, a Tudományos Tanács elnöke
52. Baranyiné Jászfalvi Marianna technikum igazgató

Ülés- és munkaterv