A Szenátus tagjai

I. Szavazati jogú tagok

 1. Prof. Dr. Horváth Zita rektor, a Szenátus elnöke
 2. Prof. Dr. Szűcs Péter általános és tudományos rektorhelyettes
 3. Dr. Szilágyi Roland oktatási rektorhelyettes
 4. Prof. Dr. Mucsi Gábor, a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar dékánja
 5. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence, az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar dékánja
 6. Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja
 7. Prof. Dr. Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
 8. Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a Gazdaságtudományi Kar dékánja
 9. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja
 10. Dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségtudományi Kar dékánja
 11. Dr. Papp Sándor, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar dékánja
 12. Dr. Szunyog István egyetemi docens, Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar
 13. Prof. Dr. Mertinger Valéria, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar
 14. Prof. Dr. Bertóti Edgár, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 15. Prof. Dr. Paulovics Anita, Állam- és Jogtudományi Kar
 16. Dr. Bartha Zoltán egyetemi docens, Gazdaságtudományi Kar
 17. Dr. Kecskés Judit egyetemi docens, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 18. Dr. Rucska Andrea egyetemi docens, Egészségtudományi Kar
 19. Dr. Széplaki Zoltán dékánhelyettes, Bartók Béla Zeneművészeti Kar
 20. Kalmár Zsolt gazdasági vezető
 21. Sándorné Lőrincz Éva pénzügyi igazgató
 22. Dr. Bokányi Ljudmilla FDSZ elnök
 23. Batta Beatrix pályázati igazgató
 24. Boda Péter üzemeltetési, sport és kollégium igazgató
 25. Baranyai Krisztina humánerőforrás igazgató
 26. Erdei László ME-DÖK képviselő
 27. Szabó Martin ME-HÖK elnök
 28. Zakar Dóra, ME-HÖK
 29. Sári Patrik ME-HÖK

II. Tanácskozási jogú meghívottak        

 1. Fükő László, a Kuratórium elnöke
 2. Dr. Varga Krisztina, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány operatív igazgatója, a fenntartó képviselője
 3. Egyed Géza, a Közhasznú Felügyelő Bizottság elnöke
 4. Havas István, a Közhasznú Felügyelő Bizottság tagja
 5. Tudisconé Gyöngyösy Éva, a Közhasznú Felügyelő Bizottság tagja
 6. Kelemen Katalin, a Rektori-Gazdasági vezetői hivatal vezetője
 7. Ádám Zoltán beiskolázási és oktatászervezési igazgató
 8. Ligetvári Éva minőségbiztosítási központvezető
 9. Dr. Bihariné Puhl Emese belső ellenőrzésivezető
 10. dr. Rétfalvi Kornél jogi és compliance központvezető
 11. Baranyiné Jászfalvi Marianna, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum vezetője
 12. Dr. Barzó Tímea, a CEA főigazgatója
 13. Horváth Anett, a Szenátus titkára
 14. dr. Nyikes Zita kommunikációs központvezető
 15. Prof. Dr. Viskolcz Béla FIEK igazgató

Ülés- és munkaterv