alapitvany_hero
Tisztségviselők

Veres Pál

A Kuratórium tagja

VeresPál portré (2)
Veres Pál, kuratóriumi tag
Veres Pál
Kuratóriumi tag

Életrajz

1986. augusztus 15-étől a Földes Ferenc Gimnáziumban tanított, elsősorban speciális matematika tagozatos osztályokban. Diákjai gyakran szerepeltek sikeresen a különböző versenyeken, a legkiemelkedőbb eredmények: 1993-ban diákolimpia 2. díj (Ankara), és 1994-ben 1. díj (Hong-Kong).

1997. április 1-je és 2012. július 31-e között a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója volt, 2012. augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig oktatási igazgatóhelyettesként tevékenykedett. 2013. augusztus 1-jén nevezték ki ismét intézményvezetőnek.

2019. október 13-án megválasztották Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének.

 

Életpálya
 • Részt vett a Földes Ferenc Gimnázium hatosztályos kísérleti tantervének összeállításban.
 • A zsűri tagjaként gyakorta tevékenykedett országos és nemzetközi versenyeken. Rendszeresen hívják előadónak konferenciákra, szabadegyetemre, továbbképzésekre.
 • 1995-1997: Megyei matematika szaktanácsadó volt. Feladatköréhez tartozott a megye és a város minden középfokú oktatási intézményének szakmai és módszertani szaktanácsadása, a tanárok szakmai és módszertani továbbképzése. Négy új versenyt is szervezett a megyében. A Pedagógiai Intézet megbízásából tantervek lektorálását is végezte. KOMA pályázat alapján egy mintatanterv elkészítésében is részt vett.
 • 1995-től szerepelt az országos vizsgáztatói névjegyzéken, rendszeresen látott el érettségi elnöki feladatokat.
 • 1997. április 1-jétől megbízott igazgatóként, 1997. október 1-jétől pedig kinevezett igazgatóként irányította a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumot. 1997. november 30-án került fel az országos szakértői névjegyzékre matematika szaktárgyi oktatás, tanügyigazgatás területeken.
 • 2000-től országos szakértői feladatokat lát el a középiskolák központi matematika írásbeli felvételijével és a kétszintű érettségivel kapcsolatban, valamint a Matematika I. kategóriában az OKTV Bizottság tagja.
 • 1999-2003: a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztályának alelnöke volt, valamint a Választmány tagja és az Oktatási Bizottság tagja.
 • A Rátz László Matematika Vándorgyűlést Miskolcon szervezték és rendezték meg 2001-ben, amelynek főszervezője volt.
 • A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt Miskolcon szervezték és rendezték meg 2005-ben és 2023-ban, amelynek főszervezője volt.
 • A Miskolci Egyetem Matematika Intézetével közösen rendszeresen szerveztek tehetséggondozó rendezvényeket. (Európai Matematikai Ifjúsági Konferencia, tehetséggondozó szakkörök, kiadványok)
 • 2004-2008. Óraadó volt a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán analízis tantárgyból.
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság tagja volt a tanárképzési, illetve a matematika, informatika bizottságban.
 • 2003-ban a Miskolci Egyetemmel és az INNOCENTER KHT-val közösen szervezték és indították a Digitális Középiskolát, ahol a program irányítása mellett matematika tananyagfejlesztő, tantárgygondozó és konzultációs tanár is volt. A Digitális Középiskola a régió hátrányos helyzetű felnőttjei számára teremt korszerű, országosan, sőt nemzetközi szinten is egyedülálló gimnáziumi felnőttképzési formát. A képzési forma egyik kitalálója és kidolgozója.
 • Az OM támogatásával létrejött Arany János Tehetséggondozó Program alapító intézménye igazgatójaként egyik irányítója és aktív résztvevője volt a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásának. Az Arany János Tehetséggondozó Program intézményei egyesületet alakítottak, amelynek elnöki teendőivel bízták meg, a tisztséget a 2001-es alakulástól 2019-ig töltötte be. Az AJTP Szakmai Tanácsadó Testületének tagja volt.
 • Az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete elnökeként 2017-ig képviselte az egyesületet a Magyar Tehetségtanácsban és a Tehetséggondozó Szervezetek Szövetségében, amelyek 2010-ben delegálták a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumba. Egyéb megbízatásai következtében beálló összeférhetetlenség miatt kellett lemondania az elnöki tisztségről, de az AJTPIE működését továbbra is aktívan segíti.
 • Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolában tanít, ahol az ország tehetséges diákjait oktatják.
 • Szakértőként részt vett a Nemzeti Tehetségprogramban (munkabizottsági tagság, tehetségpont akkreditáció). A MATEHETSZ Felügyelő Bizottságának elnöke.
 • A Gimnáziumok Országos Szövetsége választmányának tagja volt.
 • Képzőként és szakértőként vett részt a TÁMOP 3.1.5. és a TÁMOP 3.1.8. országos projektekben. A leendő tanfelügyelőket és minősítési szakértőket oktatott és vizsgáztatott. Az innovatív mesterpedagógus és kutatótanár minősítési eljárás kidolgozását végző kutatócsoport mellett működő szakértői tanácsadó testület tagja volt 2015 és 2016 között.
 • Tanfelügyelő és minősítési szakértő. Mestertanári fokozatba lépett 2015. január 1-jén.
 • A Nemzeti Pedagógus Karban országos küldött volt, az Intézményvezetői Tagozat elnöki feladatait 2017-ig látta el, 2016-ban megválasztották az elnökség tagjának, a tisztségét 2019-ig töltötte be.
 • A Nemzeti Pedagógus Kar 2017-ben delegálta az Országos Köznevelési Tanácsba. Az OKNT két munkabizottságában (Köznevelési Környezet Elemző Bizottság, Tartalomfejlesztési Bizottság) is tevékenykedett.
 • A Nemzeti Köznevelési Kerekasztal munkájában az OKNT delegáltjaként vett részt, a Tartalomfejlesztési munkabizottság tagja is volt. A kerekasztal átalakulása után az OKNT delegálta a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal Pedagógus Foglalkoztatási munkacsoportjába.
 • Tagja a Beke Manó, az Ericsson és a Rácz Tanár Úr Díj bizottságának.
 • A Klebelsberg Központ elnöki szakmai tanácsadó testület tagja volt 2017 és 2019 között.
 • A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya által létrehozott, a matematika oktatás eredményessége javításának lehetőségeit kidolgozó munkabizottság tagja volt 2017-ben.
 • A Megyei Jogú Városok Szövetsége Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke 2019 óta.
 • A Miskolci Egyetem fenntartó alapítványának (Universitas Miskolcinensis Alapítvány) kurátora 2021 óta.
 • A Magyar Olimpiai Bizottság tagja 2022 óta.
 • 2002-ben Graphisoft-díjban és Beke Manó Díjban részesült.
 • 2009-ben a „Tehetségekért” kitűntetésben részesítette a Magyar Tehetségtársaság.
 • A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara kari emlékérem kitűntetésben részesítette 2009-ben.
 • 2015-ben a PRO TALENTO kitűntetésben részesült.
 • 2018-ban Bonis Bona Díjban részesült.