A Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzése szervezetileg és funkcionálisan független egység, amely az intézmény törvényes, szabályos, kockázatmenedzselt és átlátható működését támogatja. A bizonyosságot adó és a tanácsadó feladatokból álló ellenőrzési munkát szakmailag a Közhasznú Felügyelőbizottság segíti.  

A kulcsmunkavállalókból álló funkcionális szervezet kiemelt feladata az egyetemi tevékenység etikus és hatékony ellátásának erősítése, az egyetemi célok megvalósításának segítése. 

Főbb feladatok

Bizonyosságot adó tevékenység körében

  • szabályok, eljárások és kiépített mechanizmusok objektív értékelése; 
  • átfogó, téma vagy célvizsgálatok keretében a jogszabályokban és belső szabályzatokban foglaltak betartásának ellenőrzése; 
  • működéshatékonyságot növelő, megtakarítások elérését biztosító helyzetek feltárása és elemzése; 
  • a tevékenységben és munkafolyamatokban rejlő kockázatok feltárása, értékelése és a kockázatok mérséklését célzó javaslatok megfogalmazása; 
  • intézményi szabályzatok jóváhagyás előtti véleményezése. 

Tanácsadó tevékenység keretébenbelső ellenőrzési vezető 

  • hivatalos tanácsadói megbízások elvégzése, amelyeknek célja felkérés keretében egyértelműen rögzített; 
  • Informális (rutinszerű tevékenység szerinti) tanácsadói feladatok; 
  • speciális tanácsadói megbízások ellátása, amelyeket általában komplex rendszerátalakítási elvárás igényel; 
  • sürgősségi tanácsadói feladatok, amelyek elsősorban a haváriás helyzetek vagy jelentős kockázatú események hatáselemzését célozza. 
Dr. Bihariné Puhl Emese
belső ellenőrzési vezető
A/4
épület, I., 117.

Munkatársak

Dr. Nagy Ildikó Ilona,

belső ellenőr

+36-46/565-111/10-50

A/4 épület, I. emelet 115.

Kiss Katalin,

belső ellenőr

+36-46/565-111/10-63

A/4 épület, I. emelet 116.

Ötvös Zsolt,

belső ellenőr

+36-46/565-111/10-68

A/4 épület, I. emelet 116.

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír