GEIK_02
Karok

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

GÉIK

Miért az GÉIK?

Korszerű és innovatív mérnökképzés

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar több mint 70 éves oktatási tapasztalatával vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. Céljuk, hogy a hallgatóknak gyakorlatorientált és versenyképes tudást, a legkorszerűbb módszerek és eszközök alkalmazásával hosszú távú tanulási lehetőséget biztosítsanak.

A kar képzéseit az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsíti, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumok kiváló lehetőséget biztosítanak ehhez, így a hallgatók valós ipari problémákra megoldást keresve gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket.

Általános mérnöktől a specialistáig

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar műszaki és informatikai képzéseit nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzésekig. Az itt diplomát szerzett mérnököket kimagasló lehetőségekkel várják a munkaerőpiacon, mivel a szakok olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor.

Szabó Anikó
hivatalvezető

Karral kapcsolatos kérdések

C/1
épület, I., Dékáni Hivatal

Képzések

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara nagy utat járt be az 1949-ben történt megalapítása óta. Képzési palettája a kor kihívásaihoz, az ipari környezet igényeihez, a társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodva a mai napig folyamatosan bővül. A karra felvételizők a duális képzési formát is választhatják, amely egyetemi és vállalati szakaszának köszönhetően együttesen biztosítja az átfogó, gyakorlatorientált tudást.

Felsőoktatási szakképzés
Doktori képzés (PhD)

A tudományos fokozat megszerzésére az informatikai és gépészeti tudományokat felölelő doktori iskolákban, hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.

Szakirányú továbbképzés
 • Abroncsgyártó technológiai szakirányú továbbképzési szak
 • Additív gyártástechnológiai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Gépipari mechatronikai karbantartó szakirányú továbbképzési szak
 • Ipar 4.0 folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Ipari beruházási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Ipari beruházási szakember szakirányú továbbképzési szak
 • Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzési szak
 • Lean folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Logisztikai csomagolásfejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak
 • Logisztikai szimulációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Logisztikai szimulációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Napelemeserőmű- és napkollektor-létesítő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Napelemeserőmű- és napkollektor-létesítő szakember szakirányú továbbképzési szak
 • Nemzetközi hegesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • International welding engineer postgraduate specialist training course
 • Nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Nyomonkövetési rendszerfejlesztő és üzemeltető specialista szakirányú továbbképzési szak
 • Raktározási folyamatfejlesztő és üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Raktározási folyamatfejlesztő és üzemeltető specialista szakirányú továbbképzési szak
 • Robbanásvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • Robbanásvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szak
 • Technológiai rendszerbiztonsági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
Duális képzés

A gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon folytatott képzésekbe szakmailag minősített vállalatokat vonnak be. A gyakorlati képzések tantervi tartalma, struktúrája, valamint a vállalatoknál töltendő gyakorlati idő együttesen növeli a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Vállalati partnerek

A Gépészmérnöki és Informatikai Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. A duális képzés keretében a jelenleg több mint 100 céggel állnak együttműködésben, amelyek között multinacionális vállalatok és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatók. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók bekapcsolódását az ipari munkákba, projektekbe.

Ipari partnereink
Bővebben

Az GÉIK kutatási térképe

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara elkötelezett az ipari igényeknek megfelelő színvonalú oktatási és kutatási tevékenység végzése mellett. Ehhez korszerű és folyamatosan fejlődő laborinfrastruktúrára, széles körű vállalati kapcsolatrendszerre van szükség, amely a kar valamennyi intézetében rendelkezésre áll.

A Kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei
 • Adaptív adatbányászati rendszerek
 • Erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk
 • Gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése
 • Integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban
 • Intelligens termelés-támogatási rendszerek
 • Jármű hajtáslánc kutatások
 • Robbanás-biztonságtechnika
 • Szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés

Az GÉIK nemzetközi kapcsolatai

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar rendkívül széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely elősegíti a közös kutatási célok megfogalmazását, a nemzetközi tudásáramlásba való bekapcsolódást. A gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is elérhető.

A kar nemzetközi kutatásai erősen kötődnek a magyar és európai ipar aktuális szükségleteihez. Olyan területeken folytatnak kutatómunkát, amelyek egyrészt kapcsolódnak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia néhány akcióterületéhez (energetika, járműipar és logisztika), másrészt nemzetközi projekteken keresztül a nemzetközi kutatási főirányokhoz, trendekhez. Jelentős a részvételi arány a HORIZONT2020 és a nemzetközi mobilitási pályázatokban.

Nemzetközi partnereink
 • Angel Kanchev University of Rousse
  Bulgária
 • Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca
  Románia
 • Escola Politechnica Superior, Girona
  Olaszország
 • Jan Selye University Komarno
  Szlovákia
 • Lappeenranta University of Technology
  Finnország
 • Petru Maior University, Marosvásárhely
  Románia
 • Sapientia Hungarian University of Transylvania
  Románia
 • Siauliai State College
  Litvánia
 • Slovak Technical University in Bratislava
  Szlovákia
 • Technical University of Košice
  Szlovákia
 • Technical University of Munich
  Németország
 • Technische Universität Dortmund
  Németország
 • Transilvania University of Brasov
  Románia
 • Universitat Politécnica de Catalunya
  Spanyolország
 • Universite de Picardie Jules Verne, Amiens
  Franciaország
 • University of Jane
  Spanyolország
 • University of Oradea
  Románia
 • Vienna University of Technology
  Ausztria

Kari hírek

Összes hír
Összes hír